Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Afzonderlijke beschikking overname grafrechten na legesbeschikking


7 juni 2020

Vraag nummer: 60952

Geachte heer van der Putten,

Bedankt voor u behulpzame commentaren over het lijkbezorgingsrecht. U bent een expert in hart en nieren en ik hoop oprecht dat uw verdiensten worden bekroond met een eredoctoraat.

Enfin, ter zake. In het kader van overname van grafrechten heb ik de volgende vraag: Is een bestuursorgaan gehouden om -na betaling van een legesbeschikking inzake de betaling van grafrechten- per afzonderlijke beschikking mede te delen dat de grafrechten (al dan niet) zijn overgenomen? Zo ja, indien dit het geval is dan op laatstgenoemde beschikking de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen van toepassing?

Het betreft begraafplaats Simpelveld. Zoals u -in eerder advies- aangaf is de grafverordening van Simpelveld niet in lijn met de wet en bevat het de nodige systeemfouten. Bovendien bevat de grafrechtennota -tot mijn grote verbazing- ook geen rechtsmiddelenverwijzing.

Antwoord:

Geachte heer,

Hahaha, dank u wel.

Men krijgt voor de kosten een factuur of beschikking, waarbij - als het goed is - wordt vermeld dat men binnen 6 weken bezwaar kan maken.

Blijkbaar is het niet goed en meldt de gemeente Simpelveld dat niet. Dat is niet zo netjes. Het is geen wettelijke verplichting om te vermelden dat bezwaar kan worden gemaakt. Niet in alle gevallen is duidelijk dat er bezwaar kan worden gemaakt en ook niet, wie dat bezwaar kan maken. Maar bij dit soort aanslagen is dat geen vraagpunt, dus is het niet netjes dat de gemeente dat niet noemt.

Als gevraagd is om overdracht of verlenging van de grafrechten, moet daar een besluit op worden genomen. Als dat niet of niet tijdig gebeurt, kan inderdaad de Wet dwangsom en beroep van toepassing zijn.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >