Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Regels omtrent beplanting; buxushaag 1


15 oktober 2020

Vraag nummer: 61752

goedemiddag,
Tot onze zeer grote schrik heeft de medewerker groen onze buxushaag bij ons urnengraf weggezaagd. We hebben een asbusbijzetting gehad maar het perk was geheel vrij van beplanting. de buxushaag stond aan de zijkant en achterkant van de steen dus men kon er goed bij.
Verwijdering was beslist niet nodig. Het is nu een zeer desolate plek alsof er een bulldozer over heen is gereden.
We hebben schade. Het is een niet gemeentelijke begraafplaats. Nu wil groenvoorziening iets terugplaatsen maar komen ineens met de regel dat het niet hoger mag zijn dan 50cm.
Waar staat dit want ik kan dit nergens terugvinden.
Vragen:
-wij willen zelf op kosten van de begraafplaats een soortgelijke voorziening weer aanbrengen. Kan dit?
Wij willen een aanvullende schadevergoeding voor de ellende en nadeel,kan dit en wat zou een redelijk bedrag zijn?
En wat is er waar van de regel waar ze meekomen dat het maar max. 50cm hoog mag zijn?
graag zou ik van u antwoorden wensen te ontvangen want we zijn behoorlijk ten einde raad.
Alvast bedankt.
met vriendelijke groet,
Max

Antwoord:

Geachte heer,

U bent niet de eerste en de enige die verrast is door het verwijderen van een buxus bij een graf. Ik verwijs naar eerdere vragen, zoals vraag nummer 61531 'Beplanting op graf afgeknipt door beheerder (buxusmot)'.

Waarschijnlijk hebt u zelf geen tuin met buxus, anders was u al enkele jaren met deze problematiek bekend. Gemeenten adviseren om alles te rooien.

Korte antwoorden op enkele relevante vragen: mag de begraafplaats een buxus weghalen? Ja. Hebt u recht op een schadevergoeding? Nee. De problematiek rond de buxusmot is uw risico en verantwoordelijkheid. Eigenlijk ook om de buxus zelf weg te (laten) halen.

De kwestie roept nog wel een vraag op. Het zou netjes zijn geweest als de begraafplaats u had gewaarschuwd. Dat dat niet gebeurd is, is misschien gebeurd omdat men uw actuele adres niet had. Goed om dat even bij de begraafplaatsadministratie te controleren.

Gewoonlijk hebben begraafplaatsen een beheersverordening (als het een gemeentelijke begraafplaats is) of een beheersreglement (als het een niet-gemeentelijke begraafplaats is). Het eerste is bestuursrecht en het tweede betreft privaatrecht. Dat maakt verschil voor het geval u het er niet mee eens bent en een klacht wilt indienen of naar de rechter wilt gaan.

Meestal staat in zo'n verordening of reglement dat er een uitvoeringsregeling is voor de eisen die aan grafmonumenten of de grafbeplanting worden gesteld. Ik lees in uw vraag dat het een niet-gemeentelijke begraafplaats is. Dan moet men u een regel in het reglement of de uitvoeringsregeling kunnen laten zien, waar die 50 cm in staat. Als men dat niet kan laten zien, kunt u bezwaar maken.
Als de begraafplaats toch voet bij stuk houdt, kunt u overwegen om een klacht in te dienen bij de Ombudsman Uitvaartwezen. Zie voor de procedure en voorwaarden www.OmbudsmanUitvaartwezen.nl

Bij gemeentelijke begraafplaatsen is deze ombudsman niet bevoegd. Daar gelden gemeentelijke klachtenprocedures.

Zie vergelijkbare vragen over regels voor grafmonumenten en grafbeplanting in de subrubriek 'Grafsteen / monument'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
Er staat nog een zestal vervolgvragen in deze rubriek. Van nummer 2 tot nummer 7 'Regels omtrent beplanting en schadevergoeding 7'.


TIP

Interactieve dag Wet op de lijkbezorging / Adviesdag begraafplaatsen / Islamitisch begraven

De Wet op de lijkbezorging (Wlb) is de afgelopen jaren steeds meer in het nieuws omdat de huidige wet niet meer geheel aansluit bij de behoeften en wensen in de maatschappij.

Sinds maart 2020 is er nog een opmerkelijke ontwikkeling: gemeenten krijgen te maken met wensen van islamitische inwoners om een eigen begraafplaats te realiseren. Wat is dat eigenlijk: islamitisch begraven? Waar zijn gemeenten toe verplicht? Mr Willem van der Putten is bij een aantal van zulke projecten betrokken.

Mr Willem van der Putten geeft al ruim een decennium cursussen aan medewerkers Publiekszaken / Burgerzaken / Sociale Zaken en uitvaartverzorgers over de Wlb.
In 2020 zijn veel cursussen van andere aanbieders afgelast, maar in samenwerking met het adviesbureau Burger- en Publiekszaken B.V. van Johan van den Broek, dat bij gemeenten een vertrouwde naam heeft, worden 2 bijeenkomsten in ruime zalen mogelijk gemaakt.

Data:
1. Maandag 30 november 2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur;
2. Maandag 14 december 2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Locatie:
Seats2Meet, Stationsplein 49 in Amersfoort.

Kosten:
U kunt deze training bij het adviesbureau Burger- en Publiekszaken B.V. van Johan van den Broek bijwonen voor een totaalbedrag ad € 495,00 per persoon exclusief BTW.
U kunt zich tot 8 dagen voor deze Juridische Adviesdag aanmelden via het emailadres johanvandenbroek@burgerenpubliekszaken.nl

Docent:
Mr. Willem van der Putten is juridisch adviseur en directeur van de Stichting Grafzorg Nederland. Hij was o.a. senior-wetgevingsjurist bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, adjunct-gemeentesecretaris en rechter-plaatsvervanger. In de uitvaartbranche geniet hij bekendheid als voormalig voorzitter van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen en columnist bij diverse vakbladen. Veel gemeenten maken gebruik van zijn boeken over de Wet op de lijkbezorging en raadplegen zijn juridische adviesrubriek op www.uitvaart.nl/jurist

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >