Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wie mag het grafonderhoud uitvoeren?


1 juni 2010

Vraag nummer: 7579  (oude nummer: 15786)

Hallo,

Mijn oma is reeds 12 jaar geleden begraven, en het graf is sindsdien niet tot nauwelijks onderhouden, het werd een wildgroei van allerlei plantensoorten door elkaar heen.
Aangezien ik vanaf haar overlijden altijd op haar verjaardag en haar sterfdag een plantje of een bloemetje kom brengen, zag ik de staat van haar graf verslechteren, niemand heeft ooit de moeite genomen alles weer netjes te maken.
Aangezien dit een doorn in mijn oog was, heb ik laatst zelf het heft in handen genomen en alle planten en wildgroei geruimd en het graf opnieuw 'aangekleed' met mooie stenen, nieuwe tuinaarde en mooie plantjes waardoor het er weer verzorgd uit ziet.

Mijn oma is officieel niet mijn echte oma, ik kom weliswaar al vanaf baby bij oma over de vloer, maar er is geen directe familieband.

Nu werd ik gisteren gebeld door een familielid waarvan ik geen weet van zijn bestaan en huidige locatie had, die aangaf dat het graf er niet naar zijn smaak bij lag, hij vond het niks, en nu van mij verwacht dat ik het terug breng in de originele staat...

Kan hij dit van mij verlangen gezien het feit dat ik geen familie ben van mijn 'oma'? Ik ben dan weliswaar geen familie maar heb wel altijd een hele hechte band met mijn oma gehad, heb al die jaren trouw haar graf bezocht terwijl niemand anders het onderhoud voor zijn/haar rekening heeft genomen en probeer hier een goeie daad te verrichten zodat mijn oma kan worden herdacht bij een net graf, ongeacht de smaak weliswaar, en niet bij een wildgroei aan dode en levende planten/struiken.

Graag uw advies.

Bij voorbaat dank

Antwoord:

Geachte heer,

Strikt juridisch genomen is alleen de persoon op wiens naam het graf staat, verplicht en bevoegd om het graf te onderhouden.
Als een ander zich opeens met het onderhoud van het graf bemoeit, is dat net zoiets zoals wanneer iemand uit eigen beweging de voortuin van iemand verderop in de straat onderhanden neemt door het gras te maaien en onkruid te wieden. Daar kan de eigenaar heel blij mee zijn, maar iemand kan er ook bezwaar tegen hebben. Men voorkomt meestal problemen door vooraf te overleggen.

Of mensen een graf wel of niet mogen onderhouden, heeft niets te maken met het wel of niet hebben van familiebanden met de overledene.

Niet een willekeurig familielid, maar de persoon op wiens naam het graf staat (de rechthebbende) kan verlangen dat u het graf in de oude staat terug brengt.
Maar ja, moet u dat doen? Moet u uw plantjes vervangen door dode struiken? Dat lijkt me toch wat vreemd.
Als u het graf in de toekomst niet meer onderhoudt, komt het vanzelf in dezelfde staat als waarin het jaren lang was: niet onderhouden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE