Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Urnbijzetting kort voordat er afstand wordt gedaan


15 november 2018

Vraag nummer: 56684

een rechthebbende van een particulier graf heeft schriftelijk afstand gedaan per 1 januari 2019.
Na die datum zou het graf dus opnieuw uitgegeven kunnen worden.
Kort nadat de rechthebbende afstand heeft gedaan is hij overleden.
Volgens de uitvaartverzorger was het de wens van de overledene om de urn bij te laten zetten in het bewuste graf.
De overleden rechthebbende heeft afstand gedaan van een graf waar geen urn is bijgezet.
Normaal gesproken wordt er bij het afstand doen ook gevraagd wat er eventueel met een bijgezette urn moet gebeuren. Ze hebben dan de keuze om de urn op te halen of om ook daar afstand van te doen.
Hoe moeten wij hier mee om gaan?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Ik heb u vanmiddag even gemaild om een beter beeld te hebben van de situatie. Ik vroeg u o.a. "Hoe lang zou het grafrecht nog gelopen hebben, als geen afstand was gedaan?"

U schreef o.a. "De grafrechten zijn betaald tot 1 januari 2019. Einde graftermijn dus.
De rechthebbende heeft een brief gekregen met de vraag of hij het grafrecht wil verlengen (en zo ja voor hoe lang) of dat hij niet wil verlengen en afstand doet. Dit laatste heeft hij dus gedaan."

Wat verwarrend is, is dat uw gemeente het niet verlengen van de huur van een particulier graf aanduidt als 'afstand doen van een graf". Dat is het niet. Dat zijn verschillende zaken.
De huur niet verlengen betekent niet meer of minder dan dat de huur niet verlengd wordt. Maar men kan altijd nog besluiten om de huur wel te verlengen, als de huur nog niet verlopen is. In dit geval betekent het dat de erfgenamen van de betreffende rechthebbende kunnen besluiten om de huur van het graf alsnog te verlengen. Dat kan tot 31 december besloten worden. Daarmee is uw 'probleem', dat eigenlijk helemaal geen probleem is, opgelost. Vanaf 1 januari kan het graf als nieuw graf uitgegeven worden.

Bij veel begraafplaatsen wordt de eis gesteld in de verordening om de grafrechten nog een bepaald aantal jaren te verlengen, als er nog maar weinig jaren resteren en een urn in het graf wordt bijgeplaatst. Wettelijk gezien is dat niet nodig omdat een asbus geen verplichte grafrust kent. Maar het is een beetje onzin om bijvoorbeeld nu een urn in het graf te plaatsen, die er eind volgende maand weer uit moet. Ik zou althans niet de asbus gratis in het graf laten staan, als ik uw gemeente was. Ik zou het redelijk vinden als de huur met bijvoorbeeld 5 of 10 jaar verlengd zou worden. Ik heb nu niet nagekeken of de beheersverordening van uw gemeente ook al een dergelijke regeling kent. Misschien is het eigenlijke 'probleem' in uw vraag, dat u een dergelijke regeling niet hebt.

Afstand doen van grafrechten kan men alleen doen als men rechten heeft die in principe zouden doorlopen. Iemand kan in mei afstand doen van rechten die tot december zouden lopen. Maar dan eindigen de rechten al in mei. Het komt wel vaker voor dat mensen met een graf voor onbepaalde tijd afstand doen van het graf, omdat ze jaarlijks onderhoudskosten moeten betalen en daar van af willen. Of omdat de steen gebroken is en ze geen kosten willen maken voor een nieuwe steen.
Het is onjuist om het niet verlengen van grafhuur aan te duiden als 'afstand doen'.

Als in dit geval sprake zou zijn geweest van een graf voor onbepaalde tijd en de rechthebbende afstand zou hebben gedaan per 31 december, dan hadden de erfgenamen de beslissing van de recent overleden rechthebbende diens besluit tot en met 30 december kunnen herroepen. Vervolgens kon de asbus worden geplaatst, waarbij wel plaatsingskosten verschuldigd zouden zijn, maar geen grafrechten.

Als de erfgenamen vanaf 1 januari het afstand doen zouden hebben willen herroepen, zouden ze te laat zijn. Dan kan het graf alleen opnieuw uitgegeven worden, als nieuw graf, op nieuwe voorwaarden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Naam *:  
E-mailadres *:
De titel van uw vraag *:
Uw vraag *:
* Wel verplicht, maar wordt niet gepubliceerd in de website (alleen uw vraag en antwoord).   Verzenden >

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE