Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Aanwezig bij opgraving resten van mijn vader


25 augustus 2009

Vraag nummer: 6812  (oude nummer: 13646)

Mijn vader is 29 jaar geleden overleden ejn begraven. Nu is onlnga mijn moeder overleden die graag bij mijn vader begraven wilde worde. Daarvoor moest het graf geopend worden en de resten van mijn vader opgegraven en dieper herbegraven worden. Ik wilde hierbij aanwezig zijn Dit werd mij verboden op grond van het reglement van de begraafplaats is dit rechtsgeldig ik kan me zellfs voorstellen dat er bij het openen van een graf directe familie als gertuige gewenst is.

Antwoord:

Geachte heer,

Het is inderdaad een heel gangbare regel in de verordening van een begraafplaats dat geen andere personen bij een opgraving of ruiming aanwezig mogen zijn, dan de personen die de werkzaamheden uitvoeren.

Het systeem van wet- en regelgeving is dat dit soort 'kleine, praktische regels' niet in de wet staan, maar in beheersverordeningen of reglementen van begraafplaatsen.

Het is niet zinvol of gewenst dat directe familie bij een opgraving aanwezig is. Men zal aan de skeletresten toch niet kunnen zien of het om een familielid gaat, of niet. Maar soms kan het voor nabestaanden te emotioneel zijn. En grafdelvers zijn geen psychologen of rouwbegeleiders.
Soms hebben nabestaanden wensen als dat een trouwring of ander sieraad uit een graf wordt genomen. Dat is niet toegestaan en men wenst daar ook geen discussies over.

Voorts kan het zijn dat nauwelijks resten worden gevonden. Per slot is het de bedoeling van begraven dat resten uiteindelijk geheel ontbinden, ook botten en andere skeletdelen. Hoe snel of langzaam dat gaat is niet altijd vooraf te voorspellen. Ook daar wenst men aan de rand van het graf geen emotionele discussies over.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE