Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Rechthebbende / Gerechtigd tot het graf (stichting)


23 september 2009

Vraag nummer: 6897  (oude nummer: 13899)

Geachte Heer van der Putten,
1.Wanner door een Stichting een financiele bijdrage wordt geleverd (betaling van grafrechten;betaling van onderhoudskosten) wordt de Stichting dan ook verantwoordelijk c.q. gerechtigd tot het graf ?
2.Op welke wijze wordt een Stichting gerechtigd tot (familie-)graven?Met vriendelijke groet,
Kick,A.M.Raymakers.

Antwoord:

Geachte heer,

Het betalen van kosten staat los van het hebben van rechten. Als meneer X de rechthebbende van een graf is, maar mevrouw Y de kosten van een verlenging van rechten of van onderhoud betaalt, wordt mevrouw geen rechthebbende. Overigens blijft meneer X tegenover de begraafplaats als rechthebbende aansprakelijk voor diens rekeningen. Als een ander ze betaalt, heeft hij gewoon een mazzeltje.
Als men in plaats van 'mevrouw Y' in voorgaande zinnen 'stichting Z' leest, verandert dat niets aan het geheel.

De grafrechten kunnen alleen worden overgedragen aan een andere persoon of rechtspersoon, als de rechthebbende daar uitdrukkelijk mee instemt. Als de rechthebbende is overleden, kunnen de grafrechten door anderen worden aangevraagd. Maar er is altijd een schriftelijk besluit van de houder van de begraafplaats nodig om grafrechten van de ene (rechts)persoon op een andere (rechts)persoon te doen overgaan.

Een familiestichting is niet gerechtigd tot familiegraven, net zo min als dat een individueel familielid dat is. Een nog levende rechthebbende kan graven aan een familiestichting overdragen. Of de stichting kan ze, net als familieleden, aanvragen als de rechthebbende overleden is. Maar overdracht kan altijd alleen met schriftelijke bevestiging van de houder van de begraafplaats (meestal een kerkgenootschap of gemeente).

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE