Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Notitie op grafakte rechtsgeldig? 1


30 mei 2020

Vraag nummer: 60869

In de grafakte uitgegeven na het overlijden van onze zoon in 1990 staat niets over het aantal lagen, wel o.a. deze (verkort weergegeven) voorwaarde: "Op de uitgifte zijn van toepassing de verordeningen en besluiten op het gebruik en beheer (…) welke door de gemeenteraad (…) zijn of worden vastgesteld." Eind van dat jaar verhuisden wij. Acht jaar later (1998) overleed mijn vrouw. Omdat ik de grafakte nergens kan vinden heb ik deze bij de gemeente opgevraagd. Nu blijkt dat handmatig het adres is gewijzigd en dat is toegevoegd: voor 3 personen. Dit is nooit op enigerlei wijze aan mij kenbaar gemaakt. Ik heb bezwaar gemaakt tegen het tarief voor verlenging van het grafrecht gebaseerd op 3 personen. Er zal in dit graf geen derde persoon worden begraven. De gemeente wijst mijn bezwaar af, maar wil mij in een telefonische hoorzitting op 9 juni a.s. horen. Mag de gemeente zomaar een dergelijke wijziging aanbrengen, zonder kennisgeving? Het is volstrekt onduidelijk wanneer deze wijziging is aangebracht. Na het overlijden van mijn vrouw in 1998 of pas toen de verlenging van het grafrecht aan de orde kwam?

Antwoord:

Geachte heer,

Ik kan op een dergelijke vraag geen goed antwoord geven zonder de grafakte en vooral de onderliggende beheersverordening te zien.
Het is jammer dat u niet schrijft om welke begraafplaats en welke gemeente het gaat, want dan had ik misschien iets voor u na kunnen kijken.

Op veel begraafplaatsen is het zo dat de graven standaard voor 3 personen zijn. Dat zou voor de begraafplaats van uw zoon misschien ook het geval kunnen zijn. Het kan best zijn dat dat niet uitdrukkelijk in een grafakte vermeld is, omdat het standaard voor alle graven is. Maar dan staat het wel in de beheersverordening of in een zogenaamde uitvoeringsregeling van de verordening. Zo'n uitvoeringsregeling heet vaak 'Nadere regels voor de graven, asbezorging en gedenkplaatsen' of heeft een vergelijkbare benaming.

Een schriftelijke notitie op een grafakte heeft juridisch geen enkele betekenis. U kunt er geen rechten aan ontlenen en de gemeente kan u er geen verplichtingen mee opleggen.
Ik schat in dat het een soort interne aantekening is.

Een gemeente kan niet ongevraagd een 2-persoons graf in een 3-persoons graf veranderen. En daarom een hogere rekening sturen, zoals u vreest.

Ik vermoed dat het in dit geval altijd al een graf voor 3 personen was. U kunt het vergelijken met de huur van een appartement met 3 slaapkamers. Of er nu 1, 2 of 3 mensen in dat appartement wonen, maakt voor de huur niets uit. Die is hetzelfde. Bij graven voor 3 overledenen is er ook geen verschil in tarief of het graf voor 1, 2 of 3 personen wordt gebruikt.

Als u mij nog even een berichtje stuurt om welke begraafplaats het gaat, van welke gemeenten (soms zijn de regels voor verschillende begraafplaatsen anders, ook al gaat het om dezelfde gemeente), dan kan ik misschien nakijken hoe daar de regeling is.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
Zie vervolgvraag 60874 ' Notitie op grafakte rechtsgeldig? 2 (Reken je kosten per gebruikte graflaag?)'


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Mag je samen met je huisdier worden begraven?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >