Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Toch eeuwig begraven moslims (in tijden van cororna COVID-19)

28 maart 2020

Vraag nummer: 60374

In verband met de corona-virus duikt bij raadsleden weer opnieuw de vraag op over de eeuwigdurende grafrechten voor moslims. Ook op zaterdag -;)
De stoffelijke overschotten worden niet vervoerd naar het buitenland m n Marokko en moslims kiezen er dan toch voor om in Nederland te worden begraven. Met de vraag; "Kunnen we eeuwigdurende grafrechten afsluiten?"

Kunt u hierin adviseren of wellicht zijn er adviezen uit het verleden, waarnaar u kunt verwijzen?

Met vriendelijke groet,

XX
Hoofd Burgerzaken X

Antwoord:

Geachte heer,

Bij mijn weten kunnen overledenen op dit moment wel vervoerd worden naar Turkije, maar niet naar Marokko. Bij andere Noord-Afrikaanse landen zullen er ook wel problemen zijn. nu zoveel landen hun grenzen gesloten hebben en het internationale vliegverkeer voor 80% gestopt is.

De Nederlandse wet kent geen eeuwige grafrechten, dus je kunt geen eeuwige grafrechten uitgeven. Zo simpel is het.
Men kan alleen graven voor onbepaalde tijd uitgeven.
Uw gemeente kent die mogelijkheid niet in de beheersverordening en dus ook niet in de verordening begraafrechten. Er kunnen nu alleen graven voor 20 jaar worden uitgegeven.

De raad zou wel kunnen besluiten om graven ook voor onbepaalde tijd uit te geven en men kan binnenkort in een raadsvergadering ook besluiten om dat met terugwerkende kracht te doen, bijvoorbeeld vanaf 1 maart of 1 januari. Dat zouden ook mensen die een graf voor 20 jaar hebben aangeschaft, alsnog voor onbepaalde tijd kunnen kiezen.

Echter, u vraagt ook advies. Dan is mijn advies luid en duidelijk: geef geen graven voor onbepaalde tijd uit. Dat geldt in alle tijden. Misschien wel voor lange termijnen zoals 50 of 100 jaar, maar niet voor onbepaalde tijd.
Ik heb inmiddels ruim 30 jaar ervaring met begraafplaatsen en hun beleid en problemen. Graven voor onbepaalde tijd zijn een voortdurend probleem. De veruit meest gestelde vraag van gemeenten in die 30 jaar was: "Hoe kom ik van de graven voor onbepaalde tijd af?" Want het onderhoud van het terrein en die graven is duur en de inkomsten bij uitgifte van die graven waren te laag of zijn niet apart gezet om toekomstige lasten te dekken. U kunt de vele vragen vinden in de subrubrieken 'Eigen graf, particulier graf of familiegraf', 'Verordening / reglement' en 'Vragen van beheerders van een gemeentelijke begraafplaats'.

Sommige (met name 'nieuwe' natuur)begraafplaatsen in Nederland zeggen dat ze het wel doen, eeuwige rechten uitgeven, maar feitelijk doen het niet en verhullen ze dat ze alleen graven voor onbepaalde tijd uitgeven. Voorts zie ik het als onbezonnen overmoed van jonge begraafplaatshouders zonder voldoende ervaring. Ik ben er van overtuigd dat het op termijn fout gaat (en ik hoop ongelijk te hebben). Met 'op termijn' denk ik aan termijnen van 60 tot 100 jaar.

Zie ook www.uitvaart.nl/56756, een vraag over een gemeenteraad die eeuwige grafrechten wilde uitgeven.

Wat zijn alternatieven?
- Graven voor bepaalde of onbepaalde tijd uitgeven en tegelijk beloven die graven nooit te ruimen.*
- Mensen naar andere begraafplaatsen doorsturen. Bijvoorbeeld de stichting BIBIN (www.bibin.nl) heeft jl. dinsdag in Zuidlaren een begraafplaats aangekocht waar men belooft eeuwige grafrust te bieden, wat betekent dat men belooft om nooit te ruimen. Ook andere groepen uit de islamitische gemeenschap proberen momenteel om een begraafplaats te kopen of te stichten. Houd die ontwikkelingen in de gaten. Als begraafplaatsen door de islamitische gemeenschap zelf voor eeuwig in stand worden gehouden, wat juridisch en wettelijk kan, is dat m.i. de beste oplossing. Men moet de oplossing niet zoeken in de grafrechten, maar in het voortbestaan van de begraafplaats.
- Overledenen die per se in een eeuwig graf in Marokko begraven willen worden, kunnen langere tijd gekoeld of zelfs ingevroren worden om ze te bewaren tot transport wel mogelijk is.
- Overledenen kunnen worden begraven en later worden opgegraven, als transport wel mogelijk is. Ik vermoed dat burgemeesters in deze situatie soepel zijn met het verlenen van vergunningen voor opgravingen.
- Een gemeente kan een stukje van een begraafplaats verkopen aan de moslimgemeenschap, die dan wel eerst een rechtspersoon moet oprichten. Dan kan men die begraafplaats zelf voor eeuwig in stand houden.

* een begraafplaatshouder kan niet alleen aan moslims beloven om graven nooit te ruimen. Als je het aan moslims belooft, moet je het aan iedereen beloven. Men mag niet discrimineren, niet negatief en ook niet positief.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Zijn Islamitische graven voor eeuwig?


en
over het behooud van een graf 'voor eeuwig':


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder