Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Openen grafkelder 3


12 april 2018

Vraag nummer: 54609

Geachte Mr. Van der Putten,
Hartelijk dank voor uw uitgebreide reactie.
Graag zou ik willen weten of het geen u schrijft in uw antwoord ook terug te vinden is in één of meer rechtsregels of in rechtspraak dan wel in een andere bron?
Bij voorbaat dank voor uw reactie.
Lenie Boom

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Er is niet een (1) duidelijke rechtsregel die zegt dat een graf altijd gesloten moet blijven, tenzij dit of dat zich voordoet. Maar een graf mag beslist niet zomaar geopend worden en dat blijkt uit het bestaan van een aantal wettelijke bepalingen.

Ten eerste is er het beginsel van de grafrust. Iedere overledene moet minsten 10 jaar begraven blijven. Maar het beginsel van de grafrust houdt in dat voor het opgraven van overledenen altijd een vergunning van de burgemeester nodig is, niet alleen als een graf 2 jaar oud is, maar ook na 20 of 200 of 2.000 jaar. In een oudere versie van de wet was die vergunning ook nodig voor het 'roeren' van het graf. Lees voor 'roeren': het ''beroeren' of openen van een graf, ook als men niemand zou willen opgraven. Dat is precies het punt waar u naar vraagt. De wetgever noemt tegenwoordig het 'openen' van het graf niet meer expliciet als vergunningsplichtig, omdat de wetgever niet op de idee komt dat iemand een graf(kelder) alleen zou willen openen om er eens in te kijken.

Het onbevoegd openen van een graf is grafschennis en strafbaar.

De rechthebbende op het graf en (andere) nabestaanden van personen die in het graf begraven zijn, zouden toestemming van het kerkbestuur voor het openen van het graf kunnen opvatten als een ernstige inbreuk op de grafrust en de privacy van hun voorvaderen. Zij zouden dit kunnen opvatten als een onrechtmatige daad en een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het begraven en begraven houden van hun voorvaderen. En daarvoor een kort geding bij de rechter kunnen aanspannen. Ik denk dat zij een grote kans zouden maken als zij een verbod op het openen van het graf zouden vragen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Overmorgen, zaterdag 14 april 2018, wordt de derde editie gehouden van de Uitvaartbeurs Amsterdam. In de historische Westerkerk kunnen bezoekers inspiratie en informatie vinden bij meer dan tachtig stands. De Uitvaartbeurs Amsterdam is de grootste consumenten uitvaartbeurs van Nederland.

TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE