Ruimen graven respectloos?


24 september 2017

Vraag nummer: 52073

Ik lees berichten dat, als graven geruimd worden, de menselijke resten gedumpt worden in een grafkelder. Dit lijkt mij een overtrokken reactie daar ik mij niet kan voorstellen dat er respectloos wordt omgegaan met menselijke resten

Antwoord:

Geachte heer,

Slechts bij een klein gedeelte van de graven worden na ruiming de resterende botten in een zogenaamde knekelput geborgen. Een 'knekelput' kan een soort grafkelder zijn, maar ook een gewoon zandgraf of een andere ruimte in het zand.

De meeste graven in Nederland zijn zogenaamde eigen graven of particuliere graven. Deze graven worden meestal voor minimaal 20 jaar uitgegeven. De huur van de graven kan worden verlengd. Als de huur niet verlengd wordt, wordt meestal na verloop van tijd het grafmonument weg gehaald. Het verwijderen van het grafmonument wordt gewoonlijk ook al het ruimen van het graf genoemd, terwijl er in de grond nog niets is veranderd. De botten in de grond worden meestal pas verwijderd op het moment dat de plek aan een nieuwe familie wordt uitgegeven voor een nieuwe begraving. Er kunnen jaren maar soms ook wel tientallen jaren tussen zitten, dat de grafhuur eindigde en dat een andere familie die plek wil. Wanneer een graf geruimd zal gaan worden, is gewoonlijk van tevoren niet aan te geven, omdat het afhangt van de keuze van een nieuwe familie voor dat graf.

Het zo lang mogelijk wachten met het ruimen van de inhoud van het graf is efficiƫnt en bespaart kosten, ook omdat de botten met het verstrijken van de tijd steeds verder verteren. Als je maar lang genoeg wacht, is er niets meer over om te ruimen. Maar dat verschilt van begraafplaats tot begraafplaats. Het hangt af van de grondsoort, zuurgraad van de grond, grondwaterstanden en dergelijke. En ethisch is het natuurlijk te prefereren om zo lang mogelijk van de stoffelijke resten af te blijven.

Als dat graf dan voor een begrafenis wordt uitgegeven, is het op de meeste begraafplaatsen zo dat de botten die men dan aantreft niet naar een knekelput worden gebracht, maar dieper in hetzelfde graf worden gelegd. Lang niet alle begraafplaatsen hebben knekelputten. En begraafplaatsen mijden tegenwoordig ook vaak het woord 'knekelput' omdat dat heel ouderwets en niet zo plezierig klinkt en ja, zoals u schrijft, een associatie met 'dumpen' en 'gooien' snel gelegd is. Men heeft het vaak over 'verzamelgraven', wat wat vriendelijker klinkt.

Het 'dumpen' van resten in een grafkelder zijn waarschijnlijk verhalen van mensen die iets tegen begraven hebben. Het 'dumpen' van kinderen in de kinderopvang is waarschijnlijk de visie van mensen die vinden dat kinderen altijd thuis moeten worden opgevangen door hun ouders. Als je ergens op tegen bent, hebben mensen al snel de neiging om er in negatieve termen over te praten.

Ik denk dat medewerkers van begraafplaatsen en bedrijven die ruimingen uitvoeren, ontslag riskeren als zij met beenderen zouden smijten. Respectloos gedrag van personeel wordt op begraafplaatsen niet getolereerd.

Als jurist kan ook nog opmerken dat ik gezien heb dat er begraafplaatsen zijn die in hun regelingen hebben staan dat er bij ruimingen respectvol moet worden gehandeld.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >