Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Opzeggen grafhuur


29 juni 2009

Vraag nummer: 6667  (oude nummer: 13319)

Goeiemorgen,
Als een verzoek om verlenging van de grafhuur niet wordt beantwoord, mag dan dit graf na een bepaalde periode, bv. na 1 maand, aan de gemeente vervallen of moet er ten alle tijd antwoord gegeven zijn door de rechthebbende

Antwoord:

Goedemorgen mevrouw,

Als op een aanbod (het is geen verzoek) tot verlenging geen reactie komt, hoeft helemaal geen periode te worden gewacht. Bij het aflopen van de termijn vervalt het recht, niet een dag of een maand later.

Iets anders is, als men de aanbod om het recht te verlengen heel laat doet. Dan is het redelijk om een redelijke termijn in acht te nemen alvorens het graf te ruimen.

Normaal dient een begraafplaats de verlenging van een graf 1 jaar tevoren aan te bieden. Stel dat een recht op 1 juli 2009 verloopt, dient voorjaar 2008 verlenging te worden aangeboden. Komt er, ook na een herinnering, geen reactie dan vervalt het grafrecht op 1 juli 2009.
Is de gemeente echter om de een of andere reden (te) laat met het doen van een aanbod, bijvoorbeeld pas in april 2009, dan is het logisch en verstandig om het graf niet onmiddellijk per 1 juli 2009 te ruimen. Het kan zijn dat de rechthebbende lange tijd in het ziekenhuis ligt, op wereldreis is, etc. en daarom nog niet heeft kunnen reageren. Maar men doet er altijd verstandig aan om als men een aanbod tot verlenging doet, ook een bordje bij het graf te plaatsen of een sticker op de steen aan te brengen met het verzoek om contact op te nemen met de administratie. De rechthebbende kan verhuisd zijn en andere nabestaanden zouden wellicht het graf (wel) willen verlengen. Het is verstandig om zo'n bordje een jaar lang te laten staan, omdat mensen een graf soms op of rond verjaardagen, met Allerzielen e.d. bezoeken.

Het is gewoon ook altijd verstandig om de verlenging tijdig aan te bieden. Een rechthebbende kan een kind zijn, dat bijvoorbeeld een verjaardag of een andere bijeenkomst met familie aangrijpt om 'intern' te overleggen of men nog samen de kosten van verlenging wil dragen. De wet gaat er niet voor niets van uit dat men minstens een jaar tevoren de verlenging moet aanbieden.
Als de gemeente laat is met haar aanbod, is het redelijk en verstandig om toch een termijn van een jaar aan te houden alvorens het graf te ruimen. De rechten kunnen in de tussentijd dan al wel vervallen zijn, maar met terugwerkende kracht hersteld worden.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Om bezoekers zo snel mogelijk naar de juiste plek te helpen hebben we een eenmalige vraag:

Heeft u op dit moment een uitvaartondernemer nodig?

JA NEE