Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Eisen aan vergunning opgraving


14 oktober 2013

Vraag nummer: 35938

Voor opgravingen moet volgens artikel 29 eerste lid van de Wet op de Lijkbezorging de burgemeester van de gemeente waar de persoon ligt begraven vergunning verlenen. Ik heb op internet gezocht naar een modelvergunning, maar deze niet kunnen vinden. Moet deze vergunning aan bepaalde eisen voldoen? Of kan elke burgemeester deze vergunning op zijn eigen manier vormgeven?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Mij zijn (ook) geen modellen voor vergunningen als bedoeld in artikel 29 Wlb bekend.
De vergunningen kunnen echter tamelijk eenvoudig zijn. Als de overledene meer dan 10 jaar geleden overleden is, gaat het waarschijnlijk om schone botten. Die kunnen in een eenvoudige beenderenkist of een juten zak o.i.d. getransporteerd worden. Als het gaat om een stoffelijk overschot dat slechts enkele maanden oud is, ligt het iets complexer. Dan zijn voorzorgsmaatregelen wenselijk.

Bepaalde vormvereisten zijn er niet, bij deze vergunningen. Wat er wel altijd onder moet staan, is dat bezwaar als bedoeld in de Awb mogelijk is.

Wat altijd in een vergunning moet staan, is wat er met het stoffelijk overschot gaat gebeuren. Of het wordt herbegraven elders of wordt gecremeerd. Het verlof tot opgraving dienst namelijk tevens als een soort 2e verlof tot begraven of cremeren. Men moet er mee kunnen achterhalen waar een overledene gebleven is. Dat moet er dus in staan.

Er kan ook in staan of er eisen moeten worden gesteld aan de opgraving zelf en/of aan het vervoer van het stoffelijk overschot. Als het gaat om een ouder stoffelijk overschot, dan heeft dat nauwelijks relevantie. Dat is namelijk geen gevaar meer voor de volksgezondheid. Dan is het m.i. nauwelijks of niet nodig om nadere regels te stellen.

Als het gaat om pas overleden persoon, kan er wel nog een zeker gevaar voor de volksgezondheid zijn en kan het stellen van nadere regels zinvol zijn. Inspiratie kan men eventueel putten uit de Inspectierichtlijn lijkbezorging uit 1999 van de voormalige Inspectie van de volksgezondheid voor de milieugygiene. Sinds 2010 is het advies van diens opvolger, de VROM-Inspectie, niet meer verplicht als het gaat om de uitvoering van de Wet op de lijkbezorging. Maar de Inspectierichtlijn kan op onderdelen nog wel handig zijn als naslagwerk. Zoals op dit vlak. Maar de eisen die er in stonden waren op een aantal punten zeer sterk overdreven (mensen moesten altijd in maanpakken werken, de plaats van opgraving moest altijd met grote schermen worden afgezet, etc.). Dat is bij het opgraven van stoffelijke overschotten die bijvoorbeeld 50 jaar oud zijn, volstrekte onzin en ridicuul. Privacy bij een opgraving is gewenst, maar dat kan ook door heel vroeg in de ochtend te werken of door bezoekers door medewerkers even op afstand te laten houden.

Opgravingen worden vaak uitgevoerd door bedrijven die aangesloten zijn bij de BVOB. Deze branchevereniging heeft een eigen protocol voor opgravingen ontwikkeld. Als daar in een vergunning naar wordt verwezen, lijkt mij dat voldoende.

Vergelijk vraag nummer 60259 'Verlof tot opgraving; verschillende vormen/layouts' .

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals over opgraven en herbegraven of cremeren:


TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE