Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Rechtmatige keuze afstand doen van eigendomsrechten op graftekens


29 november 2009

Vraag nummer: 7088  (oude nummer: 14446)

Hr. van der Putten,
In ons huidig reglement staat onder artikel 8 subs. het volgende.
Binnen drie maanden na het beëindigen van het grafrecht moeten graftekens, voorwerpen en/of beplanting door de rechthebbende van het graf zijn verwijderd. Na afloop van deze termijn wordt de rechthebbende geacht afstand te hebben gedaan van eigendomsrechten op deze graftekens, voorwerpen en/of beplanting, welke zich op het desbetreffende graf bevinden en is het bestuur gerechtigd deze op kosten van rechthebbende te doen verwijderen en te doen vernietigen.
=>Is dit artikel, opgenomen in het reglement, afdoende (wettelijk) om rechthebbende de keuze te geven om A) het grafrecht te verlengen. B) het grafteken zelf te verwijderen. C) het grafteken door het KB te laten verwijderen op kosten rechthebbende.

In de grafakte is opgenomen dat “het recht wordt verleend onder de bepaling van het reglement met bijbehorend Uitvoeringsbesluit voor de Begraafplaats”
U voorstel om met de eerst uitschrijving grafakte de ruimingkosten mee te verrekenen is medio 2009 door ons doorgevoerd.
M.v.g.
J. Smeets

Antwoord:

Geachte heer,

Ik begrijp niet de logica van een bepaling dat binnen 3 maanden na het beëindigen van het grafrecht de aanwezige graftekens, voorwerpen en/of beplanting verwijderd moeten zijn. Waarom stelt u daarvoor een termijn van 3 maanden? Als u een woning huurt voor een jaar moet u de woning op de laatste dag leeg opleveren. Niet 3 maanden later.

Bovendien loopt u daarmee risico's. Ik heb u al eens eerder geschreven dat men als begraafplaatshouder het risico voor schade door een grafsteen kan afwentelen op de rechthebbende op het graf. Die moet zorgen dat 'zijn' of 'haar' monument stevig staat. Maar als het grafrecht afgelopen is, is er geen rechthebbende en kunt u geen risico's meer afwentelen. Door een termijn van 3 maanden toe te staan, neemt u die risico's gedurende die periode op u. Nu is dan kans dat er iets zal gebeuren niet zo vreselijk groot. Maar toch, waarom zou u het risico nemen?

Ik zou dus geen bepaling opnemen dat een rechthebbende na 3 maanden na afloop van het recht geacht is afstand te hebben gedaan van eigendomsrechten op deze graftekens, voorwerpen en/of beplanting, welke zich op het desbetreffende graf bevinden. Ik zou vastleggen dat ze verdwenen moeten zijn na afloop van het grafrecht.
Een extra complicatie is ook dat het eigendom van een grafmonument met ingang van 1-1-2010 wegens de wetswijziging ook bij derden kan liggen, niet bij de rechthebbende.
Ik zou zeker in het reglement vastleggen dat het bestuur gerechtigd om grafmonumenten na afloop van het grafrecht te doen verwijderen en te doen vernietigen. Maar de toevoeging 'op kosten van rechthebbende' is een niet nuttige. Want na afloop van het grafrecht is er geen rechthebbende meer en is de voormalige rechthebbende niet meer gebonden aan het reglement. Zijn contract is simpelweg afgelopen. Daarom moet het voordien worden geregeld. En daarom adviseer ik om dat soort kosten bij aanvang van het grafrecht te verdisconteren.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
Nieuwe wettelijke regeling per 1 maart 2011: Van wie is de grafsteen?

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >