Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Thuis begraven.


18 april 2006

Vraag nummer: 4382  (oude nummer: 7891)

Wij hebben bij Gemeente Wunseradiel aangevraagd om thuis begraven te mogen worden. De commissie Welzijn heeft dit in eerste instantie afgewezen. Wij wonen op een boerderij in het buitengebied en kunnen aan de eis voldoen. (30 m. van de weg en 30 m. uit de bebouwing)
Gemeente stelt dat zo een begraafplaats moeilijk is weg te krijgen. Wij vinden dat dit juridisch is vast te leggen. Graag zouden wij van u willen horen hoe het nu precies zit.
Onze mening is dat bij verkoop van het pand ook het grafmomument eventueel opgeheven wordt. Naast het pand hebben we 1,25 ha land in eigendom, waar we een stukje natuur van willen maken met een grafmonument. Gemeente is ook bang voor precedent-werking en stelt dat alleen in hoge uitzondering toestemming verleend wordt.
Wij vinden dat thuisbegraven veel makkelijker moet worden toegestaan. Bij een goede registratie en met een mooi stukje natuur eromheen kan dit juist een sieraad in het open landschap zijn, waar vogels heel dankbaar voor zijn.
Gemeente stelt dat er een speciale band moet zijn zoals bij oude geslachten in rijke Staten.
Wij vinden dat wij ook een speciale band hebben met dit stukje Friesland, wat we aangegeven hebben. De commissie kwam moeizaam tot een oordeel en 2 van de 5 partijen waren voor.
Als er kosten zijn aan uw hulp willen wij dat betalen. We willen de gemeente een document aanreiken, waarin staat dat het graf zo opgeheven wordt bij verkoop door de familie. Alvast hartelijke dank.

Antwoord:

Geachte heer en mevrouw,

Ik kan er op deze manier weinig van zeggen. Dan moet ik eerst meer omstandigheden van het geval kennen. Zoals hoe groot het oppervlak van uw totale grond is, hoe lang u er al woont, of er later kinderen blijven wonen, etc. En of er al een formeel besluit van de gemeenteraad is. Dat is van belang om te weten of er nog een mogelijkheid tot overleg is, dan wel of u een beroepsprocedure moet overwegen.

Het is inderdaad altijd mogelijk om een graf weer weg te halen. Dat kan na 10 jaar na de laatste begraving zonder enig probleem. En zonodig - maar die noodzaak zal zich niet voordoen - ook binnen die termijn.

Overigens is het in het algemeen niet erg verstandig om zonder deskundige begeleiding een dergelijke aanvraag te doen. De gemiddelde burger heeft geen kaas gegeten van de bestuursrechtelijke aspecten van een dergelijke aanvraag. Dat de begraafplaats moeilijk weg te krijgen is, mag geen argument zijn. Als een kerkgenootschap een begraafplaats aanvraagt, is dat ook geen argument. Ook niet bij een bouwvergunning en tal van andere vergunningen.

Als u nader overleg over deze kwestie wenst, kunt u mij het beste even bellen. De telefoon- en adresgegevens staan onder het kopje 'Informatie mr. W.G.H.M. van der Putten' op de pagina http://www.uitvaart.nl/jurist.

Zie andere vragen in de subrubriek 'Graf/begraafplaats op eigen grond' in de hoofdrubriek 'Begraven'. Zoals vraag 'Begraven op landgoed' van 17 december 1997 en vraag Regelgeving over begraven in "eigen" grond uit 1998.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

-----
Naschrift: In 2010 is de regelgeving over de aanleg van begraafplaatsen gewijzigd.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

Zie over een graf of een privé begraafplaats op eigen grond ook:

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >