Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Rechthebbende door betaling grafrecht? Kosten ruimen graf?


27 januari 2018

Vraag nummer: 53544

Het graf van mijn moeders ouders (overleden in '63 en '77) kan worden geruimd! De enige overgebleven kinderen mijn moeder (90) en mijn tante (85) willen niet nog een keer dat het graf verlengd wordt voor 10 jaar! Dus moet het geruimd worden. Nu moeten mijn moeder en mijn tante de kosten daarvan betalen terwijl zei niet eens rechthebbende zijn! Zei hebben echter 10 jaar geleden wel de termijn verlengd voor 10 jaar! Nu zegt de begraafplaatshouder dat zei dan ook automatisch rechthebbende waren geworden!
Zijn mijn moeder en mijn tante nu daadwerkelijk aansprakelijk voor de kosten van het ruimen? En wordt je daadwerkelijk rechthebbende als jij als familie omdat de rechthebbende allang is overleden automatisch rechthebbende omdat jij de termijn nog een keer betaald voor 10 jaar? Niemand heeft ooit iets getekend, mijn tante heeft de kosten destijds betaald en met mijn moeder verrekend! Derhalve moet mijn tante nu aangeschreven!

Antwoord:

Geachte heer,

Wie de kosten van verlenging van een grafrecht betaalt, is of wordt zeker niet automatisch rechthebbende van het graf.
Als het om een gemeentelijke begraafplaats gaat, wordt men rechthebbende door het ontvangen van een schriftelijk besluit van het college van burgemeester en wethouders.
Als het om een niet-gemeentelijke begraafplaats gaat, zoals van een kerkgenootschap, wordt men alleen rechthebbende als een overeenkomst in tweevoud wordt getekend.
Als de kerk meent iets te kunnen vorderen van uw tante, zal men eerst moeten kunnen aantonen dat uw tante rechthebbende is, door een door haar getekende overeenkomst te tonen.

Een ander punt is of een rechthebbende verplicht is de kosten van het ruimen van een graf te betalen. Ik zie dat met name kerkelijke begraafplaatsen dat regelmatig vragen, zonder dat er een verplichting toe bestaat.
Vragen over kosten van het ruimen van graven en grafmonumenten zijn al vaak gesteld en beantwoord, zoals in vraag nummer 52627 'Betaling kosten ruiming graf'. Ik verwijs u naar de daar genoemde vragen en situaties. Die moet u echt even lezen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Wie bepaalt of iemand wordt begraven of gecremeerd?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE