Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Moslims en grafrechten in Nuenen

18 april 2019

Vraag nummer: 57714

Op de Gemeentelijke Begraafplaats Oude Landen in Nuenen is een apart vak gereserveerd voor moslimbegravingen. Bij de begraving worden begraafkosten en administratiekosten in rekening gebracht en uiteraard ook grafrechten voor onbepaalde tijd. Daarmee is in feite alles voldaan 'tot in eeuwigheid'.

Onderstaande vraag geldt ook voor 'eeuwigdurende' graven van niet-moslims.

Als er geen rechthebbende (meer) te vinden is, mag dan tot uiting worden overgegaan en zo ja: waar moet men dan rekening houden?

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Antwoord:

Geachte heer,

De Nederlandse wet kent geen eeuwigdurende graven. Graven voor onbepaalde tijd komen in de buurt, maar bieden geen garantie dat graven eeuwig blijven bestaan. Vergelijk vraag nummer 56756 'Graven Twenterand echt voor ‘eeuwig’ ? (Nee)' van een half jaar geleden.

Graven kunnen blijven bestaan zo lang als:
- de begraafplaats blijft bestaan;
- er een rechthebbende voor het graf is;
- het grafmonument zich nog in goede staat bevindt. Als een monument breekt, omvalt of de belettering onleesbaar is geworden en de rechthebbende het monument niet opknapt, kunnen de grafrechten vervallen worden verklaard (artikel 28 Wet op de lijkbezorging).

De regeling van deze begraafplaats in Nuenen kent - terecht - geen onderscheid tussen moslims en niet-moslims, voor wat betreft het kunnen aanschaffen van een graf en de mogelijkheid er begraven te worden. Het woord 'moslim' komt in het reglement van deze begraafplaats niet voor. De regels gelden voor iedereen.

Als er geen rechthebbende meer is, omdat die overleden is of afstand van het graf heeft gedaan, kan het recht binnen 1 jaar worden overgeschreven op naam van een opvolger. Gebeurt dat niet, dan kan het bestuur van de stichting die deze begraafplaats beheert, het grafrecht vervallen verklaren.
Wie dit risico niet wil nemen, kan het grafrecht op naam van een rechtspersoon laten zetten, zoals de stichting Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl). Dat kan men al bij leven regelen, of in een testament. Men kan bij deze stichting ook een voorziening regelen voor het repareren of vervangen van het grafmonument bij ernstige schade.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder