Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Crematie van opgegraven persoon samen met overleden persoon


13 november 2019

Vraag nummer: 59201

Mag iemand die opgegraven wordt bij een persoon die overleden is en in 1 kist worden gekremeerd?

Antwoord:

Geachte heer,

Nee, dat is niet toegestaan.

In het Besluit op de lijkbezorging is geregeld dat de as van gecremeerde personen niet vermengd mag worden. Uit de geschiedenis van de totstandkoming van deze bepaling blijkt dat ook is bedoeld dat geen overledenen samen mogen worden gecremeerd.

De wet geldt net zo goed voor lang geleden overleden personen als voor recent overleden personen.

Deze vraag is eigenlijk dezelfde vraag als de vraag of 2 personen samen in 1 kist mogen worden gecremeerd. Deze vraag is al een paar keer behandeld in deze rubriek.
Zie vraag 53092 'Twee personen samen cremeren' en 6 andere vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Overig cremeren'.

Als het overigens wel zou mogen, zou het meestal niet uitvoerbaar zijn. Een overledene moet binnen ongeveer een week worden begraven of gecremeerd. Binnen een week krijgt men geen verlof van de burgemeester voor het opgraven van een persoon uit een graf. De aanvraag moet schriftelijke gemotiveerd worden gedaan; de rechthebbende van heg graf moet er mee instemmen, de gemeente wil soms nog inlichtingen van de begraafplaats of het klopt dat de persoon die zegt rechthebbende te zijn ook rechthebbende is, of er fysieke of andere bijzonderheden zijn waar bij de opgraving rekening mee moet worden gehouden etc. In sommige situaties wordt de aanvraag gepubliceerd en soms wordt ook de vergunning gepubliceerd en bevat de vergunning de voorwaarde dat er pas na 2 maanden gebruik van kan worden gemaakt, om eventuele bezwarenmakers de kans te geven bezwaar aan te tekenen. Er kan bijvoorbeeld een testament of codicil zijn waar uit blijkt dat de overledene bewust koos voor begraven en voor die begraafplaats.

Ik weet niet hoe lang geleden de overleden persoon begraven is. Landelijk gezien hanteren burgemeesters vaak het beleid om een overledene niet binnen 10 jaar op te graven. Bij opgraven en cremeren is die termijn iets minder strikt, maar het is niet zonder meer altijd akkoord.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
Zie vraag 59251 'Samen cremeren van 2 personen (vervolgvraag)', met uitleg waarom de regelgeving is zoals die is.


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE