Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Kerkbestuur laat grafsteen afnemen door hun eigen steenhouwer (mag dat?)


30 januari 2017

Vraag nummer: 49376

Ik heb de volgende vraag. Het betreft grafstenen op een kerkelijke begraafplaats in Garderen (Veluwe). De steen wordt bij de 2e bijzetting in het graf door een steenhouwerij afgenomen. Deze handelen in opdracht van de eigenaar (kerkbestuur).
Hiervoor wordt € 276,00 in rekening gebracht. Later geeft de familie of liever gezegd de nabestaanden opdracht aan 'hun' steenhouwer om de lettersteen op te halen en te voorzien van een aanvullende inscriptie.
Ik heb hierover reeds een vergadering bijgewoond van het betreffende kerkbestuur. Ik kreeg te horen, dat zij niet allerlei verschillende steenhouwers op de begraafplaats willen hebben. Iets wat in mijn ogen niet correct is. Immers, bij de plaatsing van de verschillende stenen, heeft een iedere familie zo hun eigen leverancier. Ik ben het nog steeds niet eens met deze gang van zaken. Ik ben voornemens hierover weer in contact te treden met het kerkbestuur. Mijn vraag is concreet; Sta ik in 'mijn' recht of zie ik het niet goed.
Hartelijk dank.
Benny Vos Uddel (begrafenisverzorging Vos Uddel)

Antwoord:

Geachte heer,

Het bestuur van deze (of een andere) begraafplaats mag alleen zelf een steenhouwer voor het afnemen van een grafsteen voor een tweede bijzetting inschakelen, op kosten van de rechthebbende, als deze werkwijze nadrukkelijk in het beheersreglement van de begraafplaats is opgenomen. Als dat niet het geval is, mag ze juridisch gezien geen grafsteen laten afnemen (want dat is in strijd met het uitsluitend recht op een graf; daar is toestemming van de rechthebbende voor nodig) en kan ze er natuurlijk ook geen rekening voor sturen. Want daar ontbreekt iedere juridische grond en titel voor.

Ik heb op internet opgezocht om welke begraafplaats het gaat. Het kerkbestuur heeft geen inhoudelijke informatie over de gang van zaken op de begraafplaats en over een reglement of tarieven openbaar gemaakt. Deze begraafplaats is niet aangesloten bij de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen (LOB), zag ik in de ledenlijst van de LOB. Zou dat wel het geval zijn, dan zou een rechthebbende een klacht kunnen indienen bij de Ombudsman Uitvaartwezen. Maar dat kan niet bij een begraafplaats die niet is aangesloten bij de LOB.

In deze situatie adviseer ik u niet meer in nader gesp[rek te gaan met het kerkbestuur. Dat wordt waarschijnlijk een herhaling van zetten. Ik adviseer u actie in 2 stappen:
1. het kerkbestuur een brief schrijven dat
a) uw klanten, de rechthebbenden op graven of hun nabestaanden en rechtsopvolgers, bij een aanstaande begraving in een bestaand graf altijd zelf het grafmonument willen laten verwijderen om extra handelingen met het grafmonument en onnodig kosten te vermijden;
b) dat het kerkbestuur zonder nadrukkelijke toestemming van een rechthebbende geen grafsteen van een graf met een uitsluitend grafrecht mag verwijderen of laten verwijderen en
c) dat het bestuur aansprakelijk is voor alle eventuele schade die daardoor zou kunnen ontstaan aan de steen of het graf.
d) Uiteraard zullen uw opdrachtgevers niet bereid zijn om een rekening voor het afnemen van het monument te betalen.
2. Wanneer het kerkbestuur toch een grafmonument afneemt en daar een factuur voor stuurt, reageert uw opdrachtgever (of u namens uw opdrachtgever) met een korte brief. In die brief wijst hij/ u op de onder 1 bedoelde brief en deelt hij/ u mede dat de factuur niet betaald zal worden. Maar dat het het kerkbestuur vrij staat om te proberen de factuur te innen door bij de kantonrechter een vonnis tot betaling te vragen.

In deze situatie zal het kerkbestuur bij de kantonrechter geen gelijk halen. De kantonrechter kijkt natuurlijk ook of er een rechtsgrond is voor een factuur/vordering. Die is er niet. Zonder de juiste juridische regelingen die op de juiste manier aan rechthebbenden kenbaar zijn gemaakt en waar rechthebbenden zich aan verbonden hebben door een contract te ondertekenen waar o.a. in staat dat zij gebonden zijn aan een beheersreglement, mag het bestuur niets doen en kan zij ook geen rekeningen sturen. U, of beter gezegd de rechthebbenden, kunnen een rechtszaak bij de kantonrechter met vertrouwen tegemoet zien.

Wat u zelf natuurlijk ook niet moet accepteren is dat het kerkbestuur misschien rekeningen aan u stuurt in plaats van aan de rechthebbende of diens opvolger. U moet aanvragen voor een begrafenis formeel altijd laten doen door de rechthebbende of door de opdrachtgever van de begrafenis.
U moet zelf geen partij zijn en worden. U moet in de eerste plaats de belangen behartigen van uw opdrachtgevers, maar kunt ook oog blijven houden voor de belangen van de begraafplaatshouder. Dat laatste kan door de begraafplaatshouder een welgemeend advies te geven. In deze situatie zou het advies zijn: schakel niet zelf een steenhouwer in of de grafsteen af te nemen, want daar hebt u geen juridische bevoegdheid toe. Het is echter de vraag of dit bestuur bereid is een goed advies op te volgen en haar onrechtmatige handelen achterwege te laten.

Het bestuur zou er misschien goed aan doen om ook zelf eens advies bij een advocaat in te winnen. Dan hoort men ook een van eigen adviseur dat men deze werkwijze moet staken.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >