Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Begraven in verkeerd graf


6 juni 2019

Vraag nummer: 58042

Geachte Mr van der Putten,
op 22 maart jl. is ons neefje Xxxxx geboren. Op 28 maart is hij naar moedig gevochten te hebben overleden. Op 3 april hebben wij hem begraven, op de begraafplaats in Xxxxxxxxxx. In de week tussen overlijden en begraven is er de vraag gesteld, willen jullie een particulier graf of een algemeen graf. Voor mijn broertje en schoonzusje was de keuze snel gemaakt, ze willen een particulier graf. De begrafenisondernemer heeft na contact gehad te hebben met een contactpersoon van de begraafplaats laten weten wat de kosten daarvan zijn. Mijn broertje en schoonzusje hebben toen laten weten dat ze daarmee akkoord gingen.
Ongeveer een week of 2 na de begrafenis werd duidelijk dat Xxxxx op een plek ligt begraven voor algemene graven. Er is ergens een fout gemaakt, dat kan gebeuren. Waar mensen zijn worden weleens fouten gemaakt, maar dat moet dan ook opgelost worden. En twee maanden na overlijden is het nog steeds niet opgelost. De begraafplaats daar is een stichting en bestaat uit een bestuur van 9 personen. Die 9 personen hebben vergaderd en de uitkomst is dat mijn broertje en schoonzusje zich er bij neer moeten leggen dat deze fout gemaakt is en Xxxxx dus in een algemeen graf ligt en niet in een particulier graf zoals afgesproken was.
Dat kunnen ze niet maken vind ik, dat mag je niet vragen van nabestaanden. De begraafplaats heeft een fout gemaakt. Er zijn 3 mogelijkheden die door ons gegeven zijn:
- Herbegraven naar de juiste plaats
- Hier laten liggen en er een particulier graf van maken
- Maar 1 ander kindje er bij ipv 2 kinderen er bij
Om het een beetje visueel te maken: Er zijn 3 grasstrookjes met 2 paden er tussen. Het linkse grasstrookje ligt vol met algemene grafjes. Dan een pad en dan komt het volgende grasstrookje. Op dat grasstrookje is 1 grafje, daar ligt een kindje begraven wat in de oorlog overleden is. Daarnaast ligt Xxxxx begraven en verder is het nog leeg. Ook de rechtse grasstrook is nog leeg. Je zou dan zeggen dat het het beste is om het graf van Xxxxx zo te laten en er een particulier graf van te maken. Het is niet zo dat er dan een onderbreking in het geheel is, want aan de ene kant ligt het kindje uit de oorlog (wat ook een heel graf is) en aan de andere kant is het nog helemaal vrij, daar ligt nog niemand begraven. Wat zijn onze rechten en mogen we eventueel herbegraven? Want mijn broertje en schoonzusje verdienen het om een mooi plekje te hebben voor hun Xxxxx, een plekje zoals ze het gewild hebben en niet een plekje hoe het hun nu opgelegd wordt.

Met vriendelijke groet,
Xxxxx Xxxxx

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een naar verhaal, om meer redenen. Om zo jong een kind te moeten verliezen is al heel zwaar en dan die gedoe er achter aan is ook heel vervelend.

Ik adviseer uw broer en schoonzus om onmiddellijk - liefst nog vandaag - schriftelijk een verlof tot opgraving aan te vragen bij de burgemeester van de gemeente waar deze begraafplaats ligt.
Het is namelijk algemeen landelijk beleid dat vergunningen voor op- en herbegraving worden afgegeven als het verzoek binnen 2 maanden na het overlijden is gedaan. Die 2 maanden zijn nu voorbij. Het komt niet op 1 dag aan, maar ik zou het verzoek wel zo snel mogelijk doen.

Een vergelijk verzoek moet schriftelijk worden ingediend en moet worden gemotiveerd. In dit geval is de motivatie niet moeilijk, lijkt mij.
Uw broer kan schrijven dat hij een eigen graf voor zijn zoon wenste en daartoe ook opdracht had gegeven, maar dat door een fout van de begrafenisondernemer en/of de beheerder van de begraafplaats zijn zoon in een algemeen graf is begraven. Nader overleg met het bestuur van de begraafplaats heeft geen oplossing gebracht.
Voor hem en zijn vrouw zijn een algemeen graf onwenselijk, omdat een algemeen graf al na 10 jaar geruimd kan worden en niet verlengd kan worden, terwijl zij de wens hebben dat het graf lang kan bestaan. Bovendien kan in een algemeen graf ook een ander vreemd kind begraven worden, wat zij niet wenselijk vinden. En op een algemeen graf is er slechts beperkte ruimte voor een gedenkteken.
Dat lijken mij voldoende argumenten.
Uw broer kan eventueel ook nog schrijven dat hij ongeveer twee weken na de begrafenis tot de ontdekking kwam dat zijn zoon in een algemeen graf was begraven. Hij is direct in overleg gegaan met de begrafenisondernemer en met het bestuur van de begraafplaats, maar de laatste wees zijn verzoek om een herbegraving af. Hij heeft pas nu - van mij - gehoord dat voor een opgraving een vergunning van de burgemeester nodig is. Dat hebben de begrafenisondernemer en het begraafplaatsbestuur hem niet verteld. Dat hadden zij als professionals wel moeten weten en hem moeten melden. Dat zij dat niet gedaan hebben, verklaart zijn late verzoek om een vergunning af te geven.

Dat de begrafenisondernemer en het begraafplaatsbestuur hem niet verteld hebben dat hij een verzoek tot de burgemeester ka richten, is eigenlijk klachtwaardig gedrag. Als deze bedrijven/instellingen zijn aangesloten bij een brancheorganisatie met een klachtenregeling valt een klacht te overwegen.
Maar de vergunning voor de opgraving heeft nu de eerste prioriteit.

Ik heb er geen bezwaar tegen als uw broer en schoonzus ook een afschrift van dit advies aan de gemeente overleggen.

Uw broer doet er verder goed aan om alle correspondentie over deze kwestie te bewaren. Dan denk ik aan een offerte van de begrafenisondernemer, een getekende opdracht, de correspondentie van de ondernemer met de begraafplaats, e-mails, app-jes, het overleg met het bestuur van de begraafplaats, kortom alles wat mogelijk later als bewijs kan dienen moet hij bewaren.

Helaas is kostbare tijd verloren gegaan. Uw broer is met de begraafplaats gaan praten of heeft een verzoek ingediend. Maar dat was niet nodig. Want het bestuur van een begraafplaats heeft helemaal niets te zeggen over een herbegraving. Een herbegraving kan gebeuren met vergunning van de burgemeester. Als uw broer een dergelijke vergunning heeft, kan het bestuur van de begraafplaats niet weigeren om die uit te voeren. Wat het bestuur er persoonlijk van vindt is helemaal niet relevant. Er is voldoende duidelijke rechtspraak over dat een begraafplaats gewoon moet meewerken aan een herbegraving als er een vergunning is.

Een punt is alleen dat zo'n vergunning gewoonlijk binnen 2 maanden moet worden aangevraagd. Later wordt die meestal geweigerd. De vraag is dan: wie heeft uw broer en schoonzus goed geïnformeerd over de procedures? De begrafenisondernemer als professional moet dit soort dingen weten, maar het begraafplaatsbestuur ook. Zij behoren daar uw broer over te informeren.
Omdat uw broer niet goed is geïnformeerd, mag de gemeente in dit geval niet vasthouden aan die 2 maanden-termijn, denk ik. Ik denk ook niet dat de gemeente dat zal doen, als nu maar zo snel mogelijk gehandeld wordt.

Maar er zijn kosten verbonden aan een opgraving. Dan is het ook de vraag wie die kosten moet dragen, de begraafplaats of de uitvaartondernemer die niet heeft opgelet. Een goede uitvaartondernemer gaat gewoonlijk voor de begrafenis altijd naar een geopend graf kijken, om te zien of alles in orde is. Dat is hier blijkbaar niet gebeurd.
Uit de opdracht en de correspondentie tussen ondernemer en begraafplaats zal moeten blijken waar de verantwoordelijkheid voor de fout ligt.
Maar de eerste zorg is het om de fout te herstellen.

U schrijft dat uw broer 3 mogelijkheden voor een oplossing heeft gegeven:
- herbegraven naar de juiste plaats;
- zijn zoon in het huidige graf laten liggen en daar een particulier graf van maken;
- slechts 1 ander kindje in het algemene graf laten begraven in plaats van 2 kinderen.

Ik adviseer uw broer en schoonzus om alleen te gaan voor de volledig correcte oplossing: hun zoon laten herbegraven in een particulier graf tussen de andere particuliere graven. Terzijde: als het een particulier graf is, is het wellicht mogelijk dat de ouders later worden bijbegraven bij het kind. Bij een algemeen graf kan dat niet.
Als het huidige algemene graf wordt omgezet in een particulier graf, valt het graf misschien uit de toon bij omliggende graven. Dan blijft het graf een uitzondering en blijft de plek herinneren aan een fout. Ik zou dat niet doen. Want de kans is groot dat het graf ruim 50 jaar blijft bestaan en dan herinnert de plek 50 jaar lang aan die vervelende vergissing.
Ik zou ook zeker niet gaan voor de optie dat het graf een algemeen graf blijft en dat er slechts 1 ander kind bijbegraven wordt. Want algemene graven kennen gewoonlijk slechts korte termijnen en bij meerdere kinderen in het graf is er geen ruimte voor een eigen grafbedekking over de volle lengte van het graf.
En simpelweg: het is niet nodig om een soort compromis te sluiten. Uw broer en schoonzus hebben 100% recht op een particulier graf voor hun kind. Het bestuur van de begraafplaats kan hen daar niet van afhouden; de wet geeft het bestuur daartoe geen bevoegdheid en er is duidelijke jurisprudentie over.

Zie voor de procedure en de vergunning ook:


U kunt ook kijken naar vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Opgraven en herbegraven (of cremeren)'.

Omwille van de privacy van uw familie heb ik de naam van uw neefje en uw naam onleesbaar gemaakt.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE