Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opgravingen kloosterkerkhof (publiceren? stop zetten?)


6 maart 2023

Vraag nummer: 66237

In onze gemeente bevind zich een kloosterkerkhof. Dit is geen gemeentelijke begraafplaats.
De provinciale overste heeft een verzoek gedaan om alle 356 stoffelijke overschotten op te laten graven en te laten cremeren. Voor alle graven is verlof tot opgraven verleend. Van 23 van deze graven is de grafrust van 10 jaar nog niet verstreken. Maar hiervoor is, gezien de omstandigheden ook verlof tot opgraven verleend.
Op dit moment vinden de opgravingen plaats.

Een nabestaande belde zojuist dat ze niet akkoord gaat met de opgraving en wil de werkzaamheden stop laten zetten. Volgens haar had dit ook gepubliceerd moeten worden.
Wat nu te doen? Volgens ons is het verlof tot opgraving van de gemeente voldoende.
Hopelijk kunt u deze vraag spoedig beantwoorden.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Of je verzoeken voor opgravingen en herbegraving of crematies ook moet publiceren of niet, is een beetje een grijs gebied. Er zijn geen harde regels, er zijn argumenten voor en tegen.

Als een kloosterbegraafplaats wordt opgeheven, wat vermoed ik de situatie is, dan ligt het voor de hand om alle overledenen tegelijk op te graven.
De termijn van grafrust telt ook minder zwaar als de bestemming van een overledene wordt gewijzigd van begraven in cremeren.

Ik verwijs kortheidshalve naar vraag nummer 66174 'Verzoeken opgravingen publiceren?' van 21 februari 2023 in de subrubriek 'Opgraven en herbegraven of cremeren'.

U kunt de nabestaande berichten dat als zij de opgraving stop wil zetten, zij een voorlopige voorziening kan vragen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank.
In de tussentijd kan de opgraving doorgang vinden. Het klooster mag gebruik maken van de vergunning tot het moment dat de rechter beslist dat dat (tijdelijk) niet meer mag.

Ik vermoed overigens dat een voorlopige voorziening weinig kans van slagen zal hebben. Het is bezwaarlijk om een enkel graf te laten liggen als de rest van de begraafplaats wordt ontruimd. De kloosterorde mag waarschijnlijk gezien worden als gelijkwaardig aan familie of nabestaande, die met de opgraving instemde. Een bloedverwant heeft geen vetorecht.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >