Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Beschadiging grafmonument door groot materieel

17 juni 2021

Vraag nummer: 63167

Geachte heer Van der Putten,
Het familiegrafmonument op het dubbele graf waarvan ik rechthebbende ben, is beschadigd en verschoven. Het betreft een zeer zware marmeren plaat van ca. 2 ton. Dit kan niet anders dan gebeurd zijn door een grote machine.
Ik heb informatie gevraagd aan de beheerder van de begraafplaats, maar na onderzoek beweert deze dat het onbekend is wie de dader is. Alle verantwoordelijkheid voor de schade wordt afgewezen.
Dit kan toch niet terecht zijn.
Met vriendelijke groet.

Antwoord:

Geachte heer,

Ik kan geen concreet advies geven in een situatie waarvan ik de details niet ken. Als u niet schrijft om welke begraafplaats het gaat, kan ik niet opzoeken wat de eventuele regels van de begraafplaats voor de melding van werkzaamheden van derden zijn, bijvoorbeeld. Het maakt ook verschil of het om een grote stedelijke begraafplaats gaat, of om een kerkhofje waar 2 keer per jaar een begraving plaats vindt.
Maar ik wil u het volgende in overweging geven.

Waarschijnlijk is het inderdaad zo, zoals u beschrijft, dat het monument door een grote machine beschadigd is. Misschien is dat een graafmachine (van de begraafplaats of van een onderaannemer van de begraafplaats) geweest, of van een wagen of apparaat van een steenhouwersbedrijf.

Vaak is het zo dat steenhouwers verplicht zijn om hun werkzaamheden vooraf aan de beheerder van de begraafplaats te melden. Een van de redenen van deze verplichting is dat men wil voorkomen dat een begrafenis plaatsvindt, met tegelijk werkzaamheden aan een ander graf binnen het gehoor en zicht van rouwenden.
De beheerder zou dus moeten kunnen weten wie in de buurt van het graf aan het werk is geweest met machines. Misschien is dat een medewerker van de begraafplaats geweest, misschien een extern bedrijf.
Als hij dat niet kan zeggen terwijl dat wel een regel is, is hij zelf aansprakelijk voor de schade omdat hij zijn zaken niet goed geadministreerd of gecontroleerd heeft.

De mededeling van de beheerder dat onbekend is wie de dader is, klinkt wat gemakzuchtig. Hij zou in elk geval moeten kunnen uitleggen wat hij gedaan heeft om te achterhalen wie in de buurt geweest kan zijn met wat voor machines.

Ik zou als ik u was het bestuur van de begraafplaats schriftelijk aansprakelijk stellen voor de schade. Ten eerste om te zorgen dat men uw klacht serieus gaat behandelen.
Waarschijnlijk heeft de begraafplaats een verordening of reglement dat haar vrijwaart voor schades. Maar zo'n vrijwaring geldt niet als de schade verwijtbaar is. Zoals wanneer een medewerker van de begraafplaats de schade heeft veroorzaakt.

Ik zou als ik u was foto's van de schade maken, van dichtbij en van ver af. Ook van de grond om het graf om te zien of er sporen van banden zijn, of andere aanwijzingen.
Ik zou ook eens kijken waar in de buurt recent begraven is of recent een monument is geplaatst, althans in de periode dat de schade is ontstaan. Ik zou dan kijken of 'uw' familiegraf in de route ligt van dat nieuwe graf of nieuwe monument naar de uitgang, zodat het gepasseerd is.

Relevant is waarschijnlijk ook hoe vaak u of andere nabestaanden het graf bezoeken en wanneer de schade ontdekt is. Als u eens in de drie jaar komt, wordt de bewijsvoering van schade lastig. Maar als u er elke drie weken komt, weet u dat de schade recent is veroorzaakt en zou het makkelijker moeten zijn om bewijs te vergaren.

Lastig is het in dit soort situaties, dat u zelf moet aantonen wie de schade hoogstwaarschijnlijk heeft veroorzaakt. En hoe en wanneer dat is gebeurd. Zoals dat ook geldt bij andere schades waar iemand mee te maken kan hebben.
Als de schade is veroorzaakt door de begraafplaatshouder, zult u dat moeten aantonen. De begraafplaats hoeft niet aan te tonen dat hij het niet was. U zou bijvoorbeeld bij graafmachines van de begraafplaats moeten kijken op welke hoogte deuken en schrammen op het apparaat zitten en of die overeen komen met de hoogte van het het monument. En op het monument of er verfresten zichtbaar zijn.

Soms is het zo dat schade aan het monument ook gedekt kan zijn door een uitgebreide verzekering die iemand heeft. Ik zou uw polissen maar een nakijken of sprake kan zijn van dekking.

Zie vergelijkbare vragen over schade in de subrubriek 'Grafsteen / monument'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder