Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Eeuwig grafrecht toch mogelijk? (Graven Bergen op Zoom echt voor eeuwig? Nee)


13 september 2019

Vraag nummer: 58591

Ik lees op https://uitvaartmedia.com/eeuwigdurend-grafrecht-op-islamitische-begraafplaats-bergen-op-zoom:

Eeuwigdurend grafrecht op islamitische begraafplaats Bergen op Zoom
10/09/2019

Eind augustus 2019 heeft het bestuur van de Rooms-Katholieke Begraafplaats Bergen op Zoom besloten om per direct eeuwigdurend grafrecht toe te kennen aan de Islamitische Begraafplaats Bergen op Zoom. De Noord-Brabantse gemeente krijgt zo de derde Nederlandse islamitische begraafplaats met eeuwig grafrecht, schrijft de begraafplaats in een nieuwsbericht.

Een speciaal voor moslims ingericht grafvak was al langere tijd onderdeel van de RK Begraafplaats Bergen op Zoom. Tot voor kort was ook daar geen sprake van eeuwig grafrecht. Nabestaanden en rechthebbenden zullen schriftelijk geïnformeerd worden over de nu gecreëerde mogelijkheid om toch eeuwige grafrust te kopen.

Hoe kan dat? U schrijft dat eeuwige grafrechten niet kunnen.
Is de wet veranderd?

Antwoord:

Geachte heer,

Er kunnen in Nederland geen eeuwigdurende graven uitgegeven worden. De wet kent die mogelijkheid niet.
Misschien geeft deze RK begraafplaats ook geen eeuwigdurende graven uit, alleen graven voor onbepaalde tijd, en is het persbericht daarover wat slordig.

Er zijn de laatste jaren wel meer nieuwe (natuur)begraafplaatsen die zeggen eeuwigdurende graven uit te geven, maar die dat juridisch niet waar (kunnen) maken. Het is wettelijk immers niet mogelijk. Wel mogelijk zijn graven voor onbepaalde tijd.

Het is jammer dat het publiek en de consument op het verkeerde been worden gezet door dit soort onjuiste beweringen. Het is ook jammer dat de media dit kritiekloos overnemen.

Zie vraag nummer 56756 'Graven Twenterand echt voor ‘eeuwig’ ? (Nee)'.
De kop van uw vraag zou ook kunnen luiden 'Graven Bergen op Zoo echt voor ‘eeuwig’? (Nee)'. Wacht, ik zet het meteen bij de kop van uw vraag.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP (voor gemeenten)

Extra cursus wegens grote belangstelling:
2e Themamiddag Financiën van de gemeentelijke begraafplaats op donderdag 23 januari 2020.

De financiële kant van de lijkbezorging roept voor de houders van begraafplaatsen vaak vragen op. Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten op 31 oktober 2019 een speciale themamiddag rondom de financiën van de gemeentelijke begraafplaats. De organisatie is in handen van de Academie Lokale Belastingen.

Vanuit de fiscale kant zal mr. Edwin Borghols, vennoot bij Van den Bosch & Partners, de belangrijke fiscale aspecten van de begraafplaats behandelen. Willem van der Putten zal vanuit zijn grote ervaring andere financiële aspecten voor zijn rekening nemen. Daarbij komen aan de orde vragen als:
• Hoe hoog mogen de lijkbezorgingsrechten worden vastgesteld?
• Moet er onderscheid worden gemaakt tussen grafrechten en onderhoudsrechten?
• Kunnen er verschillende soorten onderhoudsrechten worden vastgesteld?
• Kan er verschil in onderhoudsrechten worden gemaakt tussen algemene en particuliere graven?
• Kunnen er nieuwe rechten worden opgelegd aan bestaande graven met oude contracten?
• Maakt het verschil of graven liggen op een begraafplaats die oorspronkelijk een kerkelijke begraafplaats was?
• Kan er onderscheid worden gemaakt tussen verschillende typen grafmonumenten of graven op verschillende grafvakken?
• Voor welke diensten kunnen er rechten worden geheven? Kan men bijvoorbeeld rechten heffen voor een opgraving, als de uitvoering bij een extern bedrijf ligt, dat een eigen rekening indient?
• Kunnen er afkoopsommen voor het recht op een graf of voor 20 jaar onderhoud geheel in de exploitatie worden opgenomen?
• Kunnen er verschillende rechten worden geheven voor graven met twee of meer overblijfselen?
• Hoe kan grafonderhoud op de langere termijn het beste worden bekostigd?
• Kunnen de kosten van graven die eeuwigdurend zijn afgekocht nog worden meegenomen in de exploitatie?

Inmiddels zit de zaal voor 31 oktober 2019 vol.

Er komt een nieuwe mogelijkheid op donderdag 23 januari 2020.
Zie https://www.lokbel.nl/cursus/themamiddag-financien-van-de-begraafplaats.


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >