Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Onderhoudskosten Nieuwerkerk explosief gestegen


1 juni 2020

Vraag nummer: 60886

Geachte heer,
De Katholieke begraafplaats in Nieuwerkerk aan den IJssel is voornemens haar poorten te sluiten.
In eerste instanstie werd zornder overleg met betrokkenen ieder benaderd met de vraag
RKB is voornemens te sluiten uw opties zijn herbegraven of ruimen
Gezien het feit dat de graven toentertijd voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven , hebben wij ons verzet tegen het voorstel met onze nog 5 andere betrokkenen .

Na veel moeite heeft het bestuur ingestemd met een gezamelijk ocverleg hoe nu verder
Nu sturen zij ons per graf een nota
1500 euro per jaar aan onderhoudskosten te gaan betalen
hetgeen vele malen hoger ligt dan het hoogsdte tarief in Nederland
Ik vraag mij af of een bestuur dit zomaar op kan leggen

Vraag twee wanneer alle graven op de begraafplaats zijn geruimd hoeveel jaar mag er niet bebouwd worden op die begraafplaats..

verneem graag van u

met vriendelijke groet

H.van Dongen

Antwoord:

Geachte heer,

Ik heb eind vorig jaar van deze kwestie gehoord. Toen was sprake van een bedrag van 10.000 euro voor een termijn van 5 jaar.

Ik herinner me te hebben gehoord dat het bestuur van deze begraafplaats de kosten van - nieuw extern - onderhoud thans in het geheel wil verhalen op de - slechts nog enkele -rechthebbenden van de overgebleven graven.
Het toenmalige bestuur heeft de begraafplaats ongeveer 15 jaar geleden gesloten. Dan mag er niet meer begraven worden. Er worden ook geen nieuwe graven meer uitgegeven. Tja, dan heb je daar ook geen inkomsten meer van.

Ik ben er 15 jaar geleden bij betrokken geweest en heb toen voor een familie een beroepsprocedure bij de provincie gevoerd. Er waren destijds wel partijen die de begraafplaats wilden overnemen en die zijn waarschijnlijk ook nu nog wel te vinden. (Ik denk dat ik in het huidige tijdsgewricht slechts 2 minuten nodig heb om een gegadigde voor deze begraafplaats te vinden; islamitische organisaties staan in de rij). Maar het bestuur wilde dat destijds niet. Men wilde niet dat een ander de begraafplaats zou voortzetten. De begraafplaats moest per se stoppen. Dat roept vragen op. Waarom niet, is de meest voor de hand liggende vraag.
Hoe dan ook veroorzaakt het bestuur zelf een financieel probleem. Dat probleem kan men niet zonder meer in haar geheel afwentelen op rechthebbenden van graven.

Als sprake is van graven die voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven, zoals u vertelt, heeft een bestuur van een niet-gemeentelijke begraafplaats helemaal geen recht om onderhoudskosten in rekening te brengen. Geen cent. Dat kan alleen als grafrechten verlengd moeten worden; dan kunnen nieuwe bijkomende voorwaarden en kosten in rekening worden gebracht. Anders niet.
Zie bijvoorbeeld mijn antwoord op vraag 60286 'Onderhoudskosten na overschrijving grafrechten' en de vervolgvraag 60694 'Onderhoudskosten na overschrijving grafrechten 2'. Een kerkelijke begraafplaats of een stichting kan niet 'zomaar' onderhoudskosten gaan heffen. Dat kan alleen bij de verlenging van grafrechten. Maar bij graven voor onbepaalde tijd is er geen verlenging en dus geen mogelijkheid om onderhoudskosten in te gaan voeren.

Ik had ook gehoord dat er helemaal (nog) geen duur extern onderhoud wordt uitgevoerd, wat ook weer vragen oproept over de intentie van het bestuur.

Deze actie maakt op mij de indruk dat men rechthebbenden en families wil wegpesten. In sommige gevallen mag men waarschijnlijk wel onderhoudskosten in rekening brengen, maar bij graven voor onbepaalde tijd nooit (tenzij er indertijd wellicht een juridisch voorbehoud is gemaakt). De bedragen die ik gehoord heb en u noemt (2.000,- of 1.500,- euro per jaar) zijn absurd.

Ik zou als ik rechthebbende was, een formele klacht indienen.

Wat betreft uw tweede vraag: als alle graven op een begraafplaats geruimd zijn, mag er onmiddellijk gebouwd worden op het terrein. Mits er geen strijd is met het bestemmingsplan natuurlijk.

De hele situatie wekt bij mij de indruk dat er een projectontwikkelaar klaar staat om andere dingen met het terrein te doen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Kan de houder/eigenaar van een begraafplaats andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >