Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wegzakken graf (wie moet kosten dragen?)


15 januari 2018

Vraag nummer: 53392

Geachte Heer/ Mevrouw.

Ik had in 2006, na het overlijden van mijn moeder, een compleet nieuw graf gekocht. Mijn moeder werd bijgezet bij haar echtgenoot die al in 1957 was overleden. Vandaar een nieuw graf met aangepaste tekst.
Alvorens het nieuwe graf er kwam, had de gemeente Kerkrade rondom het oude graf heel veel graven daaromheen verwijderd zodat het nieuwe graf er nu geheel vrijstaand bijligt. Sinds vorig jaar begint het nieuwe graf echter naar één kant weg te zakken. De laatste maanden steeds sneller. Inmiddels +/- 8 cm. Ik ben nu bang dat de marmer plaat gaat scheuren of zelfs gaat breken. Of het wegzakken de oorzaak is van de weggehaalde omringende graven, of van het niet goed plaatsen van het nieuwe graf, kan ik niet bepalen. Ik wil dat laten herstellen, maar wie moet hiervoor de kosten dragen ? Diegene wat het graf hebben geplaatst, de gemeente, of ik zelf. Hoe kom ik daar achter? Bij voorbaat dank.

Antwoord:

Geachte heer,

Het verzakken van een grafmonument na ongeveer 11 jaar, is niet ongewoon. Het hangt van de grondsoort af, maar ook van omstandigheden zoals het begraven in het graf of in graven om het graf heen. Wanneer graven door nabestaanden zijn dicht gegooid en niet door grafdelvers, zakken ze vaak ook eerder in omdat de aarde dan vaak niet goed wordt aangestampt.
Kisten zakken na verloop van tijd in en dan verzakt de grond en klinkt in.

Als de gemeente graven rond het graf van uw moeder heeft verwijderd, is hoogstwaarschijnlijk alleen het monument van die graven verwijdend en niet de inhoud. Het ligt niet voor de hand dat daar verzakkingen ontstaan, want het gaat dan om oudere graven, die al lang ingeklonken zijn, anders konden de monumenten niet verwijderd worden. De inhoud van een graf wordt pas verwijderd als er opnieuw in het graf begraven wordt, nadat het graf aan een nieuwe familie is uitgegeven. Zie voor een toelichting op het ruimen van oude graven de vragen in de subrubriek 'Graf ruimen / ruiming begraafplaats'.

Of het verzakken van het grafmonument in dit geval hoofdzakelijk te wijten is aan de steenhouwer doordat deze geen goed fundament heeft geplaatst, of door de gemeente omdat deze het graf niet goed heeft gedicht, valt waarschijnlijk niet te zeggen. De gemeente is er natuurlijk niet verantwoordelijk voor dat de kist van een overledene inzakt en daardoor de grond verder inklinkt. Dat is een normaal risico, voor rekening en risico van de rechthebbende van een graf.

Echter, sommige gemeenten hebben in hun beheersverordening voor de begraafplaatsen staan dat zij bereid zijn om verzakte grafmonumenten weer te stellen. Het is goed dat u geschreven hebt om welke gemeente het gaat, dan kan ik het nu nakijken.
Dat heb ik gedaan.
De gemeente Kerkrade kent in haar verordening geen regeling voor het door de gemeente weer recht zetten van verzakte monumenten.
Het (doen) plaatsen, aanbrengen, herstellen, vernieuwen of verwijderen van de grafbedekking geschiedt door, voor rekening van en voor risico van de rechthebbende, volgende verordening uit 2010.
Een en ander betekent dat de kosten van het opnieuw recht plaatsen van het monument voor uw rekening komen.

Alleen als u hard kunt maken dat sprake is van een duidelijke fout van de steenhouwer of van de gemeente, ligt het anders. Maar ik denk dat u dat niet hard kunt maken. Ik kan ook geen bijzondere oorzaak bedenken.
Een klein beetje verzakken is normaal. Ook kan het opeens zo zijn dat een kist inzakt en de grond sterker inklinkt.
Het ruim tien jaar geleden weghalen grafmonumenten in de omgeving van het graf kan geen gevolgen hebben voor het stabiliteit van het graf van uw ouders.

Zie vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Grafsteen / monument'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >