Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Regels omtrent beplanting 6


24 oktober 2020

Vraag nummer: 61833

Geachte heer van der Putten,

Via de mail stuur ik u het regelement wat ik ontving van Westgaarde. Wij hebben nooit in het verleden dit gehad.

Wat de 50cm betreft; het staat op Westgaarde vol met zaken en beplantingen veel hoger dan 50cm. En u begrijpt als wij de asbusbijplaatsing niet hadden gehad hadden onze boompjes er gewoon nog gestaan en hadden we er niets over gehoord.

Ik heb eens even rondgevraagd wat de kosten zullen zijn om in ieder geval iets van een haag terug te plaatsen maar dat loopt aardig in de papieren. En wij willen gewoon een dergelijk iets teruggeplaatst zien. In die zin hebben we een behoorlijke schade opgelopen. En mijn aanvullende vraag is aan u dan ook; moet dat niet geheel worden vergoed door Westgaarde.

Ik verneem gaarne opnieuw van u.

Alvast bedankt.

Met vriendelijke groet
Max

Antwoord:

Geachte heer,

Ik heb het 'huishoudelijk reglement' (een heel vreemde naam, juridisch gezien) van Westgaarde bekeken, maar het is een niet gedateerd en niet ondertekend stuk. Dan is het maar de vraag of dit een geldig reglement is. Als dit zou worden ingebracht in een rechtszaak, zou ik zeggen dat eerst maar eens aangetoond moet worden dat dit een origineel en formeel stuk is. Dit papier kan bijvoorbeeld opgesteld zijn NADAT u het graf hebt gekocht. Dat kan ik er niet aan af zien. Maar dan geldt het niet.

U schrijft dat u nooit eerder dit of zo'n stuk hebt gehad. Dan geldt het ook niet. De wet eist dat als aan een consument algemene voorwaarden worden opgelegd, dat die ook overhandigd moeten worden VOORDAT een contract worden getekend. Het stuk zelf is daar wat schimmig over. Er staat in dat het reglement wordt overhandigd 'bij' het ondertekenen van het contract. Dan zou het zo kunnen zijn dat je als klant je handtekening zet en vervolgens het reglement krijgt. Maar het moet andersom. Je moet eerst het stuk krijgen en kunnen lezen dan vervolgens, met die kennis, besluiten om je handtekening te zetten. Of niet.
Als het stuk niet is overhandigd, geldt het niet. Simpel.

Maar juridisch is het ook de vraag waar de verbinding tussen u en het reglement is. Normaal gesproken is dat een contract. Het kan niet zo zijn dat een bedrijf of instelling een papier opstelt en zegt 'Dat geldt in uw situatie'. Zo werkt het niet. Er moet een door u ondertekend contract zijn met Westgaarde, waarin wordt verwezen naar de geldigheid van een reglement (dat met naam en datum moet worden aangeduid). Als er geen door u getekend contract met een duidelijke verwijzing naar het duidelijke benoemde reglement is, heeft Westgaarde geen poot om op te staan.
Als er wel een contract is, maar het niet duidelijk is welke versie van een eventueel reglement van toepassing is, dan heb je al geen poot om op te staan, als Westgaarde. Nu ja, een half pootje misschien. Maar als dat ook niet tijdig is afgegeven of toegestuurd, dan houdt het voor Westgaarde gewoon op: u hebt geen verplichtingen.

Ik weet niet wat uw contract met Westgaarde inhoudt. Dat moet je naast het bovenstaande leggen.
Ik kan van een afstand ook niet zien hoe het zit met de situatie van andere graven, waar u over schreef. Als bij andere graven de beplanting duidelijk hoger is, is het willekeur als men u aan regels wil houden, waar men andere niet aan houdt.

Die ongelijke behandeling is een punt om in te brengen als u bezwaar maakt bij het bestuur van de begraafplaats.
Als de begraafplaats toch voet bij stuk houdt, kunt u - zoals ik u op 15 oktober jongstleden al adviseerde - overwegen om een klacht in te dienen bij de Ombudsman Uitvaartwezen. Zie voor de procedure en voorwaarden www.OmbudsmanUitvaartwezen.nl

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
Zie vervolgvraag nummer 61838 'Regels omtrent beplanting en schadevergoeding 7'.


TIP voor gemeenten

Interactieve dag Wet op de lijkbezorging / Adviesdag begraafplaatsen / Islamitisch begraven

De Wet op de lijkbezorging (Wlb) is de afgelopen jaren steeds meer in het nieuws omdat de huidige wet niet meer geheel aansluit bij de behoeften en wensen in de maatschappij.

Sinds maart 2020 is er nog een opmerkelijke ontwikkeling: gemeenten krijgen te maken met wensen van islamitische inwoners om een eigen begraafplaats te realiseren. Wat is dat eigenlijk: islamitisch begraven? Waar zijn gemeenten toe verplicht? Mr Willem van der Putten is bij een aantal van zulke projecten betrokken.

Mr Willem van der Putten geeft al ruim een decennium cursussen aan medewerkers Publiekszaken / Burgerzaken / Sociale Zaken en uitvaartverzorgers over de Wlb.
In 2020 zijn veel cursussen van andere aanbieders afgelast, maar in samenwerking met het adviesbureau Burger- en Publiekszaken B.V. van Johan van den Broek, dat bij gemeenten een vertrouwde naam heeft, worden 2 bijeenkomsten in ruime zalen mogelijk gemaakt.

Data:
1. Maandag 30 november 2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur;
2. Maandag 14 december 2020 van 09.30 uur tot 16.30 uur.

Locatie:
Seats2Meet, Stationsplein 49 in Amersfoort.

Kosten:
U kunt deze training bij het adviesbureau Burger- en Publiekszaken B.V. van Johan van den Broek bijwonen voor een totaalbedrag ad € 495,00 per persoon exclusief BTW.
U kunt zich tot 8 dagen voor deze Juridische Adviesdag aanmelden via het emailadres johanvandenbroek@burgerenpubliekszaken.nl

Docent:
Mr. Willem van der Putten is juridisch adviseur en directeur van de Stichting Grafzorg Nederland. Hij was o.a. senior-wetgevingsjurist bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, adjunct-gemeentesecretaris en rechter-plaatsvervanger. In de uitvaartbranche geniet hij bekendheid als voormalig voorzitter van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen en columnist bij diverse vakbladen. Veel gemeenten maken gebruik van zijn boeken over de Wet op de lijkbezorging en raadplegen zijn juridische adviesrubriek op www.uitvaart.nl/jurist

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >