Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Percentage kosten in rekening brengen voor plaatsen grafsteen


26 augustus 2017

Vraag nummer: 51763

Onze zwager is in Friesland begraven en het is een eigen graf.
De begraafplaats waar ook de kerk op staat komt nu met een verhaal dat er 10% betaald moet worden van de grafsteen die geplaatst gaat worden. Ze moeten de rekening tonen wat de steen kost en daar de 10% over betalen.
Graag hoor ik van U hier weleens van gehoord heeft.

Vriendelijke groet,

F.Heikoop

Antwoord:

Geachte heer,

Hier heb ik wel eens van gehoord. Veel begraafplaatsen vragen een vergunning (en betaling daarvoor) voor de plaatsing van een grafmonument. Bijna altijd is dat een vast bedrag, maar men kan ook een percentage nemen, zoals blijkbaar het geval is op die Friese begraafplaats. Incidenteel komt het voor.

Juridisch is het zo dat wil een partij A een bepaald bedrag van een partij B kunnen vorderen, zij dat vooraf overeengekomen moeten zijn. Dat moet een specifieke afspraak zijn, of in de algemene voorwaarden van A staan, die op de juiste manier aan B bekend zijn gemaakt. Op de juiste manier is: vooraf en volledig.
U begrijpt al: A is de begraafplaatshouder en B uw schoonzus. Was het uw schoonzus voordat zij opdracht gaf om een graf voor haar man te huren en hem daar te begraven, bekend dat zij met deze kosten van doen zou krijgen?

Ik denk dat dat niet het geval was, gelet op uw vraag waar verbazing in doorklinkt. Er zijn helaas zeer weinig begraafplaatsen die er zelf voor zorgen dat voorafgaand aan de uitgifte van een graf en een begrafenis de voorwaarden (het reglement en regels voor grafmonumenten en grafbeplanting) bij de nieuwe rechthebbende van het graf terecht komen. Men stuurt ze niet voor de begrafenis op of geeft ze af, of heeft met de uitvaartverzorger de afspraak dat die dat namens hen doet, maar men stuurt ze achteraf, een paar weken na de begrafenis. Dat is juridisch fout. Dat heeft tot gevolg dat partij B niet gebonden is aan die voorwaarden.

Wanneer een rechthebbende tegen zulke hem eerder onbekende eisen protesteert, komt een begraafplaatshouder met argumenten als: "Iedereen in het dorp weet het toch", "U had het kunnen navragen", "We doen het altijd zo" en tegenwoordig soms ook "Het staat toch op de site". Dat is juridisch allemaal onvoldoende. Partij A moet voorwaarden actief onder de aandacht van partij B brengen en niet zeggen "U had het wel ergens kunnen vinden". Waarom denkt u dat als u een telefoonabonnement neemt, u meteen ook allemaal papieren met kleine lettertjes in de handen geduwd krijgt? Omdat u alleen op die manier er aan gebonden bent. Dat geldt voor een graf ook (tenzij het om een graf op een gemeentelijke begraafplaats gaat).

Hoe nu verder? Als uw schoonzus niet voorafgaand aan de begrafenis het reglement van de begraafplaats heeft ontvangen, waar dit in staat, is zij niet gebonden. Zij hoeft niet te betalen. Als de begraafplaatshouder betaling wil, kan hij naar de rechter. Die zal vragen "Hebt u deze kosten tijdig, dus vooraf en duidelijk aan mevrouw kenbaar gemaakt?". Daar zal men wat op pruttelen dat iedereen in het dorp het weet. Dan zal de rechter concluderen "Nee, dat hebt u niet" en de vordering afwijzen.

Als deze begraafplaats is aangesloten bij de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB) kan uw schoonzus een klacht indienen bij het bestuur. Wijst het bestuur van de begraafplaats die klacht af, dan kan ze haar klacht vervolgens voorleggen aan de Ombudsman uitvaartwezen. Zie voor de voorwaarden en procedure www.Ombudsmanuitvaartwezen.nl.

Op zich is het niet onredelijk en ongebruikelijk dat een begraafplaats een tarief vraagt voor de plaatsing van een gedenkteken. Per slot heeft een begraafplaats ook inkomsten nodig. Ik ken geen begraafplaatsen die een melkkoe zijn en winst maken. Uw schoonzus kan ook denken "OK, het is redelijk en niet ongebruikelijk en dan betaal ik het wel". Maar als ze niet wil betalen staat ze juridisch sterk.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Kan de houder van de begraafplaats andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht?