Samen cremeren van 2 personen (vervolgvraag)


14 november 2019

Vraag nummer: 59215

Bedankt voor het voor mij onbevredegende antwoord op mijn vraag.In februari 2011 is mijn zoon op 25 jarige leeftijd overleden.Ik bezoek dagelijks zijn graf.Ik heb de rechten van het graf.Het verlof van de burgermeester zou eventueel denk ik nu al aangevraagt kunnen worden of een testament op laten maken.Wat is nou het probleem dat de resten van mijn zoon t.z.t. bij mij in de kist komen te liggen(niet zichtbaar of de kist dicht).Dat de as van gecremeerde personen niet vermengd mogen worden is toch belachelijk want bij het verstrooien wordt de as toch ook vermengd?.Ik vind het te gek dat je over je eigen dood niet meer mag beslissen,hoe je het hebben wil!!

Antwoord:

Geachte heer,

Ik kan u alleen vertellen hoe de regelgeving op dit vlak is. Men heeft er destijds voor gekomen om geen uitzonderingen te maken om mensen de strikte garantie te kunnen geven dat hun as niet met die van andere mensen vermengd zou (kunnen) worden.

Een paar jaar geleden was er een schandaal met een crematorium in Brabant, waar men al een nieuwe kist in de oven schoof terwijl de vorige kist nog niet helemaal verbrand was. Dat soort toestanden wilde de wetgever dus voorkomen.
De wetgever wenst ook geen halfslachtige situaties rond het samen verbranden van meerdere overledenen samen, omdat dat leidt tot normvervaging en 'Brabantse toestanden'. Alle as moet in principe - tenminste een maand - individueel identificeerbaar zijn, ook voor eventueel strafrechtelijk onderzoek rond een overlijden.

U vraagt zich af "Wat is nou het probleem dat de resten van mijn zoon t.z.t. bij mij in de kist komen te liggen?" Nou, ik kan er wel een paar noemen.
De wetgever wil dat in dit soort situaties niet overhaast wordt gehandeld, maar primair zorgvuldig. Daarom is er voor de opgraving een vergunning van de burgemeester nodig. Zo'n vergunning is geen formaliteit; de gemeente gaat de situatie beoordelen.
De burgemeester kan ook nog een paar vragen stellen. Zoals: had uw zoon een testament of codicil en wat stond daar in? Uw zoon heeft ook een moeder; wat zou de moeder van deze gecombineerde crematie vinden? Misschien zijn er nog een opa of oma van uw zoon in leven. Uw zoon had misschien broers of zussen, of goede vrienden, die daar ook nog wel een mening over zouden kunnen hebben. De mening van vrienden zelf is niet doorslaggevend, maar als zij kunnen verklaren dat hun overleden vriend dit beslist niet gewenst zou hebben, kan dat de zaak veranderen. Het kan zijn dat een van die partijen bezwaar maakt of naar de rechter stapt.

Met uw voorstel regelt u niet alleen iets voor uzelf, maar regelt u ook iets voor uw zoon. Er kunnen meer mensen zijn die daar ook nog iets over te zeggen hebben, letterlijk en figuurlijk.
Misschien is dat niet zo, maar als het wel zo is, geeft de wet hen de ruimte om inbreng te hebben.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP (voor gemeenten)

De financiële kant van de lijkbezorging roept voor de houders van begraafplaatsen vaak vragen op. Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten op 23 januari 2020 een speciale themamiddag rondom de financiën van de gemeentelijke begraafplaats. De organisatie is in handen van de Academie Lokale Belastingen (www.lokbel.nl).

Vanuit de fiscale kant zal mr. Edwin Borghols, vennoot bij Van den Bosch & Partners, de belangrijke fiscale aspecten van de begraafplaats behandelen. Willem van der Putten zal vanuit zijn grote ervaring andere financiële aspecten voor zijn rekening nemen. Daarbij komen aan de orde vragen als:
• Hoe hoog mogen de lijkbezorgingsrechten worden vastgesteld?
• Moet er onderscheid worden gemaakt tussen grafrechten en onderhoudsrechten?
• Kunnen er verschillende soorten onderhoudsrechten worden vastgesteld?
• Kan er verschil in onderhoudsrechten worden gemaakt tussen algemene en particuliere graven?
• Kunnen er nieuwe rechten worden opgelegd aan bestaande graven met oude contracten?
• Maakt het verschil of graven liggen op een begraafplaats die oorspronkelijk een kerkelijke begraafplaats was?
• Kan er onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen grafmonumenten of graven op verschillende grafvakken?
• Voor welke diensten kunnen er rechten worden geheven? Kan men bijvoorbeeld rechten heffen voor een opgraving, als de uitvoering bij een extern bedrijf ligt, dat een eigen rekening indient?
• Kunnen er afkoopsommen voor het recht op een graf of voor 20 jaar onderhoud geheel in de exploitatie worden opgenomen?
• Kunnen er verschillende rechten worden geheven voor graven met twee of meer overblijfselen?
• Hoe kan grafonderhoud op de langere termijn het beste worden bekostigd?
• Kunnen de kosten van graven die eeuwigdurend zijn afgekocht nog worden meegenomen in de exploitatie?

De eerste themamiddag is gehouden op 31 oktober 2019. Deze is succesvol verlopen. De evaluaties waren zonder uitzondering lovend.

Er komt een nieuwe mogelijkheid op donderdag 23 januari 2020 in Utrecht. Deze keer zijn net als in oktober 35 plaatsen beschikbaar. Op 5 november waren er al 22 aanmeldingen. Wacht dus niet te lang, als u belangstelling hebt.
Zie https://www.lokbel.nl/cursus/themamiddag-financien-van-de-begraafplaats.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.
Landelijk meldpunt overlijden
088 - 848 82 27
De hele nacht, Direct een dienstdoende uitvaartondernemer aan de lijn