Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Voorwaarden openen graf


12 april 2018

Vraag nummer: 54589

Op een R.K. Begraafplaats bevindt zich een monument met grafkelder van cultuurhistorische waarde. De vereniging die zich bezig houdt met heemkunde wil dit graf laten openen. Onder welke voorwaarden kan dit? Of kan dit helemaal niet?

Antwoord:

Geachte heer,

Een graf kan alleen worden geopend met toestemming van de rechthebbende van het graf. Als men stoffelijke overschotten uit het graf wil wegnemen, is een vergunning voor opgraving van de burgemeester nodig.

Als er geen rechthebbende van het betreffende graf meer is, kan het kerkbestuur beslissen over het openen van het graf. Maar er mogen geen overledenen uit het graf worden gehaald, ook niet tijdelijk, zonder vergunning van de burgemeester.

Ik vraag mij echter af waarom een heemkundevereniging het graf zou willen openen. Een graf kan interessant zijn door het grafmonument, door de ligging of door de personen die er begraven zijn. Maar wat is de reden om het graf te openen? Uit de administratie van het kerkhof moet blijken wij er begraven zijn. Wat is het nut en de noodzaak om stoffelijke resten te bekijken?

Ik zie wel eens vaker dat 'amateur-archeologen' 19e eeuwse graven willen openen, puur uit nieuwsgierigheid. Zulke belangstelling is een ongepaste verstoring van grafrust. Ik zie het geen enkel redelijk doel dienen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift
Later vandaag mailde de beheerder van de begraafplaats. Zie vraag nummer 54605 en vervolgvraag nummer 54609. En twee dagen later - vermoedelijk - iemand van de heemkundekring met vraag nummer 54621.


TIP
Op zaterdag 14 april 2018 wordt de derde editie gehouden van de Uitvaartbeurs Amsterdam. In de historische Westerkerk kunnen bezoekers inspiratie en informatie vinden bij meer dan tachtig stands. De Uitvaartbeurs Amsterdam is de grootste consumenten uitvaartbeurs van Nederland.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE