Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Verwijderen grafsteen en omzetten grafrechten


28 juni 2017

Vraag nummer: 51133

Geachte heer van der Putten,

Op de bijzondere begraafplaats te Spankeren, eigendom en beheer bij de Ned. Herv. Gem te Spankeren, Laag Soeren en Dieren NO (gem Rheden) liggen van mijn echtgenote, de ouders, grootouders, tante, broertje, zusje, oudoom en oudtante begraven. Al deze graven zijn destijds voor onbepaalde tijd uitgegeven (eeuwigdurend). Van de laatste twee personen die in 1 graf begraven zijn (december 1972 resp. januari 1973), is de grafsteen verwijderd. Wij zijn daarover als verzorgers van de graven en als nabestaanden hier niet over ingelicht. Na een gesprek met een afvaardiging van het college van kerkrentmeesters blijkt dat zij iemand anders hebben laten aftekenen tot verwijdering van de grafsteen en voor het afstand doen van het graf, ondanks dat het door hen opgestelde plaatselijk reglement van 2007 wat in art 21 lid 2 aangeeft dat men de rechthebbende aan dient te schrijven, of een bordje bij het graf dient te plaatsen en wel 1 jaar voorafgaande aan de voorgenomen verwijdering.
Voor 2007 was de administratie van het kerkhof nog analoog en in beheer bij de toenmalige koster. Er werden geen rechthebbenden geregistreerd omdat er ook niet geruimd werd. In 2007 is er door het college een plaatselijk reglement opgesteld en de administratie digitaal gemaakt, echter alleen voor die graven waar nog een grafmonument aanwezig is, terwijl hun reglement tevens aangeeft in art 4 dat van alle op de begraafplaats begraven lijken het register en de kaart bijgehouden worden en zelfs openbaar zijn . Ook gaat men nu de graven voor 30 jaar resp. 50 jaar uitgeven.
Mijn echtgenote is nu voor voornoemde graven als rechthebbende geregistreerd maar bij de grafbewijzen die we kregen is de termijn van onbepaalde tijd eenzijdig door het college veranderd in een termijn van 30 jaar. Voor de meeste graven die hierboven vermeld zijn is die nu verlopen.

Vragen:
1. Mag het college die termijn eenzijdig terugbrengen van onbepaalde tijd naar een termijn van 30 jaar?
2. Wat vind u van het verwijderen van de grafbedekking en het afstand laten doen van het graf door een derde?
3.Mijns inziens handelt het college ook in strijd met het door hen in 2007 opgestelde plaatselijk reglement. Uit het gevoerde gesprek vindt men publicatie en vermelding bij graven niet nodig, evenals een publicatiebord met een plattegrond, plaatselijke verordening en reglement.
Wat vind u van de handelwijze van dit college?
Na het gesprek is het graf van de oudoom en oudtante, waarvan de grafbedekking verwijderd is, wel weer opgevoerd in de administratie met mijn echtgenote als rechthebbende, maar de grafsteen is weg.
Hoe nu te handelen?

mvg B. van Veelen

Antwoord:

Geachte heer,

In reactie op uw vragen:
1. Uiteraard kan een begraafplaatshouder niet eenzijdig besluiten om de termijn van uitgifte van een graf van 'over onbepaalde tijd' te wijzigen in 30 jaar.
2. Dat kan natuurlijk ook niet.
3. Ik kan de situatie niet goed beoordelen, omdat ik het reglement niet ken en niet voldoende details ken van wat er heeft voorgevallen. Maar het is duidelijk dat hier van alles mis is gegaan.

Een goed antwoord op de vraag 'Hoe nu te handelen' gaat het kader van deze kosteloze adviesrubriek te buiten. Ook omdat ik daarvoor veel meer feiten moet kennen.

Als deze begraafplaats is aangesloten bij de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen, kunt u in overweging nemen om een klacht en een verzoek om een schadevergoeding voor te leggen aan de Ombudsman Uitvaartwezen. Zie voor de procedure en mogelijkheden de site www.OmbudsmanUitvaartwezen.nl. Bij een vordering tot schadevergoeding kunt u denken aan het herstel van oude rechten en termijnen en vervanging van de verdwenen grafmonumenten. Er zijn precedenten waar begraafplaatsen eerder grafmonumenten ten onrechte hebben verwijderd en later hebben vervangen, op hun kosten uiteraard.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE