Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

RK graf in Enschede (koopgraf?)


15 januari 2019

Vraag nummer: 57109

Het gaat om een oude katholieke begraafplaats in Enschede,waar mijn moeder 2012 is bijgezet in het graf van mijn vader 1974.mijn moeder sprak altijd over,dat ze het graf gekocht had.Verder wordt overledenen daar niet meer begraven.Maar wat is kopen,nu het over is gegaan naar de gemeente,moet ik elke 10 jaar verlengen?.bij de gemeente zeggen ze dat ze het niet na kunnen zien,ik heb ook geen bewijs .moet ik mij hierbij neerleggen of is het nog te achterhalen?.

Antwoord:

Geachte heer,

Op de site van de gemeente staat dat een voormalige RK begraafplaats in Enschede door de gemeente wordt beheerd en dat er alleen bijzettingen in bestaande graven plaats kunnen vinden. Nieuwe graven worden niet meer uitgegeven. Maar de grafrechten bestaan en kunnen gewoon verlengd worden.

U schrijft: "Moeder sprak er altijd over dat ze het graf gekocht had. Maar wat is 'kopen' als ik de grafrechten elke tien jaar moet verlengen?"

Welnu, het woord 'kopen' in relatie tot graven zegt weinig. Soms denken mensen dat 'kopen' betekent dat het gaat om een eeuwigdurend graf. Maar dat is niet zo.
Ten eerste is het zo dat in Nederland geen eeuwigdurende graven kunnen worden uitgegeven. Dat is al sinds 1869 wettelijk niet meer mogelijk. Wat wel mogelijk is, is dat een graf voor onbepaalde tijd is uitgegeven. Dat komt er meestal op neer dat het graf blijft bestaan zolang de begraafplaats bestaat. En wanneer aan andere voorwaarden wordt voldaan, zoals dat iemand verantwoordelijk is voor het graf. Dat is de zogenaamde rechthebbende. Dat kan een persoon zijn, of een stichting, zoals Grafzorg Nederland (www.grafzorg.nl). Een graf voor onbepaalde tijd wordt in de volksmond ook wel vaak 'een eeuwig graf' genoemd, maar juridisch is het dat niet.

Bij graven is er een verschil tussen particuliere (eigen) graven en algemene graven. Bij particuliere graven krijgt de rechthebbende een zogenaamd uitsluitend grafrechten. Nu ja, 'krijgen' is het niet. Je moet de rechten kopen. Bij algemene graven bestaan er geen uitsluitende grafrechten.

Je kunt wel zeggen dat een 'koopgraf' een graf met uitsluitende grafrechten is (en een algemeen graf niet). Bij een graf met uitsluitende grafrechten beslist de rechthebbende wie samen in dat graf begraven mogen worden. Bij een algemeen graf beslist de begraafplaatshouder wie samen in een graf liggen.
Van graven met uitsluitende rechten worden de grafrechten dus wel gekocht; maar dat zegt nog niets over de termijn. Als uw moeder bij uw vader is begraven, geeft dat ook al aan dat het om een particulier/eigen graf gaat.

Als een gemeente een begraafplaats van een kerkgenootschap overneemt, of als een nieuwe stichting een begraafplaats gaat beheren, is het altijd zo dat de nieuwe begraafplaatshouder de bestaande grafrechten moet respecteren. Het kan dus niet zo zijn dat de gemeente gedacht heeft 'Ach, we schaffen die doorlopende grafrechten maar eens af en gaan korte termijnen invoeren'. Dat kan niet.

Dat het bij het graf van uw ouders gaat om een graf voor onbepaalde tijd, is erg onwaarschijnlijk.
Ten eerste: dat is in de gemeentelijke regelingen niet terug te vinden. Toen de gemeente de begraafplaats heeft overgenomen, zal zeker onderzocht zijn of er graven voor onbepaalde tijd waren. Maar de actuele regelingen gaan uit van grafrechten die telkens om de 10 jaar verlengd moeten worden.
Voorts is het zo dat uw familie niet de enige zal zijn met een graf op die begraafplaats. Als anderen grafrechten voor onbepaalde tijd hadden en dat nergens terug vonden, zouden ze wel geklaagd hebben. Dat zou wel een reden zijn geweest om de regelingen aan te passen.
Ten derde is het zo dat op RK begraafplaatsen grafrechten voor onbepaalde tijd zeer zeldzaam zijn. Ik heb ruim 30 jaar ervaring met grafrechten en ik ben nog nooit grafrechten voor onbepaalde tijd in dorpen met RK begraafplaatsen tegengekomen. Wel heb ik er van gehoord in steden. Ook zijn er RK begraafplaatsen met bijzondere regelingen zoals dat de grafrechten nog 75 jaar doorlopen na de laatste begraving in een graf. Grafrechten voor onbepaalde tijd komen regelmatig voor op protestantse begraafplaatsen, maar bijna niet op katholieke begraafplaatsen.
Tot slot: ook hier geldt de juridische hoofdregel dat wie stelt, moet bewijzen. Als u meent een grafrecht voor onbepaalde tijd te hebben, zult u dat moeten bewijzen. Het is niet zo dat de begraafplaatshouder moet bewijzen dat het niet zo is. De mondelinge mededeling van moeder dat het om een koopgraf gaat is als bewijs onvoldoende, moet ik u helaas zeggen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Naschrift:
Zie vervolgvraag 57124 over eeuwige Joodse graven.
Vergelijk over eeuwigdurende graven ook vraag 56756 'Graven Twenterand echt voor ‘eeuwig’ ? (Nee)'


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie is verantwoordelijk voor de kosten van de uitvaart?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

TIP
Regel hier uw begrafenis of crematie.

TIP
www.urnenwinkel.nl. De mooiste collectie urnen voor de beste prijs.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE