Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kosten ophogen graf


3 oktober 2018

Vraag nummer: 56284

Bij ons in het dorp is de begraafplaats gerealiseerd, daar waar vroeger veel kleine slootjes lagen.
Nu zie je aan de diverse graven heel goed waar die slootjes lagen, want daar zakken de graven schuin weg.
Wij hebben het graf al eens laten ophogen, maar nu is het weer verzakt. Kunnen wij hiervoor bij de gemeente zijn?
Bij sommige graven zit een hele kier onder de deksteen. Het betreft overigens de gemeente Zaltbommel.

Antwoord:

Geachte heer of mevrouw,

Het is voor mij niet mogelijk om daar iets zinnigs over te zeggen. Ik ken de situatie niet. Ik weet niet wanneer de begraafplaats is aangelegd en of die aanleg en het dempen van de slootjes volgens de regelen der kunst is gebeurd.
Daar kan alleen een deskundige op het terrein van grondwerken iets over zeggen.

Als de aanleg van de begraafplaats en het dempen van de slootjes op een zodanige manier is gebeurd dat een neutrale deskundige aannemer zegt "Dat is goed. We hebben de ervaring dat het zo altijd goed gaat" dan valt de gemeente niets te verwijten.
Maar als zo iemand zegt "Ik zie dat hier een verkeerde grondsoort is opgebracht" of "Hier had zeker een drainage moeten liggen" of "Hier had zeker geen of een andere drainage moeten liggen", dan hebt u een punt waarbij u de gemeente aansprakelijk kunt stellen voor schade. En zodanige maatregelen kunt verlangen waarbij zulke schade voor de toekomst uitgesloten is.

Ik denk dat het individueel aansprakelijk stellen van de gemeente tot niets zal leiden. Een aansprakelijkstelling leidt een gemeente gewoonlijk door aan haar verzekeraar en ik kan het antwoord van de verzekeraar al raden: "Njet" "No" "Neen" "Nein" "Non" en allerlei varianten hierop. Dat zegt een verzekeringsmaatschappij namelijk altijd, als eerste reactie. Als je helemaal in je recht staat met een claim dan wil men bij de derde volgehouden klacht 'uit coulance' nog wel eens een vergoeding toekennen. Verzekeraars gedragen zich vaak als boeven. Ik mag niet zeggen 'verzekeraars zijn boeven', want er zijn misschien wel uitzonderingen. Maar vaak zijn ze niet helemaal eerlijk en oprecht in het afhandelen van claims. Ik heb er niet veel vertrouwen in, laat ik het zo zeggen.

Ik denk dat u er meer aan hebt om, liefst samen met andere inwoners met graven op de begraafplaats van het dorp, de kwestie aan te kaarten bij gemeenteraadsleden. Praat met hen, ga met hen kijken. Als zij samen onderkennen dat hier structureel iets fout zit, kan er makkelijker een goede oplossing worden bewerkstelligd.

Nog een tip: maak regelmatig duidelijke foto's van de grafmonumenten en hun omgeving, zodat u het wegzakken kunt documenteren.
Dat kan belangrijk zijn voor toekomstige claims.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >