Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Onderhoudskosten na overschrijving grafrechten 1


16 maart 2020

Vraag nummer: 60286

Geachte Mr. W. van der Putten,

Onze vader is kortgeleden overleden en naast onze moeder in hun dubbele graf begraven. Nu wij de grafrechten moeten en willen overschrijven wijst de Stichting Begraafplaatsen Dantumadiel ons erop dat wij verplicht zijn in het vervolg bij te dragen in de onderhoudskosten van de begraafplaats. Dit kan van €250 voor 10 jaar tot €1.300 voor 40 jaar en na afloop van de termijn moet er opnieuw worden betaald.
Omdat wij het hier niet mee eens zijn heb ik telefonisch contact opgenomen en de beheerder van de stichting erop gewezen dat deze kosten volgens mij niet kunnen worden opgelegd bij het overschrijven van bestaande grafrechten en dat wij die dus ook niet willen betalen. Deze beheerder verwijst naar het reglement van de stichting, waarin staat dat als er geen onderhoudskosten worden betaald de grafrechten aan de stichting vervallen. Ik heb hem meegedeeld dat zoiets voor nieuwe graven kan gelden, maar dat mijn ouders ook nooit nog afzonderlijk van deze kosten hebben hoeven betalen, niet toen zij de grafrechten voor onbepaalde tijd in de jaren 1960 kochten van de gemeente, maar ook niet na de oprichting van de stichting SBD in 2016! Ik heb deze beheerder ook gezegd het ronduit onbeschoft te vinden nabestaanden die net iemand hebben moeten begraven op dergelijke wijze te benaderen en, naar mijn mening dus onrechtmatig, met de rug tegen de muur te zetten. Wat wordt gezegd komt namelijk neer op: Betalen die onderhoudskosten of de grafrechten vervallen aan onze stichting en dan mogen wij de graven ruimen als wij dat willen!
Volgens mij zijn wij absoluut niet verplicht deze kosten te betalen, de enige voorwaarde die ik op het eigendomsbewijs van de grafrechten voor onbepaalde tijd uit 1965 zie staan luidt: "...dat hij zich onderwerpe aan de bestaande of nog te maken wetten en verordeningen op het graven en de begraafplaatsen." Dat slaat volgens mij niet op de in de reglementen van stichting SBD opgenomen verplichting tot het betalen van onderhoudskosten van de begraafplaats!
Voorts vraag ik me af, nu de stichting momenteel geen grafrechten voor onbepaalde tijd meer aanbiedt, men bij overschrijving van de grafrechten deze niet ook op slinkse wijze nog zal trachten de duur te veranderen in de huidig aangeboden maximale 40 jaar. U ziet het, ik vertrouw deze stichting voor geen cent meer!
Mijn vraag aan U is heb ik het bij het rechte eind en kunnen wij overschrijving van de grafrechten voor onbepaalde tijd, zònder betaling van de onderhoudskosten, afdwingen?

Ik hoor het graag!
Bij voorbaat dank,
P.H. van der Wal

Antwoord:

Geachte heer,

Men kan als niet-gemeentelijke begraafplaatshouder gedurende de looptijd van een graf geen nieuwe financiële verplichtingen opleggen. Ook niet als dat in een reglement staat.

Voor gemeenten is dat anders dan voor bijzondere begraafplaatshouders. Gemeenten kunnen altijd een nieuwe belasting invoeren en opleggen. Kerkgenootschappen en stichtingen niet. Wat de gemeente Dantumadiel misschien voor de overdracht van de begraafplaats aan de Stichting Begraafplaatsen Dantumadiel (SBD) wel gekund zou hebben, kan de SBD niet.

Zie de video "Kan de houder van de begraafplaats nieuwe voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht?"


Ik adviseer u om een schriftelijke klacht in te dienen bij het bestuur van de Stichting Begraafplaatsen Dantumadiel. Telefonisch klagen 'telt' niet. U moet een schriftelijke klacht indienen en een schriftelijk antwoord krijgen.

Als het antwoord u niet bevalt of gerust stelt, kunt u een klacht indienen bij de Ombudsman uitvaartwezen. Zie voor de procedure en voorwaarden de site www.OmbudsmanUitvaartwezen.nl
Voor een procedure bij de Ombudsman is het nodig dat u eerst officieel een
(schriftelijke) klacht heeft ingediend en daar officieel op geantwoord is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
Zie vervolgvraag 60694 'Onderhoudskosten na overschrijving grafrechten 2.


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >