Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Misplaatst achternaam gebruik door ex-echtgenote (en op grafsteen?)


13 november 2017

Vraag nummer: 52734

Geachte mr. van der Putten
Op 4-11-2017 heb ik via de pensioenverzekeraar vernomen dat mijn ex-echtgenote op 4-10-2017 overleden is. Na enig speurwerk heb ik tot mijn verbijstering vernomen dat zij ondanks verschillende verzoeken mijn identiteit te respecteren doorgegaan is mijn achternaam te gebruiken. Van Monuta heb ik begrepen dat alles afgehandeld is onder mijn achternaam en haar meisjesnaam. Ik wil nu ten alle tijden voorkomen dat mijn naam en identiteit wederom gebruikt gaat worden op het grafmonument van mijn ex-vrouw. Pogingen om contact op te nemen met haar naaste familie worden genegeerd. Mijn vrouw en ik ervaren dit als identiteitsfraude. Graag uw mening hierover.
Hoogachtend dhr drs. XX

Antwoord:

Geachte heer,

Om uw privacy te beschermen, heb ik uw naam onder de vraag verwijderd.

Maar ik vrees dat ik u moet teleurstellen. Uw ex-vrouw mocht uw naam blijven gebruiken, zolang zij niet hertrouwd was. Dat is geregeld in artikel 9, eerste lid, van Boek I van het Burgerlijk Wetboek. Dit artikel luidt als volgt:
"Artikel 9
1. Een vrouw die gehuwd is of die gehuwd is geweest dan wel wier partnerschap geregistreerd is of is geweest en die niet is getrouwd na beëindiging van de registratie of is hertrouwd dan wel niet een geregistreerd partnerschap is aangegaan na beëindiging van het huwelijk of opnieuw is aangegaan, is steeds bevoegd de geslachtsnaam van haar echtgenoot of van haar geregistreerde partner te voeren of aan de hare te doen voorafgaan dan wel die te doen volgen op haar eigen geslachtsnaam."

Echter, het tweede lid regelt:
"2. Indien het huwelijk door echtscheiding is ontbonden en daaruit geen afstammelingen in leven zijn dan wel indien het geregistreerd partnerschap op de wijze bedoeld in artikel 80c, onder c of d, is beëindigd, kan de rechtbank, wanneer daartoe gegronde redenen bestaan, op verzoek van de gewezen echtgenoot of de gewezen geregistreerde partner aan de vrouw de haar in het eerste lid toegekende bevoegdheid ontnemen."

Dus als u geen kinderen uit het huwelijk met uw ex-vrouw hebt, en uw ex-vrouw duidelijk misbruik maakte van het voeren van uw naam, had u bij de rechtbank kunnen vragen om uw ex-vrouw de bevoegdheid om uw naam te blijven gebruiken te ontnemen.

In de wet staat niet dat de bevoegdheid om de naam te gebruiken eindigt bij de dood. Dus ik vermoed dat uw naam ook op haar grafsteen mag worden geplaatst. Uiteraard hebt u vrij om haar nabestaanden te verzoeken om dat niet te doen.
U kunt er eventueel ook een rechtszaak aan wijden, als u samen geen kinderen hebt. Als u wel kinderen uit dit huwelijk hebt, schat ik uw kansen bij een rechtszaak erg laag in.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >