Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Welke inspanningen moet de eigenaar van de begraafplaats leveren om de rechthebbenden te achterhalen? 1


19 juli 2018

Vraag nummer: 55687

Geachte mr. van der Putten,
Inzake de rk-begraafplaats in Barger-Compascuum is tot 2002 geen grafrecht of kosten voor het algemeen onderhoud betaald: iedereen mocht kostenloos zogenaamd "eeuwigdurend" begraven worden. Daarom zijn er toen ook geen rechthebbenden geregistreerd. In 2002 heeft de toenmalige St. Josephparochie, onder leiding van de pastoor, een nieuw reglement ingevoerd dat een einde maakte aan zowel het kosteloos als het zogenaamde "eeuwigdurende graf". Tevens is toen bepaald dat na 15 jaar voor de graven van 2002 algemeen onderhoud betaald moest worden. Helaas heeft men toen geen actie ondernomen om de rechthebbenden in beeld te krijgen. Inmiddels zijn we daar volop mee bezig, maar we hebben nog lang niet van alle graven een rechthebbenden.
Ik heb begrepen dat in de reglementen vanaf 2002 staat dat rechthebbenden zelf door moeten geven wanneer ze verhuisd zijn en dat je aan het einde van hun grafrechtperiode maximaal een jaar van te voren aan moet kondigen dat de periode bijna verstreken is en dat je, als er binnen dat jaar niet gereageerd wordt, het graf zou mogen ruimen.
Echter, deze rechthebbenden zijn hiervan nooit op de hoogte gesteld. Natuurlijk heeft het wel in het parochieblad gestaan, maar mensen zijn nooit persoonlijk benaderd, omdat ze immers niet bekend bij ons waren.
Nu is mijn vraag, geldt nog steeds dat je het een jaar lang zichtbaar aangekondigd moet hebben of geldt er in dit geval een langere periode? En is aankondiging in het parochieblad en op het kerkhof voldoende of moeten wij meer/andere acties ondernemen?
Bij voorbaat bedankt voor het meedenken.

Antwoord:

Geachte heer pastoor,

Het is cruciaal of tot 2002 op de graven zgn. uitsluitend grafrechten gevestigd zijn. Anders gezegd: of mensen een schriftelijk bewijs kregen van de uitgifte van een graf. Dan wel dat er een overeenkomst werd opgesteld.

Als er geen overeenkomst of grafbrief was, dan zijn er mijns inziens helemaal geen 'eigen graven' uitgegeven. Of er wel of niet voor het grafrecht of voor onderhoudsbijdragen betaald is, is juridisch niet relevant. Niet een betaling maakt het grafrecht, maar een papier. Relevant is of er een schriftelijk document voor de uitgifte was: een brief, een overeenkomst of een grafakte. Alleen als zulke papieren bestaan en als daar in staat dat er zogenaamde uitsluitende grafrechten zijn gevestigd, is sprake van graven die voor onbepaalde tijd zouden kunnen zijn uitgegeven. 'Onbepaalde tijd' is de wettelijke term voor wat men in de volksmond 'eeuwigdurend' noemt.

Als er geen uitsluitende grafrechten gevestigd zijn, is sprake van gebruiksrechten op algemene graven. Dan is het ook logisch dat er geen rechthebbenden geadministreerd zijn, want die waren er niet. Op de algemene graven rustte waarschijnlijk alleen een gebruiksrecht voor 10 jaar.

Tot 1 juli 1991 stond (sinds 1869) in de wet dat een begraafplaats algemene graven ter beschikking stelde. Alleen als er voldoende ruimte was kon een begraafplaats ook eigen graven 'extra' uitgeven. Maar algemene graven zijn lange tijd de norm geweest.
Ik heb wel eens vaker gezien dat op een kerkelijke begraafplaats voor 1940 graven zonder een bepaalde termijn werden uitgegeven. De (verre) nabestaande meenden 70 jaar later dat de grafbrief die zij hadden, zonder dat een termijn werd genoemd, betekende dat zij over graven voor onbepaalde tijd beschikten. Maar ze lazen niet nauwkeurig. Er werden helemaal geen grafrechten gevestigd. Er mocht op die plek begraven worden. Maar de begraafplaats hoefde alleen de wettelijke termijn van grafrust van 10 jaar te respecteren. Er was geen sprake van particuliere of eigen graven, laat staan van eeuwigdurende eigen graven.

Ik wil eerst weten of er grafbrieven of overeenkomsten bestaan uit de periode van voor 2002 en die dan lezen. Het kost me te veel tijd om anders theoretisch te vertellen wat er allemaal aan varianten zouden kunnen zijn. Als u mij scans van voorbeelden van zulke documenten kunt mailen, kan ik u een concreet advies geven.
Mijn contactgegevens staan in de Bedrijvengids.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
Vervolg zie vraag 55700.


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE