Zijn wij als kleinkinderen verantwoordelijk voor het ruimen van het graf van onze opa en oma?


1 maart 2017

Vraag nummer: 49863

Via de kerk zijn wij op de hoogte gesteld van het verlengen of eventueel ruimen van het graf van onze grootouders. Mijn vader blijkt daar destijds voor getekend te hebben. De grafrechten hadden al in 2011 verlengd moeten worden maar wij hebben daar nooit iets van geweten en ze zijn destijds ook niet verlengd. In 1993 is onze vader overleden en in 1997 onze moeder. De kerk stelt nu dat wij dan automatisch rechthebbende van dat graf zijn geworden. Wij zijn daar nooit van op de hoogte gesteld en niemand van de kleinkinderen heeft hier ooit voor getekend. Ook hebben we nooit bericht gehad dat een van ons nu rechthebbende van dat graf is. Mijn vraag is, "Kunnen wij verantwoordelijk gesteld worden voor de kosten van de ruiming van dit graf?"

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Nee, u bent niet automatisch rechthebbende van het graf geworden. Niemand kan 'automatisch' rechthebbende van een graf komen. Er is altijd instemming of toestemming nodig, als een ander vindt dat u rechthebbende zou moeten worden. Wie rechthebbende wil worden, kan het vragen. Niemand kan worden gedwongen.
Voor het rechthebbende-worden is in het geval van een kerkelijke begraafplaats een overeenkomst nodig, of een schriftelijke instemming dat een bestaande overeenkomst met een ander wordt voortgezet.
(Voor de volledigheid: bij een gemeentelijke begraafplaats is een beschikking per brief van burgemeester en wethouders nodig).

Nee, de kerk kan u niet verantwoordelijk stellen voor de kosten van het ruimen van het graf.
Zeker niet als u geen rechthebbende bent.
Maar als u wel rechthebbende zou zijn, zou het waarschijnlijk ook niet kunnen. Zie vraag 7715 'Graf opzeggen / kosten ruimen grafmonument' in de lijst van Meest gestelde vragen.

Als de kerk als exploitant van de begraafplaats vast houdt aan deze kosten, kunt u wellicht een klacht indienen bij de Ombudsman Uitvaartwezen. Zie over de mogelijkheden de site www.ombudsmanuitvaartwezen.nl

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.