Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Sanctie op het niet betalen van onderhoudskosten?


18 juni 2019

Vraag nummer: 58097

Beste meneer Van der Putten,

Graag wil ik het volgende aan u voorleggen en u vragen om advies.

De rechthebbende van een graf betaalde niet meer voor het onderhoud van de begraafplaats. De aanslagen van 2015,2016 en 2017 waren niet betaald.

Wij hebben geprobeerd om de actuele adresgegevens van de rechthebbende te achterhalen, dit is niet gelukt. Er waren geen actuele gegevens bekend ook niet in de GBA-V, hij was vertrokken naar het buitenland.
Hierop hebben wij gezocht naar andere belanghebbenden en familieleden enz. Wij hebben de gegevens van een dochter gevonden van de rechthebbende en wij hebben deze dochter aangeschreven met de vraag of zij rechthebbende wil worden of dat er afstand gedaan wordt van dit graf.
Vervolgens heeft de dochter afstand gedaan (juli 2018). De dochter heeft haar vader hierover niet geïnformeerd.

Vorige week kregen we bericht van de vader waar het graf is gebleven enz. enz.

Vraag is hebben wij nu wel of niet juist gehandeld? Zo niet, hoe hadden we het dan moeten doen?

Daarnaast vraagt meneer om de mogelijkheden en wij hebben het volgende besproken, er zijn wat ons betreft 2 opties: (het graf is nog niet geruimd en de gedenksteen en andere attributen van het graf zijn nog op de begraafplaats aanwezig)

1. We draaien het afstandsverhaal terug (mits hij de achterstand betaald) en schrijven het graf weer over op zijn naam,
2. We geven het graf opnieuw uit voor een periode van 20 jaar.

Wat is juist in dit geval?

Graag hoor ik van u.

(gemeente X)

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Dit was niet de juiste weg. Dat iemand niet betaalt, of dat iemand verhuisd is naar het buitenland is geen reden om het grafrecht te laten vervallen of aan een ander over te dragen.

U hebt een beheersverordening voor de gemeentelijke begraafplaats conform het VNG-model. U hebt al eens een cursus bij mij gevolgd en dan weet u dat ik kritisch ben over de model-beheersverordening. Een van de redenen is dat dit model geen sanctie bevat voor het geval een rechthebbende niet aan een of meer verplichtingen voldoet, zoals het betalen van onderhoudskosten. Dan is er geen sanctie mogelijk in het VNG-model.
Daar loopt u nu tegenaan.

U hebt een paar 'oplossingen' bedacht en toegepast die strijden met de eigen verordening.

Wat kan een gemeente doen, als onderhoudskosten niet betaald worden? Niet zo veel. De gemeente heeft wel een vordering op de rechthebbende (tot die zou verjaren tenzij de verjaring telkens gestuit zou worden), maar zij kan er geen sanctie aan verbinden, als dat niet in de verordening staat.
Als ik zelf een verordening of reglement voor een gemeente of een andere begraafplaatshouder schrijf, zorg ik er voor dat er wel een sanctie in de verordening staat als iemand niet betaalt, namelijk dat de grafrechten vervallen kunnen worden verklaard. Dat kan eventueel ook tijdelijk.
Uw beheersverordening uit 2016 heeft die optie niet. Dan kunnen de rechten niet vervallen worden verklaard.

Wat ook niet kan, is dat een dochter gevraagd wordt om rechthebbende te worden. De grafrechten kunnen niet worden overgedragen buiten de rechthebbende om. Alleen als de rechthebbende zelf om het overschrijven van de rechten vraagt, kan dat gebeuren. Dat staat ook in de verordening.
Alleen als de grafrechten vervallen zouden zijn - maar dat is niet zo - zouden ze aan iemand anders zoals de dochter gegeven kunnen worden.

Dat iemand naar het buitenland is verhuisd en dat geen adres bekend is, is ook geen reden om de grafrechten te laten vervallen. Ook niet als een adres in het binnenland niet bekend is. Dat staat ook niet als geldige reden in de wet of in de beheerverordening om de grafrechten te beëindigen.

De dochter kan nooit beslissen dat de vader afstand doet.
Om de dochter te vragen om rechthebbende te worden om afstand te doen, kan in dit geval niet.

Wat is in dit geval correct? Dat de grafrechten van deze meneer hersteld worden en dat de grafsteen terug geplaatst worden, als die afgenomen is.
Het is niet zo, dat de rechten alleen weer op zijn naam gezet kunnen worden, als hij betaalt. Hij behoort de rechten meteen onvoorwaardelijk terug te krijgen, want de gemeente heeft in strijd met de verordening en het recht gehandeld.
Ja, natuurlijk moet meneer ook nog de onderhoudskosten betalen. Maar daar kan niet het graf als sanctie aan gekoppeld worden.

Ik ben er ook voorstander van dat het niet betalen van kosten en andere ondeugende dingen tot een sanctie leiden, maar dan moet u dat wel in de verordening regelen. Als het geregeld is, is een sanctie wel mogelijk.

Het is ook niet aan de orde om de grafrechten weer voor 20 jaar uit te geven. Meneer heeft er recht op dat de 'oude' lopende rechten hersteld worden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >