Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Wie betaalt kosten ruimen van graf opa?


15 januari 2018

Vraag nummer: 53425

Onze opa is in 1972 begraven. Onze, inmiddels overleden, moeder was rechthebbende van dit graf. Wij, kleinkinderen, hebben geen contract getekend voor t overnemen als rechthebbende van dit graf. Wij worden nu geconfronteerd met een factuur van de betaling voor ruiming van dit graf. De begraafplaatshouder beroept zich erop dat wij, door t aannemen van de erfenis van onze moeder, zowel de rechten als verplichtingen hebben aangenomen. Ook mbt het graf van onze opa. Klopt dit?
Het gaat om de katholieke (St Willibrordus) begraafplaats te Ruurlo.

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Hier klopt helemaal niets van. Echt helemaal niets.

Door het zijn van erfgenaam van een rechthebbende, wordt men geen rechthebbende van een graf. Wat de begraafplaatshouder hier beweert, is juridisch kul.

Het is ook in strijd met het eigen reglement van de begraafplaatsen van deze parochie. De begraafplaats te Ruurlo is onderdeel van de parochie HH Twaalf Apostelen. In het reglement van de begraafplaatsen van deze parochie staat:
"Binnen 6 maanden na het overlijden van de rechthebbende dient het grafrecht na een daartoe strekkend verzoek van de erfgena(a)m(en) te worden overgeschreven op naam van de echtgenoot, een bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad, of een pleeg- of stiefkind overeenkomstig artikel 14." Dat zou niet nodig zijn als nabestaanden de grafrechten via erfrecht zouden krijgen, nietwaar? In het reglement staat niets over erfrecht of het als erfgenaam verkrijgen van grafrechten.

Heel bijzonder is ook artikel 39 van het reglement. Dat gaat over de tarieven.
Artikel 39 luidt:
1. Voor het vestigen en verlengen van een grafrecht, voor bijzettingen, voor onderhoud en voor het verwijderen van graftekens en/of beplanting bij einde van de termijn waarvoor een grafrecht is aangegaan worden tarieven geheven. Deze zijn als volgt samengesteld:
a. een bedrag voor de werkzaamheden aan het (urnen-)graf;
b. een bedrag voor het grafrecht;
c. een bedrag ter bestrijding van de kosten van het door het bestuur uit te voeren algemeen onderhoud van de begraafplaats, voor de duur van het grafrecht;
d. een bedrag ter bestrijding van de kosten van verwijdering en vernietiging van het grafteken inclusief fundering en/of de grafbeplanting na het eindigen van het grafrecht.

Het gaat om het samengesteld zijn van het tarief. Dit impliceert dat in de kosten voor het vestigen van een grafrecht de kosten van verwijdering en vernietiging van het grafteken zijn inbegrepen. Dit soort bepalingen staat al decennnia lang in reglementen van katholieke begraafplaatsen. Ik heb de tekst van het in 1972 geldende reglement niet in mijn archief voor deze begraafplaats. Maar de kans is heel groot dat ook in 1972 al gold dat in de kosten voor de aankoop van het graf reeds de kosten van het ruimen van het graf waren inbegrepen. Uw oma heeft dan dus in 1972 al betaald, waar men u nu weer een rekening voor presenteert. Dat kan natuurlijk niet.

Op de site van de parochie staan de begraafplaatsen en de tarieven voor de begraafplaatsen. Boven het overzicht van de grafrechten staat: "Onderstaande tarieven voor grafrechten zijn inclusief de vergoeding voor bijdrage aan de kosten van het algemeen onderhoud van de begraafplaats (niet aan het individuele graf) en voor de ruiming na afloop van het grafrecht." https://www.12apostelen.nl/index.php/wat-te-doen-bij-2/#1482266237887-d71281e2-5566
Hoe kan men dan nog een apart bedrag voor de kosten van ruiming van het grafrecht in rekening brengen?

Als u geen rechthebbende van het graf geweest bent, bent u ook nooit aansprakelijk te stellen voor dergelijke kosten. Men kan niet zomaar willekeurige nabestaanden aansprakelijk stellen.

Ik zou als ik u was zeker niet betalen. Als deze begraafplaatshouder de kosten wil innen, zal ze eerst naar de kantonrechter moeten. Ik durf een aardige weddenschap aan dat men de vordering juridisch niet zal kunnen onderbouwen. U hoeft dus niet bang te zijn voor een procedure. Ook een incassobureau kan niets tegen u beginnen, want men zal geen vonnis van de kantonrechter krijgen. Zonder vonnis kan een incassobureau alleen blaffen maar niet bijten.

Vragen over kosten van het ruimen van graven en grafmonumenten zijn al vaak gesteld en beantwoord, zoals in vraag nummer 52627 'Betaling kosten ruiming graf'. Ik verwijs u naar de daar genoemde vragen en situaties. Die moet u echt even lezen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE