Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Problemen met levering grafsteen (ontbinding overeenkomst, schade?)

20 juni 2008

Vraag nummer: 5514 (oude nummer: 10922)

Geachte heer/mevrouw,

Onze vader is op 11 april 2007 overleden.
Wij hebben een eigen ontwerp gemaakt voor een grafmonument, dit zou geen problemen leveren en naar onze wens gemaakt worden.
Er is afgesproken dat het monument voor 18 januari 2008 geplaatst zou worden.
Een aantal dagen voor het plaatsen bleek het monument de juiste afmeting niet te hebben.
Vervolgens is er afgesproken dat het monument voor 11 april 2008 geplaatst zou worden.
Dit ging wederom niet door omdat het monument niet op tijd uit het buitenland terug zou zijn.
Er is toen ook toe gezegt dat het zonder problemen voor 1 juli geplaatst zou worden totdat de steenhouwerij 19 juni belde om te vertellen dat het grafmonument zoek is en dat hij het nu wel gratis wil plaatsen. Als familie hebben wij hier geen vertrouwen meer in.
Onze vragen zijn:
a Hoe staan wij hier juridisch in?
b Kunnen wij het grafmonument bij een ander steenhouwerij laten maken en de kosten op hem verhalen?
c Emotioneel is dit alles erg triest onze moeder en wij hebben hier veel verdriet van en kunnen zo niets afsluiten hetgeen de verwerking niet ten goede komt kunnen wij hier ook nog wat mee?
Wij hopen dat u ons hiermee kunt helpen waarvoor alvast onze hartelijke dank.

Met vriendelijke groet,

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Allemaal heel vervelend. Maar als u weet dat een monument in het buitenland gemaakt en veranderd wordt, neemt u ook een beetje een extra risico. Dat vertaalt zich meestal in een wat lagere prijs, maar het risico zit in de termijnen.

Ik kan me voorstellen dat uw vertrouwen in dit bedrijf tot een minimum geslonken is, maar het bedrijf moet nog een laatste kans hebben om alles goed af te leveren. U moet vragen op welke termijn men dan wel kan leveren en schriftelijk vast leggen dat als aan deze termijn wederom niet wordt voldaan, u de overeenkomst wilt ontbinden en uw aanbetaling terug wenst.
Het is nog te vroeg om een andere steenhouwerij een monument te laten maken. U kunt ook nooit de kosten van een ander monument op de eerste steenhouwer verhalen. U kunt alleen de overeenkomst met die eerste steenhouwer ontbinden, geld terug krijgen voor zover u aanbetaling hebt gedaan en vervolgens een ander opdracht geven.
Met de 'emotionele schade' kunt u weinig of niets in dit land. U kunt alleen afspraken maken in de orde van grootte zoals nu gebeurd is dat bijvoorbeeld de plaatsing gratis plaats vindt. Maar er is geen recht op een financiƫle vergoeding, hooguit een korting zoals nu is aangeboden. Met de ontbinding van de overeenkomst is juridisch de kous af. Een schadevergoeding is dan verder niet aan de orde, want er is geen schade. Er is veel ergernis en teleurstelling, maar financieel heeft het u niets gekost.

Ik merk terwijze op dat het voor deze steenhouwer ook een lastige situatie is, nu hij zelf het werk niet uitvoert. Hij is dan ook afhankelijk van zijn leverancier. Maar dat is zijn eigen verantwoordelijkheid en risico.

U moet nog wel op een ding letten. Wat ik hierboven schreef geldt in het algemeen. Maar u zult een opdrachtformulier hebben getekend, waar waarschijnlijk een verwijzing naar algemene voorwaarden in staat. Als het goed is hebt u die algemene voorwaarden ook ontvangen. Daar staat misschien ook in wat er kan of niet kan als men (veel) te laat levert. Daar bent u in principe aan gebonden. Maar ook dat heeft grenzen.

Ik zou eerst maar eens proberen om een nieuwe afspraak met de leverancier voor plaatsing te maken en hem schriftelijk te waarschuwen dat als hij zich er deze keer niet aan houdt, u de overeenkomst wil ontbinden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder