Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Werkzaamheden aan grafkelder (grafrust en aansprakelijkheden) 2


5 oktober 2017

Vraag nummer: 52246

Geachte mr. Van der Putten,

Bedankt voor uw reactie en de daarin gegeven adviezen.
De grafkelder is onlangs door de aannemer geopend en hebben wij geconstateerd dat de kelder wederom voorzien was van een laag water.
De aannemer is nu bezig om een opzetrand te bestellen.
Gezien de waterstand in de kelder is onze angst dat de bijgezette kist behoorlijk is aangetast. Wat ik zelf heb kunnen zien was dat de naden van de verhoogde deksel inmiddels zwart verkleurd waren. Dit lijkt mij op enige vorm van vochtaantasting. De kist is immers wit van kleur en daardoor is enige zwelling van het hout direct waarneembaar.
Onduidelijk is nog of de kist van massief hout is gemaakt. Volgens de uitvaartonderneming is de bodem in ieder geval van massief hout.
Mijn 90 jarige kennis is intens verdrietig over de aangetroffen situatie.
Deze wil ook pertinent aanwezig zijn bij de reparatiewerkzaamheden en het leegpompen van de grafkelder. Hij wil er van overtuigd zijn dat alles nu wel goed wordt uitgevoerd omdat dit bij een eerdere provisorische oplossing niet is gebeurd.

Mijn vragen aan u:

1) Hoe kan ik de kennis behoeden voor nog meer tragedie, is het verstandig de werkzaamheden bij te wonen?
2) Is het reƫel een nieuwe kist te eisen als de bestaande vergaan is?
3) Wie is er bevoegd een lichaam over te leggen in een nieuwe kist?
4) Ligt het in de rede een schadevergoeding te eisen bij de aannemer?

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

De bezorgde kennis

Antwoord:

Geachte heer,

1. Als de verhoging van de rand wordt uitgevoerd, is het resultaat van buiten waarneembaar. De vraag of het technisch goed gebeurt en niet op een wijze waardoor er toch water onder de nieuwe bovenrand of tussen door kan sijpelen, kunnen u, ik uw kennis waarschijnlijk niet zelf beoordelen, al zouden we er met de neus bovenop staan. Het is misschien verstandig te vragen aan de aannemer hoe hij dat precies wil gaan doen en het antwoord voor te leggen aan een bouwkundige, of die daar een probleem in ziet, bijvoorbeeld in de aanhechting. Als de opzetrand een standaard iets is wat er voor gemaakt is, zal het waarschijnlijk wel goed zijn. Maar ik zou toch links en rechts even vragen of er complicaties te verwachten zijn.
Aanwezig zijn bij de werkzaamheden kan nooit kwaad, lijkt mij. Misschien niet de hele tijd, maar wel even kijken wat er gebeurt.

2. De oude kist is niet vergaan, maar waarschijnlijk wel aangetast. Anderzijds is een kist niet voor de eeuwigheid en is het vaak de bedoeling dat ze vergaan.
Ik vind het merkwaardig dat de uitvaartonderneming niet weet of de (gehele) kist van massief hout is; men moet toch precies weten wat men verkoopt.
Of een al dan niet massief houten kist die in een (te) vochtigs ruimte heeft gestaan blijvend is aangetast, kan ik niet beoordelen.
Of een nieuwe kist kan worden gevraagd, kan ik ook niet beoordelen. Het hangt naar mijn idee af van de mogelijke schade aan de kist. Men moet bij een kist in een grafkelder geen eisen stellen als aan een kist in een toonkamer. Als er verf afbladdert, lijkt mij dat geen echte schade. Maar als het hout is aangetast en (het begin van) rottingsverschijnselen vertoont, wel. Maar daarbij speelt ook een rol of de kist helemaal massief hout is of niet. Als hij massief is en aan het vermolmen is, lijkt mij dat vervanging terecht is. Als de kist niet helemaal massief is en de niet massieve delen week zijn, is dat normaal en geen echte schade.
Maar misschien is het gewoon een punt van onderhandeling. Nee heb je en ja kun je krijgen.

3. Iedereen kan een lichaam overleggen in een nieuwe kist. Maar ik zou het overlaten aan mensen die er ervaring mee hebben. Dat kunnen medewerkers van de begraafplaats zijn of mensen van een extern bedrijf dat gespecialiseerd is in opgravingen.

4. Men kan alleen een schadevergoeding eisen als er schade is. Het feit dat de kelder lekt is schade; die wordt verholpen met de opzetrand. Schade aan de kist kan wellicht ook schade zijn die voor vergoeding in aanmerking komt als de kist meer dan alleen visueel is aangetast.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wat mag in de kist mee begraven worden?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE