uw uitvoerige reactie. Ik had u graag de documenten toegezonden, maar zag daartoe via het f" />

Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Notitie op grafakte rechtsgeldig? 2 (Reken je kosten per gebruikte graflaag?)


30 mei 2020

Vraag nummer: 60874

Geachte heer Van der Putten,

Hartelijk dank voor uw uitvoerige reactie. Ik had u graag de documenten toegezonden, maar zag daartoe via het formulier geen kans.
In onderstaande verwijs ik naar die documenten die ik u desgewenst ook kan toesturen.
Mijn zoon overleed in 1990, hij was toen 10 jaar oud. In 1990 was de Beheersverordening uit 1960 nog van toepassing. Zie Art. 5 en 8.
Deze Beheersverordening is in 1991 vervangen.
Mijn vrouw overleed in 1998. Zij is toen in hetzelfde graf begraven als waar onze zoon in was begraven. Om dit mogelijk te maken werden zijn stoffelijke resten opgegraven en na opnieuw te zijn gekist werd deze kist lager gelegd, werd mijn vrouw daar boven gelegd en werd mij meegedeeld dat eventueel nog een derde persoon in dit graf kon worden begraven. Zie in dit verband ook Artikel 5 uit Verordening beheer 1960.
Desgevraagd heb ik wel de Beheersverordening, Nadere regels en Heffingsverordening uit 1991 ontvangen, maar nooit de eveneens toegezegde stukken die in 1998 van toepassing waren.
Als reactie op mijn vraag of er ook een grafakte voor mijn vrouw was opgemaakt kreeg ik van een medewerkster van de Gemeente Krimpenerwaard deze reactie: "Een andere akte dan deze kan ik niet vinden en zal, denk ik, niet gemaakt zijn. De aanpassing van het aantal lagen is toen door gemeente Schoonhoven op de akte aangegeven."

In de Verordening lijkbezorgingsrechten 2020 is sprake van de mogelijkheid tot het verlengen voor een periode van 10 jaar van het grafrecht voor 2 lagen.

Kunt u zich met deze informatie een beter oordeel vormen?

Antwoord:

Geachte heer,

Het gaat dus om de gemeentelijke begraafplaats van Schoonhoven. Deze gemeente is in 2015 met andere gemeenten samengegaan in de gemeente Krimpenerwaard.
In heb de verordeningen van 1960 t/m 2020 toevallig in mijn archief.

De stelling van de gemeente dat u een grafrecht voor 3 lagen moet betalen, is correct. U hebt immers een 3-persoons graf. De tarieven gelden niet naar rato van het aantal gebruikte of ongebruikte lagen. U betaalt huur voor het hele graf.

Dit kan worden toegelicht als volgt.

In 1990 gold de 'Beheersverordening algemene begraafplaats' in op 4 april 1960 door de gemeenteraad van Schoonhoven was vastgesteld en bij besluit van 20 juli 1969 door de minister van Binnenlandse Zaken was goedgekeurd. Dat laatste was waarschijnlijk een vergissing ten departemente, want alleen financiële verordeningen behoefden goedkeuring. Ik heb gezien dat er ook een Grafrechtenverordening van dezelfde datum was. De gemeente vergiste zich door door de beheersverordening voor goedkeuring in te sturen en op het ministerie vergiste men zich door de verkeerde verordening goed te keuren. Dat heeft overigens geen enkel gevolg. Net zoals een aantekening op een akte, waar u in uw vorige vraag over vertelde, geen gevolg heeft.

Artikel 5 van de 'Beheersverordening algemene begraafplaats' van 1960 regelt in het derde lid dat niet meer dan drie lijken van personen van 12 jaar en ouder begraven kunnen worden. Dan hebben we het dus over 3-persoons graven. Tegen betaling wordt een grafakte verstrekt (artikel 8).
Onder deze voorwaarden is uw zoon in 1990 begraven.

De beheersverordening van 1991 regelt dat burgemeester en wethouders bij nader vast te stellen regels o.a. bepalen hoeveel overledenen kunnen worden begraven in eigen graven. Die nadere regels zijn vastgesteld op 7 april 1992 en heten 'Regels voor de gravem, asbezorging en gedenkplaatsen'. Dat is dus precies volgens het boekje, zoals ik in mijn vorige antwoord aangaf. In artikel 4 van deze regels staat dat de graven zijn bestemd voor het begraven van ten hoogste 3 lijken. Dat is dus een 3-persoons graf. Er staat 'ten hoogste' om te voorkomen dat mensen die een (1) overledene willen begraven, zich gedwongen voelen om een buurman of willekeurige voorbijgangers te doden om het graf meteen met precies drie overledenen te vullen. Het kan, maar hoeft dus niet, althans niet meteen.

De verordening van 1991 en de regels van 1992 golden ook nog in 1998. Pas in 2010 is er in de gemeente Schoonhoven een nieuwe beheersverordening vastgesteld. En ook nieuwe Nadere regels van 2010, waarin weer staat dat de graven voor 3 personen zijn.

Nu begrijp ik in uw verhaal niet, waarom de stoffelijke resten van uw zoon zijn samengevoegd en dieper zijn begraven, toen uw vrouw is overleden. Het lag voor de hand dat uw zoon niet op de 2e maar meteen op de 3e laag zou worden begraven. (Ik moet zeggen 'de derde laag van boven af gerekend'. Er zijn ook begraafplaatsen waar men de diepste plekken de 1e laag noemt. In de wereld van het begraven worden heel veel dingen gedaan en gedacht, die afwijken van wat anderen doen en denken. Er is helaas geen standaard.) Het ligt voor de hand om bij de begrafenis van een kind van 10 in een 3-persoons graf hem of haar zo diep te begraven, dat er nog ruimte is voor beide ouders.
Als dit een eigen initiatief van de gemeente was, was dit een fout en zou ik als ik u was de kosten van het later dieper herbegraven van uw zoon niet betalen. Want dat is het herstellen van een fout van en door de gemeente.

In de nieuwe gemeente Krimpenerwaard wordt bij het verlengen van grafrechten rekening gehouden met de verschillen in de capaciteit van de graven in de verschillende voormalige gemeenten. In Schoonhoven zijn alle graven 3-diep. In Berkenwoude zijner graven die 1-diep zijn. Op de andere begraafplaatsen in de Krimpenerwaard zijn de graven 2-diep.

Gelet op de verschillen tussen de graven en tarieven van de Verordening lijkbezorgingsrechten Krimpenerwaard 2020, het feit dat u over een 3-persoons graf beschikt en het feit dat daar in de Verordening lijkbezorgingsrechten tarieven voor gelden die 3 keer zo hoog zijn als voor een 1-persoons graf en anderhalf keer zo hoog als die voor een 2-persoons graf, is een bezwaar tegen dit tarief kansloos.

De tarieven gelden niet voor het aantal personen dat begraven is, maar voor de capaciteit van de graven, ongeacht of die volledig benut is of niet.
Als je zo zou redeneren, zou het reserveren van een graf, waar nog niemand in begraven is, altijd kosteloos zijn. Maar die vlieger gaat niet op.

De notitie op de grafakte heeft juridisch geen enkele betekenis. Het is een interne aantekening om ambtenaren te waarschuwen voor de verschillen, omdat men in de nieuwe gemeente ook te maken heeft met graven voor 1 of 2 personen.

Uw graf was sinds 1990 altijd al een 3-persoons graf.

Bij de begraving van uw echtgenote in 1998 behoorde helemaal geen nieuwe grafakte te worden uitgegeven. Een grafakte is nodig voor de huur van een graf, niet voor een begrafenis. Als u een woning huurt en er verhuist een tweede persoon naar die woning, hebt u ook geen nieuwe huurovereenkomst nodig. Dat er meerdere mensen van die woning gebruik kunnen maken, volgt al uit de bestaande huurovereenkomst. Dat geldt ook voor de 2e of 3e begraving in een graf in Schoonhoven.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Kan de houder van de begraafplaats andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >