Wij verzorgen uitvaarten
bekijk de reviews

Overlijden melden: 088 - 848 82 27

Grafhuur per overledene (uitkomst = mag niet) (3)

27 juli 2020

Vraag nummer: 61264

Geachte heer van der Putten,

Hierbij wil ik u bedanken voor uw juridisch advies over de kwestie dat gemeente Simpelveld grafhuur per overledene rekent.

Er is een vaststellingsovereenkomst met Gemeente Simpelveld getroffen, waarin Gemeente Simpelveld luid en duidelijk toegeeft dat de beheersverordening in combinatie met de grafrechtenverordening thans geen rechtsgeldige (juridische) grondslag biedt voor het innen van grafrechten per overledene. Het teveel betaalde bedrag aan grafrechten wordt gecrediteerd en het bezwaar is ingetrokken, onder voornoemde voorwaarde.

De vraag rijst echter hoe het nu zit met andere grafeigenaren die teveel hebben betaald - en degenen die (vanwege de foutief berekende grafrechten) hun graf hebben geruimd. Maken zij kans op compensatie of schadevergoeding (bijv. op grond van het leerstuk onverschuldigde betaling en artikel 8:88 Awb)?

Ik stel deze vraag mede in het licht van vele vrienden, maar ook vanwege de enorme kaalslag op het kerkhof die (mogelijk) verband houdt met de foutief berekende grafrechten.

Nogmaals veel dank voor uw behulpzaamheid

Antwoord:

Geachte heer,

Fijn dat dit probleem de wereld uit is.

Andere rechthebbenden van graven die teveel hebben betaald of die vanwege de hoge kosten een graf hebben laten ruimen, maken geen kans op compensatie of schadevergoeding. Zij hadden zelf ook bezwaar kunnen maken. De informatie die daarvoor nodig is, staat al ruim 20 jaar op deze site en is al ongeveer 30 jaar in mijn boeken en artikelen te vinden, zoals ik u al eerder schreef.

U verwijst naar artikel 8:88 van de Algemene wet bestuursrecht. Maar dat artikel begint met de woorden "De bestuursrechter is bevoegd op verzoek van een belanghebbende een bestuursorgaan te veroordelen tot vergoeding van schade..." Maar wanneer men nalaat om bezwaar te maken en naar de bestuursrechter te gaan, dan speelt dit niet.

Rechthebbenden die zich gedupeerd voelen kunnen zich tot het college of de gemeenteraad wenden, met het verzoek om een vergoeding uit coulance. Maar dat verzoek hoeft niet gehonoreerd te worden.

Het ligt voor de hand dat de gemeenteraad de verordening aanpast.
Maar het kan dan zijn dat de tarieven ook zo worden aangepast, dat de gemeente per saldo toch ongeveer dezelfde inkomsten houdt. Dat lijkt mij eerlijk gezegd logisch.
Geen enkele gemeente maakt winst met haar begraafplaatsen. Het is meer de vraag hoe groot de tekorten mogen zijn. De tarieven van de gemeente Simpelveld bevinden zich heel ruim beneden het landelijke gemiddelde. Zelfs als de tarieven zouden verdubbelen, liggen ze nog steeds ruim beneden het landelijke gemiddelde.
Als ik de gemeente was, zou ik daar zeker rekening mee houden.

Zie vergelijkbare vragen in de subrubriek 'Eigen particulier graf en kosten' en in de subrubriek 'Verordening/ reglement'.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Print deze pagina

Spelregels

Stel zelf een vraag

Wel verplicht, maar
wordt niet gepubliceerd.

×

Spelregels

  • U kunt een vraag intypen; het antwoord staat binnen 48 uur onder de vraag.
  • De service staat open voor particulieren en voor instellingen, ondernemers en begraafplaatsen die relatie zijn van Uitvaart.nl, Juridisch Adviesbureau Van der Putten of Grafzorg Nederland.
  • Een vraag moet een algemeen karakter hebben. Bijvoorbeeld: "Moet ik een uitvaartondernemer inschakelen ", "Mag een asbus worden begraven", "Mag een begraafplaats kosten voor onderhoud rekenen ", "Mag een lijk in een ambulance worden vervoerd ".
  • Vragen die betrekking hebben op individuele situaties (bijvoorbeeld: "Ik verschil van mening met de begraafplaats over de rechten op een graf ") kunnen niet worden behandeld, omdat voor een juist antwoord veel gegevens over feiten en omstandigheden nodig zijn. Voor dergelijke individuele vragen kunt u - vrijblijvend - bij juridisch adviesbureau Van der Putten terecht.
  • Zowel de vraag als het antwoord zijn openbaar.
  • Uw vragen worden serieus en zorgvuldig behandeld, maar uitvaart.nl en mr. Van der Putten aanvaarden geen aansprakelijkheid voor onjuiste toepassingen en gevolgen.

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219 Dag en nacht bereikbaar Nee, ga verder