Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Ouders en zus samen in 1 graf (graf schudden)


7 november 2023

Vraag nummer: 67522

Beste meneer,
Wij hebben de volgende situatie.
Mijn vader en zusje zijn beiden dit jaar 15 jaar overleden en liggen ook samen in het zelfde graf begraven. Mijn moeder haar wens was om daar ook bij te begraven worden in een kist als ze kwam te overlijden maar volgens de begraafplaats kon dit niet omdat daar op het kerkhof maar 2 kisten en 2 urnen in 1 graf mogen of 1 kist en 3 urnen.
Mijn moeder wilde dan daarom eerst gecremeerd worden omdat ze heel graag bij haar man en dochter wilde liggen. uiteindelijk was haar angst voor cremeren toch groter dan haar wens ons bij hun te liggen en heeft ze moeten besluiten om nu apart in en graf te liggen 4 plaatsen van mijn vader en zusje vandaan.
Wij willen nu mijn vader en zusje laten opgraven en cremeren om ze zo dan in het graf weer van mijn moeder bij te zetten zodat ze alsnog op wens van mijn moeder toch weer samen zijn. Ik ben nu dus het een en ander aan het uitzoeken en sprak zo deze morgen met het secretariaat van de parochie en toen kregen we het over de resterende 5 grafrecht jaren die dan overbleven en hadden we kleine discussie over maar uiteindelijk kreeg ik gelijk op mijn vraag alleen toen vertelde ze me ook dat hun werken op de manier...... als een graf geruimd word dan graven ze dit uit en als er nog wat mocht liggen dan graven ze het iets dieper uit en dan is het klaar voor de volgende maar de resten die er zijn blijven altijd liggen.......
Nu sprak ik deze avond iemand van een gravendienst en die had idee dat ze hier een kans hadden laten liggen voor ons want... In theorie is wat hun 'ruimen noemen' eigenlijk een graf schudden of net andersom. Deze persoon is van mening dat ze dit ook bij mijn vader en zusje zo kunnen doen en in theorie is het graf dan leeg en zou mijn moeder daar gewoon in kunnen met haar kist en was meteen haar grootste wens en ook die van ons toch nog in vervulling gegaan en het scheelt ons ontzettend veel geld.
Nu is dus mijn vraag hoe zit dit en klopt het zoals die persoon me dit uitlegde? Mijn moeder is 8-10-2023 overleden en wij (ik en mijn broertje) willen haar samen hebben met onze vader en zusje. Zo horen ze, bij elkaar.
Hopelijk is het voor u zo een beetje duidelijk en kunt u me verder helpen.

Met vriendelijke groet,
Diana

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Uw verhaal is glashelder.

Begraafplaatsen kunnen hun eigen regels stellen, hoeveel kisten en urnen er samen in de graf kunnen.
Dat het wettelijk soms mogelijk is om meer kisten in een graf te plaatsen, betekent niet dat de begraafplaatsbestuur verplicht is om dat op haar terrein ook toe te laten.

Wat die meneer of mevrouw van een gravendienst u vertelde, klopt helemaal. De parochie had het graf van uw vader en zusje kunnen schudden, zodat er ruimte zou ontstaan voor de kist van uw moeder. Veel gemeentelijke begraafplaatsen hebben dat ook in hun regels voor de begraafplaats staan. Kerkelijke begraafplaatsen hebben dat veel minder vaak in hun reglement staan.
Maar dat men het niet uitdrukkelijk in een beheersreglement geregeld heeft, betekent niet dat het niet kan. Het kan volgens de wet altijd, als de personen die in het te schudden graf liggen, minstens 10 jaar geleden overleden zijn.

U kunt dus het bestuur van de parochiebegraafplaats vragen om het graf van uw vader en zusje te ruimen in die zin dat hun stoffelijke resten dieper begraven worden en er de mogelijkheid bestaat om uw moeder boven in het graf te begraven. Deze werkwijze wordt vaak het schudden van een graf genoemd.

Hier zit wel een probleem aan vast, namelijk dat het bestuur snel een besluit moet nemen. Voor het opgraven en herbegraven van uw moeder is een vergunning nodig van de burgemeester waar de begraafplaats ligt. Die vergunning zult u zeer waarschijnlijk wel krijgen, als u wat u hier schreef, ook aan de burgemeester schrijft. Het probleem is dat men in de regel in Nederland alleen een vergunning krijgt als die binnen 2 maanden na het overlijden wordt aangevraagd.
Voorwaarde is dat de rechthebbende van het graf - de persoon op wiens naam het graf staat - instemt met het schudden van het graf. Ik neem aan dat u of uw broer de rechthebbende is, zodat dat geen probleem is.

Als het bestuur van de begraafplaats hier niet aan mee zou willen werken, kunt u als rechthebbende van het graf misschien een klacht daarover indienen bij de Ombudsman uitvaartwezen. Zie voor de voorwaarden en procedure www.ombudsmanuitvaartwezen.nl. De begraafplaats zou dan aangesloten moeten zijn bij de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen.

Ik adviseer u voor het geval het bestuur van de begraafplaats zou treuzelen om een besluit te nemen, uiterlijk eind deze maand toch vast de vergunning bij de burgemeester te vragen.
Voor alle duidelijkheid: de vergunning is nodig om uw moeder op te kunnen graven. Voor het dieper in hetzelfde graf begraven van uw vader en zus is geen vergunning nodig.
Het principe is simpel: als iemand van graf A naar graf B moet, is een vergunning nodig. Als iemand binnen graf A of B dieper komt te liggen, is geen vergunning nodig.

Een optie zou kunnen zijn om de stoffelijke resten van uw vader en uw zus op te graven en te cremeren. Het bestuur kan het plaatsen van hun 2 urnen in het graf van uw moeder niet verbieden, gelet op de regels. Voor die opgraving en crematies hebt u wel een vergunning van de burgemeester nodig. Die opgravingen zijn niet meer aan een termijn gebonden, omdat de daarvoor geldende termijn van 10 jaar al lang verlopen is.

De theoretische optie om uw vader en zusje op te graven en in het graf van uw moeder her te begraven, is niet logisch omdat dat meer opgravingen kost. Uw moeder ligt waarschijnlijk dan niet diep genoeg begraven. Zij zou wel binnen 2 maanden na haar overlijden dieper begraven kunnen worden. Maar daar is ook apart toestemming van het bestuur voor nodig, om het graf dieper te maken. Dat ligt niet voor de hand.

Een andere optie kan zijn om zowel uw moeder als uw vader en zusje op te graven en op een andere begraafplaats her te begraven, waar ze wel alle 3 samen in 1 graf kunnen. Ik zie dat als een noodoptie, omdat uw ouders 15 jaar geleden waarschijnlijk bewust voor de parochiebegraafplaats hebben gekozen.

Zie over het schudden van graven de vergelijkbare vragen in de subrubrieken 'Graf ruimen' en 'Eigen graf, particulier graf of familiegraf'.

Zie voor de vergunning van de burgemeester vergelijkbare vragen in de subrubriek ' Opgraven en herbegraven of cremeren'.
Zie over de vergunning voor opgraven en herbegraven of cremeren ook:


Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
Zie ook de vervolgvraag van een andere lezer, vraag nummer 67525.


TIP
Nieuwe site voor mensen die zelf de regie over hun overlijden in handen willen hebben:
www.exit.nl. Met:
- documenten voor medische beslissingen: euthanasieverklaring, volmacht, behandelverbod etc.;
- uitvaartwensen vastleggen;
- een eenvoudige crematie regelen.

TIP
Een uitvaart zoals u dat wilt, zonder compromisssen. Regel hier uw uw exclusieve begrafenis of crematie.

TIP
Zie voor de wettelijke regeling voor het eigendom van grafmonumenten sinds 2011: Van wie is de grafsteen?


TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).

TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >