bovenstaande vraag aan u heeft gesteld. Ik houd mij bezig met de administratie van de gemeentelijke" />

Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Vervolg op vraag nummer 67522 (graf schudden)


8 november 2023

Vraag nummer: 67525

Beste,

Ik kreeg mevrouw aan de lijn die bovenstaande vraag aan u heeft gesteld. Ik houd mij bezig met de administratie van de gemeentelijke begraafplaatsen. In onze verordening staat: 2 kisten-1 urn. Ik begrijp uit uw antwoord dat als de 2 kisten er langer dan 10 jaar liggen, er na het schudden van het graf er weer een kist bij geplaatst mag worden. Dit mogen er dan dus ook 2 zijn? Dient men niet eerst afstand te doen van het graf voordat het geruimd/geschud gaat worden? En wordt er dan niet een nieuwe termijn uitgegeven van minimaal 10 jaar? Ik begreep ook dat ze, bij een aanvraag voor grafruimte destijds van 20 jaar, de lopende betaalde jaren ook kan meenemen naar de nieuwe termijn? Er dient dan een bijbetaling van 5 jaar grafrust plaats te vinden? Alvast bedankt. Mvg Karin Moonen

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik heb even naar de beheersverordening voor de gemeentelijke begraafplaatsen van uw gemeente gekeken. Uw gemeente kent de mogelijkheid van het schudden van graven niet. Dat wil niet zeggen dat dat niet zou kunnen, maar gemeenten hebben dan een probleem dat niet gemeentelijke begraafplaatsen niet hebben: zij hebben er geen tarief voor.
De tarieven van gemeenten worden een keer per jaar door de gemeenteraad vastgesteld. Dan is het lastig om aan een verzoek van een rechthebbende te voldoen, want er is geen tarief voor.
Kerkelijke en andere niet-gemeentelijke begraafplaatsen hebben een bestuur, dat meteen als men een bijzonder verzoek krijgt, een tarief kan vaststellen. Bij gemeenten kunnen B&W niet meteen spontaan een tarief vaststellen: dat moet de gemeenteraad doen. Dan moet er een raadsvoorstel komen, dat in een of meer raadscommissies en in de raad behandeld moet worden. En eerst in B&W natuurlijk. Er gaan al snel twee maanden overheen, gelet op vergaderdata. Gemeenten voelen niet voor zo'n tussentijdse actie, omdat de administratieve lasten hoger zijn dan de baten.
Besturen van andere begraafplaatsen kunnen direct een besluit nemen en het tarief vaststellen en zijn dan klaar.

Een graf kan - als de grafrechten verlopen zijn - worden geruimd door de houder van de begraafplaats. De houder kan zelf beslissen wanneer hij dat doet en of de stoffelijke resten dieper in hetzelfde graf dan wel elders, in een knekelput of zelfs op een andere begraafplaats worden begraven. Een familie heeft niets in te brengen.
Maar een graf kan ook worden geruimd op aangeven van de rechthebbende van het graf, waarbij de te ruimen stoffelijke resten dieper in hetzelfde graf worden gelegd. Dat laatste noemen we 'schudden'. Een graf kan worden geschud als de kisten die in het graf staan, langer dan 10 jaar begraven zijn.
Als het een 2-persoons graf is, kan er weer ruimte worden gemaakt voor 2 nieuwe kisten.

Nee, er dient juist NIET afstand te worden gedaan van het graf voordat het graf geschud kan worden. De grafrechten lopen gewoon door. Dat is een belangrijk kenmerk van het schudden van het graf. Als eerst afstand zou moeten worden gedaan, zou het een nieuw graf op nieuwe voorwaarden worden. Maar het oude grafrecht blijft juist in stand. Dat is het in het bijzonder van belang bij graven die voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven. Maar de rechten lopen ook door bij graven voor bepaalde tijd. Ik zal een voorbeeld geven.

Stel een graf is uitgegeven voor 50 jaar. Na 34 jaar wordt besloten om het graf te schudden. Dan resteren nog 16 jaar. Dat betekent dat als binnen 6 jaar na het schudden van het graf opnieuw in het graf begraven wordt, de grafrechten niet verlengd hoeven worden. Natuurlijk kunnen na afloop van die 16 jaar de rechten weer op de gebruikelijke manier verlengd worden.
Een ander voorbeeld. Stel een graf is voor 20 jaar uitgegeven en in het 1e en in het 3e jaar is in het graf begraven. Dan kan het graf na 14 jaar (10 jaar na de tweede begraving) geschud worden. Dan resteren 6 jaar grafrecht. Als er dan meteen weer begraven wordt, zullen 4 jaar grafrechten bijgekocht moeten worden om de wettelijke termijn van grafrust van 10 jaar te dekken.

Een graf kan geschud worden zonder dat direct een nieuwe begraving in het graf plaatsvindt. Maar meestal valt het om praktische redenen wel samen met een nieuwe begraving.

In het geval van de vragenstelster van vraag 67522 zal, als moeder binnenkort herbegraven kan worden, nog ongeveer 5 jaar bijgekocht moeten worden als het graf ruim 15 jaar geleden aangekocht is.

Als u meer over het schudden van graven wilt weten, verwijs ik naar mijn boekje Begraving (uitgave SDU 2006) en naar de Handleiding Opgraven en Ruimen van de LOB en de VNG uit 2010.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages – kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden.
Zoals: Hoe kan een graf voor eeuwig blijven bestaan?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >