Mr Willem van der Putten

Mr Willem van der Putten Spelregels
Over Mr Willem van der Putten
Facultatieve
Sponsors

Onderhoud graf erven?


8 februari 2018

Vraag nummer: 53751

Mijn vader, die j.l. oktober is overleden, had een onderhoudscontract met de begraafplaats (Eastermar) voor 10 jaar. Deze onderhoudsafspraak is aan verlenging toe. Zijn de erfgenamen verplicht dit over te nemen en opnieuw een onderhoudsafspraak voor 10 jaar aan te gaan?

Antwoord:

Geachte mevrouw,

Als uw vader een onderhoudscontract voor een graf had afgesloten, zijn de erfgenamen in beginsel aan dit contract gebonden. Als dit contract bijvoorbeeld nog 5 jaar zou lopen en er de verplichting was om elk jaar het dan geldende tarief te betalen, waren de erfgenamen er aan gebonden.

Echter, de verlenging van het contract is een andere zaak. Ik ken de inhoud van het contract niet, maar ik neem aan dat uw vader vrij was het contract wel of niet te verlengen. Dat lijkt mij logisch. Als dat niet zo zou zijn, zou het niet om een verlenging gaan. Het lijkt mij derhalve ook logisch dat u vrij bent om het contract niet te verlengen.

Men moet altijd naar de inhoud van het contract zelf kijken. Ik schreef "Als dit contract bijvoorbeeld nog 5 jaar zou lopen en er de verplichting was om elk jaar het dan geldende tarief te betalen, waren de erfgenamen er aan gebonden". Maar als in dit contract stond dat men het tussentijds op kon zeggen, zouden de erfgenamen daar gebruik van kunnen maken. Als die mogelijkheid er niet in genoemd was, zou men toch met de andere partij kunnen overleggen of opzegging mogelijk is. Het zou kunnen zijn dat de wederpartij er ook wel van af zou willen. Maar als de wederpartij er niet van af wil en het contract wil uitdienen, zijn de erfgenamen daar aan gebonden.

Iets anders is dat het zo kan zijn dat als men een graf op de betreffende begraafplaats heeft, men verplicht is om onderhoud te laten uitvoeren. Als u besluit om het onderhoud niet te willen verlengen, kan dat inhouden dat dan indirect door u ook het graf wordt opgezegd. Ik ken de regelingen van die begraafplaats niet en het contract van uw vader niet, maar misschien is dit ook het geval.

Ik zag toevallig nog een oude vraag uit 2009 van en over de begraafplaats te Eastermar: vraag 7045 'Uitgifte termijn graven; wat is verstandig?'. Misschien speelt dit ook nog een rol bij de verlenging van het (onderhoud van het) graf dat uw vader in stand hield.

En nog een belangrijk punt: u hebt het over onderhoud, maar als uw vader grafrechten had van een of meer graven, dan moeten die grafrechten op naam van een nieuwe rechthebbende worden gezet. Anders kunnen ze waarschijnlijk vervallen worden verklaard; dat is althans de regeling bij de meeste begraafplaatsen.

Met vriendelijke groet,

mr W.G.H.M. van der Putten


TIP
Laat nabestaanden niet onnodig zoeken naar oude polissen. Registreer of u een uitvaartverzekering hebt op Uitvaartverzekeringsregister.nl
Ook verstandig om in te vullen als u GEEN verzekering hebt.

TIP
Vergelijk snel en eenvoudig offertes van uitvaartondernemers via de site Uitvaartoffertes.nl

TIP
Bezoek ook eens de video-adviesrubriek: Infotheek - reportages - kijkersvragen - juridische vragen en antwoorden (klik hier).
Zoals: Mag de houder van de begraafplaats andere voorwaarden opleggen bij de overschrijving van een grafrecht?


TIP
Melden van overlijden. Landelijk gratis meldnummer overlijden: 0800-783 73 43.

Stel een vraag:

Op dit moment is het stellen van nieuwe vragen tijdelijk niet mogelijk.

Heeft u op dit moment een
uitvaartondernemer nodig?

Bel nu: 088 605 1219
Dag en nacht bereikbaarNee, ga verder >