Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Naam kind op grafsteen veranderd door ex-partner


19 mei 2021

Vraag nummer: 62984

Beste Willem,

Vandaag heb ik een telefoontje gehad van een meneer. Zijn dochter ligt al een tijdje begraven op begraafplaats Xxxxxxxx in Yyyyy. Zijn ex-partner is de rechthebbende van het graf. Deze mevrouw heeft de naam van het meisje veranderd. Nu heeft zij de naam van haar op de grafsteen geplaatst terwijl het meisje de naam had van meneer, haar vader. Mag dit? Mag een rechthebbende dit doen? Wij (gemeente Zzzzz) is hier niet in benaderd.
Ik kijk uit naar uw antwoord.

Met vriendelijke groet,

Ellen van der Heijden

Antwoord:

Geachte mevrouw,

De rechthebbende van een graf is bevoegd om welke naam dan ook op een grafsteen te plaatsen.
Uw gemeente zal voor het hebben van een grafmonument een vergunning eisen; dat eist bijna iedere verstandige gemeente. Ik denk dat uw gemeente niet eist dat als er iets aan een grafsteen verandert, de rechthebbende daar ook een vergunning voor nodig heeft. Maar als dat wel zo zou zijn, kan de gemeente niet treden in de keus van de rechthebbende om de overledene een andere naam te geven. Dat zou geen weigeringsgrond voor een vergunning tot wijziging van de grafsteen kunnen zijn. Daarom zoek ik het nu niet uit, want het is toch niet relevant.

In Nederland is het namelijk zo dat iedereen voor zichzelf in het dagelijks verkeer een naam mag gebruiken die hij of zij leuk vindt. Ouders mogen dat ook doen voor minderjarige kinderen. Het is daarom juridisch geen probleem als kunstenaars of artiesten een 'nom de plume' of een artiestennaam gebruiken. Mensen kunnen mede daarom op internet allerlei pseudoniemen gebruiken. Dat is volstrekt legaal.

Men is alleen verplicht om in het officiële rechtsverkeer met de overheid de naam te gebruiken waaronder men bij de burgerlijke stand bekend is. En ik vermoed dat dat ook geldt voor contacten met zorgverleners en andere instanties waarin het BSN moet worden gebruikt.
Een ander niet onbelangrijk punt is dat men een 'andere naam' niet mag gebruiken met het oogmerk om anderen te misleiden of te benadelen, of om criminele activiteiten te verhullen.
Maar dit speelt allemaal niet met een naam op een grafmonument.

Een geheel andere zaak is, of het gebruik van een andere familienaam van de overledene op haar grafmonument dan haar echte naam, niet in strijd is met de belangen van de overledene en haar (andere) nabestaanden. Je hebt het dan niet over strijd met een regel in de wet of met een verordening. Maar over zaken in strijd met fatsoen en maatschappelijke opvattingen en die misschien kwetsend kunnen zijn voor de overledene en voor andere nabestaanden.
De vader van de dochter is dan misschien wel geen rechthebbende van het graf, maar heeft maatschappelijk gezien net zoveel rechten als de moeder.

Ik neem aan dat de situatie zo is dat op een vriendelijk verzoek van de vader om de oude situatie te herstellen, de moeder waarschijnlijk geen gehoor zal geven. In goede verhoudingen had ze al eerder overleg gepleegd.

Er kunnen begrijpelijke redenen aan het besluit van de moeder ten grondslag liggen, bijvoorbeeld als de vader het kind stelselmatig heeft mishandeld.

Ik denk dat de vader de situatie zou kunnen bespreken met een advocaat en dat die contact op zou kunnen nemen met de moeder. De eerste logische vraag is dan waarom de moeder gedaan heeft wat zij gedaan heeft. De reactie van de moeder kan dan aanleiding geven om een rechtszaak te beginnen, dan wel om daarvan af te zien.

Wat voor de gemeente van belang is en wat voor de vader ook van belang is om te weten, is dat de gemeente niets aan de situatie kan veranderen. Nog los van de vraag of de gemeente dat zou willen of niet; de gemeente kan het niet. De wet, de verordening en het recht geven de gemeente hier geen handvat om op te treden.

Ik heb in uw vraag de naam van de begraafplaats en de gemeente verwijderd, omwille van de privacy van de betreffende ouders.
Het was wel fijn dat u de naam van de begraafplaats wel noemde, want dan zou ik de regels hebben kunnen nakijken als dat in dit geval relevant had kunnen zijn. Vragenstellers geven vaak te weinig informatie. U niet.

Vergelijk de vele (33) andere vragen over namen op grafstenen in de subrubriek 'Grafsteen / monument'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Themamiddag Financiën en Beheer van de Begraafplaats met mr Willem van der Putten, op 10 juni 2021
De financiële kant van de exploitatie en het beheer roept bij de houders van begraafplaatsen in toenemende mate vragen op. Het gerenommeerde adviesbureau Van den Bosch & Partners organiseert daarom samen met mr. Willem van der Putten een speciale themamiddag rondom het beheer en de financiën van de gemeentelijke begraafplaats.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >