Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Rechthebbende wil graf ruimen om te pesten

2 mei 2024

Vraag nummer: 68244

Mag een rechthebbende tegen de zin in van alle andere erfgenamen ( de kinderer) een graf laten ontruimen, nadat deze heeft aangegeven dit puur te doen om te treiteren?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Een rechthebbende kan een graf niet laten ruimen. In de wet staat (in artikel 31, lid 2, Wet op de lijkbezorging) "Het ruimen geschiedt niet dan op last van de houder van de begraafplaats (...). Het is wat plechtig geformuleerd, maar het betekent gewoon dat de houder (eigenaar/bestuur) van de begraafplaats beslist over het wel of niet ruimen van een graf. Geen familie of rechthebbende of iemand anders.
De achtergrond van deze wettelijke regel is dat de begraafplaatshouder het ruimen van graven efficiënt naar eigen inzicht moet kunnen laten uitvoeren. Dat om de kosten te kunnen drukken, om de overlast van zulke werkzaamheden voor bezoekers van de begraafplaats te beperken. En ook om te kunnen voorkomen dat een rechthebbende die onmin heeft met de rest van de familie, het graf tegen de zin van andere nabestaanden kan laten verwijderen.

Als de uitlatingen van de rechthebbende serieus moeten worden genomen, is het misschien verstandig om het bestuur van de begraafplaats te schrijven.
U kunt dan melden dat de rechthebbende van het graf heeft gezegd voornemens te zijn het graf te laten ruimen, maar dat alle andere kinderen het graf willen behouden. En dat als de rechthebbende de grafrechten opzegt, u daarvan bericht wilt hebben, zodat u de grafrechten kunt voortzetten. En dat als de rechthebbende de overledenen wil laten opgraven, dat men u ook waarschuwt, zodat u bij de gemeente, waar de rechthebbende dan een vergunning moet aanvragen, tijdig uw zienswijze kunt indienen en zonodig bezwaar kunt maken.
U kunt een ontvangstbevestiging van deze brief vragen.

Als u een dergelijke brief hebt geschreven, zal de begraafplaatshouder normaal gesproken het graf niet ruimen.

Zie de vele vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Graf overschrijven' en in de subrubriek 'Graf ruimen'.
In de laatste rubriek staan vragen als "Ik wil een graf laten ruimen" en dan krijgt men het antwoord "Dat kunt u niet. Daar hebt u niets over te zeggen".

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Print deze pagina

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder