Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Herbegraven op korte termijn 1


19 mei 2019

Vraag nummer: 57913

Geachte Mr. Van der Putten,

Mijn moeder die jong overleden is en haar schoonmoeder (die een jaar na haar overleed) liggen bij elkaar in hetzelfde graf. In 2006 overleed mijn vader. Hij ligt in een ander graf sinds 2006 inmiddels samen met zijn tweede vrouw (2011 overleden). Destijds in 2011 wilden wij hem laten overbegraven naar het naastgelegen graf bij mijn moeder dat net vrijgekomen was wegens ruiming. Hij zou dan naast mijn moeder liggen en zijn tweede vrouw bij hem in hetzelfde graf. De begraafplaats meldde dat dit niet kon ivm de verplichte grafrust (mijn vader had nog geen 10 jaar rust gehad in dit graf). Wel hebben zij dit graf voor ons gereserveerd.
Nu doet zich een nieuwe situatie voor. De jongere broer van mijn vader is overleden. Het is nu onze wens om op korte termijn (dus voor de begrafenis) mijn oma over te laten begraven naar het naastgelegen graf waar mijn oom dan bijgelegd kan worden. Over twee jaar in 2021 laten wij dan mijn vader en zijn tweede vrouw over begraven naar het graf waar mijn moeder dan inmiddels twee jaar alleen in ligt.
Een paar vragen:
1. Geldt in deze situatie opnieuw de verplichte grafrust van 10 jaar voor mijn moeder (1971 overleden)?
2. Eigenlijk ook: was het standpunt van de begraafplaats destijds in 2011 juist? Het ging niet om het ruimen van het graf van mijn vader maar om het overplaatsen binnen 10 jaar van mijn vader.
3. Is er (afhankelijk van het antwoord op vraag 2 ivm de termijn van 10 jaar grafrust in relatie tot mijn overleden tweede moeder in 2011), ook een optie om reeds nu mijn vader en tweede moeder te laten overbegraven naar het graf van mijn moeder (en tegelijk mijn oma naar het naastgelegen graaf waar dan mijn oom eind deze week kan worden bijgezet).
4. Moet voor de uitvoering van het herbegraven in dit geval ook toestemming van de burgemeester worden verkregen?

Ik realiseer me dat dit een complexe vraag is en hoop dat er een antwoord mogelijk is op korte termijn, want er zijn maar weinig dagen beschikbaar om e.e.a. te regelen. Ik wil graag beslagen met de juiste wettelijke kaders ten ijs komen in het gesprek met de beheerders van de begraafplaats.

Dank op voorhand voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,
Liset

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dit is helemaal geen complexe vraag. Hij is heel eenvoudig, als men de regels maar kent. De hoofdregels zijn: 1) er is geen opgraving binnen 10 jaar na het overlijden of de laatste begraving in een graf mogelijk; 2) er is altijd een vergunning van de burgemeester nodig.

Ik vind het herbegraven in uw familie een logisch idee, als ik kijk naar de familieverhoudingen en gezinsverbanden. Nu kijken of het mogelijk is.

U moet niet primair in gesprek met de beheerder van de begraafplaats. Die beslist niets. Die voert alleen uit. Tenzij hij namens de burgemeester vergunning verleent, maar dat lijkt mij niet waarschijnlijk. Dat komt heel zelden voor. Alleen bij een paar heel grote gemeenten.

Wat u nodig hebt, is een vergunning van de burgemeester van de gemeente waar de begraafplaats waar een opgraving moet plaatsvinden, ligt. U moet daarom eerst in het gemeentehuis overleg voeren met de ambtenaar die de vergunning voorbereidt.
Als er een vergunning is, verleent de beheerder van de begraafplaats medewerking. Zonder vergunning kan en mag de beheerder niets doen. Maar als er een vergunning is, kan de beheerder niet weigeren mee te werken.

U wilt met een aantal plaatsen in diverse graven schuiven. Ik weet niet of dat mogelijk is, want dan moet het bij het graf van uw moeder gaan om een 3-persoons graf of een 2-persoons graf dat deels geschud kan worden. Ik neem u dat u dat zelf al uitgezocht hebt.

Of de burgemeester wil en kan meewerken aan het bijna per onmiddellijk afgeven van een vergunning tot opgraving, kan ik niet zeggen. De burgemeester heeft voor zijn of haar beslissing in elk geval een schriftelijke toestemming nodig van de rechthebbende van het graf waar uw oma begraven ligt. Dan is het gewoonlijk zo dat er vervolgens ook contact is met de beheerder van de begraafplaats, om hem te vragen of er bijzondere omstandigheden of complicaties zijn die een opgraving belemmeren. Als het om een gemeentelijke begraafplaats gaat, gaat het overleg meestal sneller en informeler dan met een kerkelijke begraafplaats.

Het kan zijn dat de burgemeester er eigenlijk niet voor voelt om al zo snel een opgraving te laten plaatsvinden, omdat derden-belanghebbenden dan geen tijd hebben om een bezwaarschrift in te dienen. Het kan zijn dat andere familieleden er op tegen zijn, of dat er een testament of codicil van oma of van de oom is, waaruit blijkt dat zij nooit opgegraven wil worden of dat zij niet met elkaar een graf willen delen. Dat weet ik allemaal niet. De burgemeester weet het ook niet. Maar het is gewoonlijk wel zo dat er rekening mee wordt gehouden dat belanghebbenden de kans hebben om bezwaar te maken. Daar krijgt men volgens de wet 6 weken de tijd voor. U ziet het al: dan kan er niet heel snel opgegraven worden.

U kunt proberen om een snelle opgraving te vervorderen door alle direct betrokken familieleden een verklaring te laten tekenen dat zij geen bezwaar hebben tegen de opgraving van oma. Of dat helpt, is maar de vraag. De burgemeester is niet verplicht om een vergunning heel snel af te geven.
De algemene regel voor het aanvragen van dit soort vergunningen is, dat men 8 weken tijd heeft en dat die termijn verlengd kan worden. U hebt dus geen recht op een snel afgegeven vergunning.
Maar er zijn wel voorbeelden dat men heel welwillend is en binnen enkele dagen wel een vergunning kan afgeven.

Maar van de andere kant: waarom is snelheid zo belangrijk? Het beoogde graf in nu leeg. Uw oom kan er als eerst in begraven worden. Dan kan uw oma worden bijgezet zo snel als dat de vergunning er is en in werking getreden is. Wie boven of onder ligt, is mijns inziens niet zo belangrijk.

Dit is wat ik er over te zeggen heb.

Zie voor de procedure en de vergunning ook:


U kunt ook kijken naar vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Opgraven en herbegraven (of cremeren)'.

U hebt 4 vragen gesteld, die ik uiteraard ook wil beantwoorden als ik daarmee uw inzicht in deze materie vergroot.
1. Ik begrijp uw vraag eerlijk gezegd niet. De verplichte grafrust geldt niet 'opnieuw'. Voor iedere overledene geldt een verplichte grafrust van 10 jaar. Voor uw moeder was die in 1981 verlopen. Maar voor een opgraving heeft men niet alleen te maken met de grafrust van de overledene die men op wil laten graven, maar ook met de grafrust van de persoon die erboven begraven is. Uw vader zou in theorie al in 2016 opgegraven mogen worden, maar er moet gewacht worden tot 2021 tot uw tweede moeder 10 jaar begraven is geweest.
Na een herbegraving begint niet een nieuwe termijn van 10 jaar in het nieuwe graf te lopen. De 10 jaar grafrust gaat lopen na de begraving direct het overlijden, niet opnieuw na het herbegraven worden in een nieuw graf. Dan kan iemand ook na een maand in theorie weer opgegraven worden voor een herbegraving in een tweede graf.
2. Het standpunt van de gemeente in 2011 was juist. De grafrust moet zowel worden gerespecteerd bij ruimingen als bij opgravingen. Zie vergelijkbare vragen over grafrust in de subrubriek 'Graf ruimen' en in de subrubriek 'Opgraven en herbegraven'.
Alleen in heel bijzondere gevallen zijn uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld als een overledene onbekend is en na 2 jaar diens identiteit en familie bekend is en de familie herbegraving in het buitenland wenst.
3. Nee, dat kan niet. Zoals ik hierboven al schreef wordt de termijn van herbegraving van uw vader bepaald door de termijn van grafrust van zijn boven hem begraven tweede vrouw.
4. Voor elke opgraving, ongeacht de termijn van overlijden, is een vergunning van de burgemeester nodig. Zowel voor een opgraving na 2 dagen, 2 weken, 2 maanden, 2 jaren, 20 jaren als na 200 jaren. Kortom: altijd.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE