Kosten graf ruimen en grafacte


4 mei 2017

Vraag nummer: 50630

Geachte heer van der Putten,

Mijn ouders liggen begraven op een RK begraafplaats. De locatieraad wil nu graven gaan ruimen. Wij willen onze grafrechten niet verlengen.
40 jaar geleden hebben wij een grafacte ondertekend, waarin ten aanzien van ruiming het volgende staat:
"Het R.K Kerkbestuur heeft het recht om drie maanden na beëindiging van de grafrechten op kosten van de grafrechthebbende tot ruiming van het graf over te gaan".
10 jaar geleden hebben wij ons grafrecht niet meer verlengd.
Moeten wij nu alsnog de kosten van ruiming betalen?

Met vriendelijke groet,

Francien Cuppers.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Zoals helaas vaak bij kleinere begraafplaatsen is de formulering van deze bepaling in de grafakte niet helemaal logisch en duidelijk.
In principe, juridisch en wettelijk gezien, kan de houder van een begraafplaats een graf onmiddellijk ruimen na beëindiging van de grafrechten. Er is geen reden om daar drie maanden mee te wachten en dat ook al bij voorbaat in de akte te zetten.

Als de bepaling zou luiden "Het R.K Kerkbestuur heeft het recht om BINNEN drie maanden na beëindiging van de grafrechten op kosten van de grafrechthebbende tot ruiming van het graf over te gaan", dan zou deze begraafplaatshouder nu na ongeveer 10 jaar geen recht op een vergoeding meer hebben. Dan had hij maar direct actie moeten ondernemen, binnen drie maanden.

Maar nu staat er dat de houder drie maanden na beëindiging van de grafrechten tot ruiming van het graf over kan gaan. Dat kun je ook lezen als dat de houder NA drie maanden na beëindiging van de grafrechten tot ruiming van het graf over kan gaan. Dan mag het nu na 10 jaar ook op kosten van de voormalige rechthebbende die de grafakte heeft getekend. Want dat is na 3 maanden. Mijns inziens heb u zich verplicht om die kosten te betalen.

In dit geval geldt niet wat ik in vraag 7715 heb geschreven over 'Graf opzeggen / kosten ruimen grafmonument'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.