Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Openen graf zonder toestemming family 2


25 juli 2018

Vraag nummer: 55723

Beste heer van der Putten,

Wat aanvullende informatie op mijn eerdere vragen.
Wij hebben een eigen family graf , waarin mijn ouders en broer zijn begraven. Toen mijn broer anderhalf jaar geleden is overleden hebben wij een Masoleum gebouwd zodat er later nog meer mensen bij elkaar zouden begraven kunnen worden. Nu het Masoleum klaar was konden mijn ouders en broer hierin worden herbegraven . Dit zou gebeuren op 16 juli 2018. Wij hebben aangegeven hierbij ( op de begraaf plaats aanwezig te willen zijn) en ze dan met onze famliie willen herbegraven . Iedereen van ons gezin wilde hierbij aanwezig zijn. Echter kreeg ik 4 dgn voor de herbegraving een telefoontje dat ze al opgegraven waren . Voor mij en de family was dit een zeer emotionele gebeurtenis en is dit gedaan zonder enige aankondiging . Kan dit zomaar?

Het is st. Barbara begraaf plaats in Den haag.

De herbegraving is op ons aandringen nog dezelfde dag van de opgraving gebeurd , echter sommige leden van onze familie waren toen nog op vakantie en zouden speciaal voor de 16e terug gekomen zijn. Wij hebben dit besloten omdat wij onze familie leden gelijk dezelfde dag als de opgraving wilde herbegraven.

Wat ik erg storend vindt is dat de mevrouw van de begraaf plaats vindt dat zij niet fout is, terwijl wij aan hebben gegeven dit niet eerder dan de 16e te willen doen. Ook had ik onze begrafenis ondernemer gevraagd om er bij te zijn omdat ons het een goed gevoel gaf dat er iemand bij de opgraving zou zijn die voor ons vertrouwd was. Ook deze persoon is niet op de hoogte gesteld.

Voor dat u eventueel kontakt opneemt , wil ik echter zelf met mevrouw in gesprek gaan. ik wilde eigenlijk alleen weten of zij fout is , door zonder enige aankondiging en tegen onze wil in onze dierbare op te laten grafen. En dat zij zomaar voor ons kan bepalen dat zij t beter vindt dat wij er niet bij waren.

Mvg
XX

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik heb gisteren nog een vergelijkbare vraag gehad; ik vermoed dat die van een familielid of bekende is. Maar zo begrijp ik de situatie beter.

Het gaat dus om 3 opgravingen en herbegravingen op dezelfde begraafplaats.

Eigenlijk hebt u een aantal klachten. De eerste klacht is dat u niet wist wanneer de opgraving plaats zou vinden en ten tweede bent u het er niet mee eens dat u er niet bij kon zijn en dat "de mevrouw van de begraafplaats (dit) zomaar voor ons kan bepalen".

Echter, de begraafplaats heeft gelijk dat er niemand bij de opgraving aanwezig mag zijn. Dat is geen mening van de beheerder van de begraafplaats, maar van het bestuur, die deze regel in een reglement vast heeft gelegd. Niet alleen in Den Haag vindt het bestuur dat, maar alle gemeentelijke begraafplaatsen en de meeste kerkelijke begraafplaatsen en begraafplaatsen van stichtingen hebben dit zo geregeld: niemand mag bij opgravingen zijn, behalve het personeel dat het moet uitvoeren. Dat is deels te bescherming van de privacy van de overledenen: opgravingen zijn geen vorm van aapjes kijken voor nieuwsgierige derden. Familieleden zijn geen 'derden' maar 'naasten'. Echter, voor naaste familieleden kunnen opgravingen heel confronterend zijn. Om iemand die je gekend hebt en waar je een band mee hebt gehad als skelet of als half vergaan lichaam te zien, is niet niks.

Voor het personeel is het belastend om tijdens de werkzaamheden op de vingers gekeken te worden door mensen die de overledenen hebben gekend. De grafdelvers gaan zakelijk om een opgraving om. Als zij een graf openen om iemand op te graven die niet zo lang geleden begraven is, is de lucht niet om te harden. Dan gaan zij een kop koffie drinken of in elk geval even iets anders doen om de lucht weg te laten trekken. Dat zijn zaken die pijnlijk zijn in aanwezigheid van nabestaanden. Grafdelvers zijn geen psychologen en rouwtherapeuten die nabestaanden moeten kunnen opvangen.

Voorts is nooit goed te voorspellen hoeveel stoffelijke resten men nog in het graf aantreft. Soms kan het zijn dat er na 25 jaar niets meer te vinden is; dat het hele lichaam inclusief botten door de aarde wordt opgenomen is per slot de bedoeling van begraven. Echter, soms kan het zijn dat men ook na 250 jaar nog een volledig skelet aantreft. Een begraafplaatshouder heeft uit ervaring hierover wel een verwachting, maar geen zekerheid. Men wil daar men nabestaanden geen discussies over aan de rand van het graf.

Het is de ervaring van vele eeuwen dat nabestaanden beter niet bij opgravingen aanwezig kunnen zijn. Die ervaring is neergelegd in regels. Ik ken het reglement voor deze begraafplaats in Den Haag niet, maar de kans is 99,9% dat het zo geregeld is.
Zie ook andere vragen over het als familie aanwezig zijn bij een opgraving in de subrubriek 'Opgraven en herbegraven of cremeren', zoals vraag 53203 'Mogen nabestaanden aanwezig zijn bij een opgraving?' en vraag 6812 'Aanwezig bij opgraving resten van mijn vader'.

Het is niet ongebruikelijk dat als mensen moeten worden op- en herbegraven, dat de opgraving een dag eerder gebeurt dan de herbegraving. Als hele grafvakken worden geruimd, kunnen er zelfs weken tussen zitten, voordat de opgegraven stoffelijke resten worden herbegraven. Uiteraard worden ze dan in de tussentijd goed gescheiden van de stoffelijke resten van anderen, achter slot en grendel bewaard.
Als de herbegraving op een maandag is voorzien, is het niet gek om de opgraving voor het weekeinde uit te voeren.
Het is ook verstandig om de opgraving niet op dezelfde dag te doen als de herbegraving met familie, omdat nooit zeker is wat voor situatie men bij een opgraving aantreft, of de opgraving makkelijk en snel uit te voeren is en of het herkisten makkelijk gaat. Als men meer tijd heeft om het goed en zorgvuldig te doen is dat gunstiger dan dat men weet dat straks de familie zit te wachten voor een kleine ceremonie.

Normaal is het voor een familie die voor een herbegraving komt, niet relevant om te weten of de overledene diezelfde dag of een dag eerder of enkele dagen eerder is opgegraven.

U bent er niet over te spreken dat uw ouders en broer zonder uw toestemming op een andere dag zijn opgegraven dan u wist. Juridisch is uw toestemming echter niet nodig. De familie hoeft geen toestemming te geven. Alleen de persoon op wiens naar de graven staan, geeft toestemming voor de opgraving in het algemeen. Aan de hand van die toestemming geeft de burgemeester (van Den Haag, in dit geval) een vergunning voor de opgraving. In zo'n vergunning kunnen soms ook voorwaarden voor de dag van opgraving en herbegraving staan. Maar dat is niet altijd zo. Als de vergunning er is, moet de begraafplaats conform de vergunning handelen. Maar ze hoeft niet ook nog familie te vragen en te informeren over de tussenstappen.

Echter, als er een afspraak was dat de begraafplaats u wel zou informeren over de tussenstappen, had zij zich aan die afspraak moeten houden. Maar ik heb de indruk dat hier sprake kan zijn van een misverstand. Het misverstand was dat u verwachtte dat op de datum van de herbegraving ook de opgraving plaats zou vinden. Dat hoefde niet zo te zijn. Misschien was het ook voor de begraafplaats niet duidelijk dat er een ceremonie zou zijn en dat er familie zou komen. Dat weet ik niet.

Ik denk dat het goed is dat u met de beheerder van de begraafplaats het gesprek aangaat, hoe en waarom een en ander fout is gelopen. Technisch kan een opgraving en herbegraving wel goed gaan, maar als de familie dacht dat het anders zou zijn, was er toch echt miscommunicatie. En dat is een fout. Misschien hebt u als familie zaken als vanzelfsprekend aangenomen die zo niet waren. Misschien heeft de begraafplaats gedacht dat het voor de familie allemaal wel duidelijk zou zijn. Maar de begraafplaats is in een situatie als deze de professionele partij, die moet controleren of het voor de familie allemaal wel duidelijk is.

Maar goed, dat is mijn gedachte als ik uw verhaal hoor. Het verhaal van de andere kant heb ik niet gehoord. Als ik dat zou horen, zou het allemaal anders kunnen liggen. Maar dat weet ik niet.

Probeer er in goed overleg uit te komen. Voor het geval dat dat niet zo is, wijs ik u er op dat het mogelijk is om een klacht in te dienen bij de Ombudsman Uitvaartwezen.
Deze begraafplaats is namelijk lid van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen, die een soort consumentenbescherming biedt in de vorm van de Ombudsman. Over de procedure en werkwijze kunt u informatie vinden op de site www.OmbudsmanUitvaartwezen.nl

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals over het behoud van een graf voor eeuwig:


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE