Schudden graf eeuwigdurend recht Genemuiden


25 februari 2019

Vraag nummer: 57394

Geachte heer Van Putten,

In de toenmalige gemeente Genemuiden werden nieuwe graven uitgegeven voor onbepaalde tijd. Nou is in de vorige eeuw de echtgenote van heer B. overleden en begraven in een nieuw graf. Enkele jaren later is hij opnieuw getrouwd. De wens is dat meneer B. en zijn huidige echtgenote beiden in het graf begraven worden waar de eerste echtgenote in is begraven. Het graf zal geschud moeten worden om ruimte voor 2 begravingen te maken. Het probleem is dat de huidige gemeente Zwartewaterland geen gewoonte heeft om graven te ruimen/schudden, enkele oude begraafplaatsen uitgezonderd (de situatie is u bekend). Kun je een gemeente verzoeken om toch een graf te schudden en zo aan de wens van heer B. tegemoet te komen of is er sowieso geen kans van slagen? Ik zie uw reactie graag tegemoet. Bedankt alvast voor uw antwoord.

Antwoord:

Geachte heer,

De Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Zwartewaterland 2016 regelt in artikel 24, vierde lid: "4. Rechthebbenden van een particulier graf dat voor de datum van het in werking treden van deze verordening is uitgegeven en waarvoor destijds het recht op het schudden van het graf niet is uitgesloten, behouden dit recht en kunnen dit particulier graf laten schudden; in dat geval vindt ruiming van het graf plaats door het zorgvuldig bijeen brengen van alle beenderen in een beenderenkist, die onder de bodem van het graf ingegraven wordt."

Als het op de begraafplaats in Genemuiden niet verboden was om graven te schudden of samen te voegen, zou het nu nog mogelijk moeten zijn.

Wellicht kan zonodig ook een beroep worden gedaan op Artikel 26. Hardheidsclausule:
"Het college kan in bijzondere gevallen, ten gunste van de rechthebbende of gebruiker, één of meer bepalingen van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing daarvan, gelet op de belangen die deze regeling beoogt te beschermen, kennelijk zal leiden tot onbillijkheden van zwaarwegende aard."

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.